5.6 C
Campulung Muscel
September 21, 2021

Ajutorul de la Primărie, pentru câmpulungenii afectaţi de inundaţii, se acordă condiţionat

Potrivit procedurii aprobate de Consiliul Local pe 30 august 2021, pot beneficia de ajutorul de urgenţă în caz de inundaţii produse în cursul acestui an familiile sau persoanele singure, care au înregistrat pagube în locuinţele în care acestea trăiesc efectiv, indiferent de regimul juridic al deţinerii lor. Ajutorul se acordă o singură dată, pentru o singură locuinţă , şi nu poate depăşi suma de 4.000 de lei. Beneficiarii sunt câmpulungenii ale căror venituri nete lunare pe membru de familie/persoană singură, din luna anterioară depunerii cererii de acordare a ajutorului de urgenţă, sunt inferioare cheltuielilor necesare depăşirii situaţiei pentru care se solicită ajutorul.

Pentru a primi sprijinul bănesc de la Primărie trebuie să prezentaţi următoarele documente:
=solicitarea scrisă a beneficiarului;
=documente justificative: acte de stare civilă, proces verbal de constatare întocmit de instituţiile abilitate (exemplu ISU), după caz, alte documente relevante;
=ancheta socială prin care se certifică situaţia de necesitate, formularul fiind cel prevăzut în Legea venitului minim garantat;
=angajamentul scris al beneficiarului că va utiliza ajutorul de urgenţă în scopul în care acesta a fost acordat;
=declaraţie pe proprie răspundere, din care să rezulte că cheltuielile pentru care se solicită acordarea ajutorului de urgenţă nu au mai făcut obiectul unei alte cereri de ajutor de urgenţă, suportate din fonduri publice, ele fiind acordate complementar, în sensul în care fiecare ajutor acoperă altă parte din prejudiciul înregistrat. În declaraţia pe propria răspundere se va face referire la dispoziţiile articolului 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii.

Nu primesc acest tip de sprijin de la Primărie familiile şi persoanele singure care au încheiate poliţe de asigurare aşa cum sunt ele reglementate de Legea nr.260/2008, republicată, privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

După acordarea ajutorului de urgenţă, beneficiarul acestuia este obligat să prezinte facturi fiscale însoţite de bon/chitanţă, care să ateste cheltuielile efectuate privind materialele, instalaţiile şi forţa de muncă necesare pentru executarea lucrărilor de remediere a locuinţelor afectate de inundaţii.
Beneficiarul ajutorului de urgenţă are obligaţia de a prezenta documente justificative în termenul stabilit prin dispoziţia primarului privind acordarea ajutorului, dar nu mai târziu de ultima zi lucrătoare a anului în care a beneficiat de ajutor. Nerespectarea acestei obligaţii va duce la emiterea dispoziţiei de recuperare a sumei pentru care nu prezintă documente justificative.

Cererile pentru acordarea ajutorului de urgenţă, însoţite de documentele solicitate, se depun la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Câmpulung sau se transmit electronic la adresa de email primarie@primariacampulung.ro şi se analizează în ordinea înregistrării acestora de către o comisie constituită prin dispoziţia primarului.

În cazul în care solicitantul refuză să prezinte actele necesare întocmirii dosarului sau informaţiilor necesare pentru realizarea anchetei sociale, se consideră că familia/persoana singură nu îndeplineşte condiţiile de acordare a ajutorului de urgenţă şi cererea se va respinge printr-o înştiinţare transmisă solicitantului.
Nu se poate acorda ajutor de urgenţă prevăzut de procedură familiilor ori persoanelor singure care deţin unul sau mai multe din următoarele bunuri:
=Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;
=Terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp, altele decât împrejmuirea locuinţei şi curtea aferentă;
=Autoturism / autoturisme şi / sau motocicletă / motociclete cu o vechime mai mică de 5 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora;
=Autoutilitare, autocamioane de orice fel, cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze, depozite bancare cu o valoare de peste 4.000 lei (sens în care se va da o declaraţie pe propria răspundere). „E.M.”

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!