3 C
Campulung Muscel
29/11/2023

Reţeaua de gaze naturale de la Schitu Goleşti, cofinanţată din bugetul local şi predată gratuit către ENGIE România

Schitu Goleşti şi agenda sa bogată de lucrări programate a începe în 2017 ar putea constitui salvarea Câmpulungului, a zonelor sale lipsite de utilităţi, nu numai în privinţa canalizării, dar şi a gazelor naturale. La scurt timp de la preluarea mandatului, noile conduceri ale celor două localităţi împrospătate la capitolul „primari” au purtat o discuţie în vederea găsirii unor soluţii comune, eventual, în cadrul unor parteneriate, de desfăşurare a unor investiţii în beneficiul ambelor părţi. Am redat în ediţia trecută posibilitatea descrisă de primarul liberal Vasile Tudorel Miriţă, în faţa Consiliului Local Schitu Goleşti, la şedinţa de la finele lunii iulie, de racordare a Sudului municipiului la reţeaua de canalizare a comunei, propusă a fi realizată printr-un proiect întins pe patru ani, cu o valoare de 30 de milioane de lei. Reprezentanţii administraţiei locale vecine au discutat cu omologii din municipiu despre varianta unei asocieri, pentru implementarea în comun a proiectului de canalizare a apei menajere. „Este o problemă foarte mare finanţarea aceste investiţii, însă, dacă se va realiza un parteneriat cu municipiul Câmpulung, se va obţine mai uşor.”, declara la acel moment primarul Miriţă. O altă chestiune abordată în dialogul cu reprezentanţii municipalităţii a constat în executarea racordului la reţeaua de alimentare cu gaze a comunei Schitu Goleşti, pentru a putea fi branşaţi locuitorii din partea sudică a Câmpulungului. La Schitu, Consiliul Local a acceptat să cofinanţeze din buget extinderea sistemului, la cererea locuitorilor.                                       

În ianuarie 2016, consilierii au decis extinderea reţelei. Trei uliţe figurau ca certe pentru a fi branşate        

La fel ca în 2017, investiţia în reţeaua de alimentare a comunei cu gaze naturale a fost luată în discuţie de Consiliul Local Schitu Goleşti încă de la prima întrunire a anului trecut, figurând printre obiectivele prioritare de rezolvat. De fapt, de continuat, întrucât, în fiecare an, autorităţile locale programează câte un lot de străzi sau uliţe, pe care urmează să fie trasă conductă. Pentru a înţelege cum s-au derulat lucrurile în această privinţă la vecinii noştri, care nu invocă birocraţia pentru a nu întreprinde nimic, aşa cum procedează cei aleşi şi plătiţi de câmpulungeni să aducă civilizaţia peste tot în municipiu, vom prezenta succesiunea evenimentelor consumate la nivel de Legislativ. Forul care ia deciziile la nivelul localităţii a hotărât, pe 26 ianuarie 2016, când aleşii s-au reunit în prima şedinţă ordinară a anului trecut, să continue „Extinderea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale în comuna Schitu Goleşti.” Este titulatura investiţiei care gâdilă urechile sătenilor bucuroşi că scapă de corvoada încălzirii cu lemne, care nu sunt ieftine, plus că, pe lângă material, mai plătesc şi transportul, şi spartul lor, în caz că proprietarul gospodăriei nu mai este în putere, ca să se ocupe cap-coadă de asigurarea rezervelor pentru iarnă. Apoi e cheltuiala cu buteliile pentru aragaz, prin urmare, odată racordată strada la reţea, toate aceste costuri vor fi grupate pe o singură factură.

Planificarea făcută la începutul anului aşeza pe agenda de lucru a edililor următoarele tronsoane: Uliţa Morii-Lăzăreşti (160 metri liniari), Uliţa laterală Costiţă (85 metri liniari), Uliţa Cimitirului Lăzăreşti (187 metri liniari), precum şi alte artere, majoritatea drumuri laterale, care urmau să fie stabilite de Consiliul Local la întâlnirea din februarie. Astfel au căzut de acord componenţii Legislativului local, la propunerile oarecum asemănătoare ale colegilor Iulian Duţă şi Grigoriţă Boghez, de a menţiona în textul normei adoptate în ianuarie cele trei uliţe despre care se ştia cu certitudine că vor beneficia de lucrarea programată, restul urmând să fie nominalizate cu proxima ocazie. „Investiţia de extindere a reţelei de distribuţie a gazelor naturale va fi înscrisă în lista de investiţii pe anul 2016 şi se va realiza în regim de cofinanţare cu SC Distrigaz Sud Reţele SRL.”, prevedea Hotărârea nr.7 din 26 ianuarie 2016, votată într-o dezbatere condusă de consilierul Cristian Şipoteanu. 

O hotărâre importantă, urmată de altele, ca dovadă a preocupării reprezentanţilor desemnaţi la conducerea localităţii pentru creşterea gradului de confort în locuinţele consătenilor. Îngrijorat de faptul că uliţa sa ar putea fi omisă din programul de investiţii, din cauză că nu figurează pe hartă, Marius Ivan a solicitat legiuitorilor locali ajutor în acest sens. „Solicitarea este îndreptăţită, a precizat consilierul Grigoriţă Boghez, pe toate uliţele trebuie să se facă extinderi de reţele de gaze naturale.” Potrivit explicaţiilor primarului de la acel moment, Marcel Palaghiu, consemnate în documentul care rezumă dezbaterile în plen, „în perioada proiectării investiţiei de introducere a gazelor naturale în comuna Schitu Goleşti, SC Distrigaz Sud, finanţatorul şi beneficiarul lucrării, a făcut o analiză cost-beneficiu şi, astfel, prin hotărâre a Consiliului Local, a fost eliminat satul Loturi din proiect, dar şi alte uliţe unde nu existau cereri.”

În februarie 2016, s-a aprobat lista completă: 13 uliţe propuse a fi racordate la sistemul de alimentare cu gaze 

La şedinţa din 23 februarie 2016 – prezidată de Constantin Bâlcă – aşa cum rămăsese stabilit, ordinea de zi a inclus lista extinsă a drumurilor şi uliţelor comunale propuse pentru realizarea lucrării care face obiectul acestui articol. Toţi cei 14 consilieri locali au aprobat în unanimitate următoarea enumerare întocmită de Executiv pe baza informaţiilor primite de la cetăţenii interesaţi de obiectivul realizat, după cum am punctat, prin colaborarea Consiliului Local cu Distrigaz Reţele, bazată pe cofinanţare: 8Uliţa Morii, Lăzăreşti; 8Uliţa laterală Costiţă; 8Uliţa Cimitirului Lăzăreşti; 8Uliţa din spatele Gării Schitu Goleşti; 8Uliţa Vasilescu, Lăzăreşti; 8Intrare Ivan, Schitu Goleşti; 8Uliţa Dulgheru, Schitu Goleşti; 8Uliţa Buduroi, Lăzăreşti; 8Intrare Boceanu, Schitu Goleşti; 8Uliţa Voinea, Schitu Goleşti; 8Intrare Cotescu, Schitu Goleşti; 8Uliţa Tudor Florian, Lăzăreşti; 8DC 43 Valea Pechii, zona Vlăduţă.

După ce viceprimarul de la acea vreme, Ion Tudor, a prezentat înşiruirea care a îmbrăcat forma unui proiect de hotărâre, au existat câteva intervenţii ale membrilor Legislativului pe acest subiect. În opinia celui care avea, câteva luni mai târziu, să-i succeadă în funcţie, era firesc să se rezolve cu prioritate zonele din care s-au lansat cereri către Primărie, apoi să se asfalteze arterele afectate de operaţiunile necesare creării infrastructurii de utilităţi. După Iulian Duţă, s-a înscris la cuvânt colegul Ion Solomon, care a anunţat că există intenţia a două societăţi comerciale, Contact Trident SRL şi Prometeu SRL, de a se racorda la sistemul de gaze naturale. De altfel, pe 24 februarie 2016, reprezentantul Contact Trident a depus o adresă la Primărie în acest scop, care a impus necesitatea convocării Consiliului la o şedinţă extraordinară, fiind „ratată” întrunirea din februarie.

În martie 2016, a primit acceptul să extindă reţeaua şi să se branşeze firma care a concesionat fosta unitate militară   

În foarte scurt timp, aleşii au fost chemaţi din nou la o întâlnire, de data aceasta, cu caracter extraordinar, pe acelaşi subiect. Pe 15 martie 2016, Executivul le solicita votul în vederea extinderii reţelei de distribuţie a gazelor naturale pe DC 11, pe tronsonul cuprins între Fabrica de matriţe auto Fontana – Subtraversare CFR – Fosta Unitate Militară. Am mai relatat pe această temă, pe care o reluăm în contextul investiţiei care a preocupat conducerea localităţii anul trecut. Un fapt pozitiv constatat la Schitu Goleşti: schimbarea „vârfului” administraţiei publice locale, şi ca persoană, şi ca partid politic, nu a condus la o „scurtcircuitare” a programului de lucru, prin renunţarea la ideile şi proiectele predecesorului, dimpotrivă, acestea au fost continuate în a doua jumătate a lui 2016, după cum vor continua în 2017, fiind de satisfăcut şi alte doleanţe ale cetăţenilor. 

În privinţa cererii societăţii Contact Trident, concesionar al obiectivului care figurează în evidenţele Primăriei cu denumirea „Fosta Unitate Militară”, cerere care a stat la baza proiectului de hotărâre aprobat în regim de urgenţă, aceasta s-a angajat să suporte în totalitate cheltuielile ocazionate de executarea lucrării. „Reţeaua de distribuţie a gazelor naturale pe DC 11, tronsonul Fabrica de matriţe auto Fontana – Subtraversare CFR – Fosta Unitate Militară, va fi proiectată şi dimensionată pentru a se putea asigura în viitor prelungirea acesteia şi branşarea eventualilor consumatori, persoane fizice sau juridice, din zona Canton Silvic – Rudărie.”, mai prevede hotărârea adoptată în urmă cu un an. Concesionarului Contact Trident, în beneficiul căruia s-a dat această normă locală – prelungirea reţelei de gaze, cu subtraversare la calea ferată – i s-a încuviinţat de către Consiliul Local şi lucrarea de branşament al imobilului deţinut în concesiune, complexul unităţii militare dezafectate. 

Cu precizarea consilierului Stelian Costea, că este important să nu fie tăiat asfaltul, colegul Ion Solomon a propus adoptarea propunerii Primăriei, cu menţiunea că „dimensiunea conductei va avea în vedere şi eventualii consumatori din zonă, care vor dori în viitor să se branşeze.” „Din discuţiile purtate cu o persoană care are responsabilităţi în domeniul gazelor naturale, este posibil ca reţeaua să fie înlocuită pe DC 11 din DN 73.”, a precizat primarul de atunci, Marcel Palaghiu, punând astfel punct lucrărilor şedinţei conduse de Grigoriţă Maurel Boghez. 

Totuşi, înainte de încheierea dezbaterii, cu titlu de informare, şeful Executivului a prezentat procedura de demarare a investiţiei programate încă din prima lună a anului. Fiecare uliţă urma să aibă un dosar cu inventarul domeniului public, planul de încadrare în zonă, cereri de racordare tipizate, completate de viitorii consumatori, pe care aceştia le procurau de la registratura Primăriei. 

În aprilie 2016, au cerut gaze şi sătenii de pe Uliţa Bisericii. Au renunţat la pretenţie în favoarea asfaltării   

În a patra lună la rând în care s-a discutat despre gaze la Schitu Goleşti, Executivul a supus dezbaterii Legislativului, la secţiunea „diverse” a şedinţei ordinare din 26 aprilie 2016, condusă de Bogdan Dorobanţu, cererea unui grup de cetăţeni din satul Valea Pechii, de pe Uliţa Bisericii, pe care aceştia au depus-o la Primărie cu şase zile înaintea întrunirii aleşilor. Plătitorii de taxe şi impozite din zona precizată insistau pentru introducerea utilităţii şi pe strada lor. La acel moment, potrivit informării făcute de destinatarul adresei cetăţenilor, Uliţa Bisericii se afla în planurile autorităţilor locale pentru asfaltare. „Însă – a precizat fostul primar – dacă se doreşte introducerea reţelei de gaze naturale, se va renunţa la investiţia de turnare a covorului asfaltic în acest an (n.r. 2016). În urma discuţiilor din Consiliul Local, consilierul de zonă a menţionat că are acceptul petenţilor de a se renunţa la solicitare, urmând a se da curs investiţiei de asfaltare.”

În iulie 2016, bugetul pentru gaze, de 200.000 lei, a crescut cu 55.000 lei 

În prima întrunire cu caracter ordinar de după alegerile locale, prezidată de Grigoriţă Boghez, noua administraţie desemnată în urma votului din 5 iunie 2016 şi-a văzut de treabă, continuând ce au lăsat antecesorii în derulare. La şedinţa din 26 iulie 2016, s-a impus o rectificare a bugetului local, unul dintre motive constituindu-l, potrivit noului primar, Vasile Tudorel Miriţă, suplimentarea bugetului alocat iniţial pentru extinderea reţelei de alimentare cu gaze naturale cu suma de 55.000 lei. A fost posibilă mărirea valorii alocate iniţial acestei facilităţi graţie faptului că s-au înregistrat depăşiri ale veniturilor încasate, cu 100.000 de lei, faţă de ce prognozaseră economiştii Primăriei. Astfel, cei 200.000 de lei prevăzuţi la constituirea bugetului pe 2016, cu majorarea aprobată la sfârşitul lunii iulie, au ajuns la 252.000 de lei, suma necesară conform ofertei comerciale a SC Distrigaz Sud Reţele SRL, la care s-au adăugat 3.000 de lei, cheltuieli „diverse şi neprevăzute”. 

Aleşii au aprobat cofinanţarea şi predarea gratuită către companie a conductei   

Înainte de a aproba bani mai mulţi pentru gaze, proaspăta administraţie de la Schitu a votat, la propunerea Executivului, care a intrat în forţă în noul mandat, repartizarea cofinanţării din bugetul local pe „căprării”. Adică pe fiecare uliţă în parte. S-a întâmplat la şedinţa extraordinară din 12 iulie 2016, condusă de Constantin Bâlcă. Pe lângă votul acordat din nou extinderii sistemului de distribuţie a gazelor naturale, aleşii au stabilit cofinanţarea din bugetul localităţii. 

8Uliţa Cimitirului Lăzăreşti – 54.440,40 lei;

8Uliţa Morii, Lăzăreşti – 19.116 lei; 

8Uliţa Vasilescu, Lăzăreşti – 11.784 lei;

8Intrare Cotescu, Schitu Goleşti – 7.873,20 lei;

8Intrare Boceanu, Schitu Goleşti – 15.244,80 lei;

8DC 43 Valea Pechii, zona Vlăduţă – 16.657,20 lei;

8Intrare Ivan, Schitu Goleşti – 12.202,80 lei;

8Uliţa Buduroi – 14.132,40 lei;

8Uliţa din spatele Gării Schitu Goleşti – 30.118,80 lei;

8Uliţa Dulgheru, Schitu Goleşti – 21.980,40 lei;

8Uliţa Tudor Florian, Lăzăreşti – 16.544,40 lei; 

8Uliţa laterală Costiţă – 15.775,20 lei; 

8Uliţa Voinea Schitu Goleşti – 16.054,80 lei. 

Totalul cotei de cofinanţare din bugetul local se ridica la 252.824,40 lei. 

„Trebuie demarată şi, ulterior, continuată procedura de extindere a sistemului de distribuţie a gazelor naturale la nivelul comunei. Întrucât au fost primite solicitări din partea cetăţenilor pentru racordarea la sistem, se impune o astfel de investiţie. În acest sens, a fost purtată corespondenţa cu operatorul, care a adus la cunoştinţa autorităţii locale că investiţia se poate realiza doar în varianta de cofinanţare, comunicând şi cota de cofinanţare pentru fiecare obiectiv în parte (…). Astfel, pentru iniţierea demersurilor în vederea extinderii sistemului, se impune necesitatea emiterii unei hotărâri a Consiliului Local, prin care se aprobă: efectuarea investiţiei, încheierea contractului de cofinanţare, în care se menţionează şi cedarea gratuită a investiţiei în patrimoniul operatorului, şi desemnarea primarului comunei ca persoană semnatară a contractului de cofinanţare şi a documentelor necesare realizării investiţiei.”, a explicat şeful Executivului în plen.    

Prin hotărârea aprobată în cadrul şedinţei extraordinare din 12 iulie 2016, aleşii au acceptat să predea în patrimoniul ENGIE România SA, cu titlu gratuit, dreptul de proprietate asupra conductei de distribuţie nou executate. „SC Distrigaz Sud Reţele SRL va racorda solicitanţii la reţeaua care se va realiza în regim de cofinanţare, cu respectarea legislaţiei aplicabile în domeniul gazelor naturale.”, redăm din aceeaşi normă. Primarul Vasile Tudorel Miriţă a fost împuternicit să semneze contractul de cofinanţare privind extinderea sistemului de distribuţie a gazelor naturale în comuna Schitu Goleşti.    

În ianuarie 2017, alte 11 uliţe propuse pentru modernizare           

2017 a debutat cu o nouă listă de lucrări, 11 la număr, aprobată în şedinţa din 31 ianuarie, prezidată de Daniel Florin Fătu: 8Uliţa Vlăsceanu, Valea Pechii – 100 m; 8Uliţa Bâlcă – 98 m; 8Uliţa Povernei – 305 m; 8Uliţa Vasilescu 1 – 50 m; 8Uliţa Cârstoiu – 190 m; 8Intrare Radu – 86 m; 8Uliţa Copăescu – 120 m; 8Uliţa Bogătescu – 80 m; 8Uliţa Morii (Trinina) – 240 m; 8Intrare Zmărăndoiu – 50 m; 8Uliţa Anghel – 122 m. Potrivit primarului, lucrarea aşteptată de contribuabili se desfăşoară destul de anevoios din cauza formalităţilor. Având acest punct în mapa de şedinţă, consilierul Ion Solomon a actualizat cerinţa extinderii reţelei în varianta supraterană pe uliţele reabilitate, pentru a se evita tăierea stratului asfaltic.

 

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!