27.1 C
Campulung Muscel
24/07/2024

La fosta Şcoală 6 va fi sediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Trans Muscel”. A.D.I. va gestiona transportul cu autobuze şi microbuze electrice la Câmpulung şi Valea Mare Pravăţ

Prin votul din această săptămână, acordat de către consilierii municipali în cadrul unei şedinţe extraordinare, s-a produs o modificare în conţinutul hotărârii privitoare la investiţia în transportul public ecologic cu autobuze şi microbuze electrice, care include şi staţii de încărcare. Proiectul pe care municipalitatea îl va derula în colaborare cu Valea Mare Pravăţ a fost aprobat de Consiliul Local pe 20 mai 2022. Finanţarea este acordată prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României, care alocă fonduri pentru înnoirea parcului auto destinat transportului public prin achiziţia de vehicule nepoluante. Corectura aprobată de aleşi la întrunirea din 6 septembrie 2022 a constat în precizarea valorii staţiilor de încărcare a vehiculelor electrice, atât de către administraţia de la Câmpulung, cât şi de către cea de la Valea Mare Pravăţ, la cererea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi al Administraţiei.

  • Primăria trebuia să răspundă la solicitarea ministerului până pe 7 septembrie, altfel proiectul era respins   

Prin urmare, valoarea proiectului, defalcată pe localităţi şi dotări, a fost supusă din nou aprobării Consiliului Local. Termenul limită de răspuns pentru solicitarea de clarificare a ministerului era 7 septembrie 2022, ora 23.59. „Dacă nu veţi răspunde solicitării în aplicaţie până la acest termen, proiectul va fi automat respins.”, astfel suna cerinţa ministerului, căreia autorităţile i s-au conformat organizând şedinţa de Consiliu cu o zi înainte, pentru a se completa hotărârea de Consiliu din primăvară cu valoarea staţiilor de încărcare.

24.861.407,17 lei este valoarea maximă eligibilă a proiectului „Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziţionarea de autobuze şi microbuze electrice şi staţii de încărcare”. Valoarea investiţiei pentru fiecare dintre cei doi parteneri arată astfel:

-Municipiul Câmpulung: 4 autobuze electrice – 11.387.977,27 lei; 8 microbuze electrice – 11.716.026 lei; 10 staţii de încărcare – 1.464.503,25 lei;

-Comuna Valea Mare Pravăţ: 2 staţii de încărcare – 292.900,65 lei

  • Cum stau cele două localităţi cu transportul public local

Reţeaua stradală a Câmpulungului are o lungime de 121 km, din care 109 km modernizaţi (88 km, în 1992). Majoritatea sunt de categoria a III-a – străzi colectoare cu 2 benzi (46%), cu o lăţime a carosabilului cuprinsă între 6,5 şi 10 m. 41% dintre străzi sunt de categoria a IV-a de deservire locală cu o bandă, cu o lăţime a carosabilului cuprinsă între 3 şi 6 m. Restul de 12% sunt străzi de categoria a II-a de legătură – cu 4 benzi de circulaţie, cu o lăţime cuprinsă între 11 şi 17 m. În zonele periferice ale oraşului există străzi şi drumuri neasfaltate (Calea Măgurii, strada Drăceşti, strada Doctor Nicolae Fălcoianu). Suprafaţa aferentă reţelei stradale principale este de 180,8 ha (din care 145,5 ha în intravilan şi 35,3 ha în extravilan).

Reţeaua de transport în comun din interiorul oraşului este subdezvoltată (numărul de vehicule pentru transportul public local este insuficient), iar câteva trasee sunt asigurate de operatori privaţi. Serviciul de transport public local din Câmpulung este asigurat de operatorul privat Alindo Impex SRL, în baza contractului nr.510/10.01.2020. Transport public de călători pe teritoriul administrativ al municipiului Câmpulung se efectuează pe următoarele trasee: Traseul 1: Vişoi – Piaţă – Colegiul „Carol I”; Traseul 2: Grui – Piaţă – Colegiul „Carol I”; Traseul 3: Piaţă – Mărcuş; Traseul 4: Piaţă – Valea Româneştilor.

Comuna Valea Mare Pravăţ nu are înfiinţat serviciu de transport public de persoane. Transportul public de persoane între localităţi se face pe traseele stabilite în colaborare cu Consiliul Judeţean Argeş, de operatorii desemnaţi prin licitarea traseelor de CJ. Această modalitate de asigurare a transportului public de persoane s-a dovedit neadecvată pentru locuitorii comunei Valea Mare Pravăţ, deoarece operatorii desemnaţi nu efectuează cursele după programul stabilit, iar, în ultimii doi ani, aproape deloc. Iar mijloacele auto de transport folosite sunt în stare necorespunzătoare şi avansată de degradare.

  • Primăria Câmpulung nu poate suporta investiţia în maşini, angajarea şoferilor şi a persoanei care va conduce activitatea de transport

În vederea funcţionării în condiţii optime a serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate efectuate cu autobuze, sunt necesare investiţii în achiziţionarea de mijloace de transport, angajarea şoferilor, a persoanei desemnate care conduce, efectiv, activitatea de transport, a personalului de întreţinere etc. În momentul de faţă, Primăria Câmpulung nu dispune de fondurile necesare pentru a administra acest serviciu prin gestiune directă.

Conform analizei efectuate pentru actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă în Câmpulung, parcul de vehicule care sunt folosite la transportul public prezintă o stare de uzură avansată, având o vechime medie considerabilă, ceea ce duce la un cost suplimentar al mentenanţei, cât şi la o indisponibilitate mărită din cauza defecţiunilor repetate. Conform directivelor europene privind reducerea noxelor, se impune înnoirea parcului auto cu durata de viaţă depăşită cu autovehicule care au un consum redus de combustibil şi /sau de concept hibrid/electrice.

Mai mult, întrucât se urmăreşte creşterea atractivităţii transportului public urban, se impune achiziţionarea unor mijloace de transport în comun cu un grad de confort ridicat şi cu sistem de informare a călătorului în timpul deplasării. Totodată, trebuie implementat un sistem de taxare complex, în componenţa căruia să fie incluse şi subsisteme de informare dinamică a călătorului în staţii şi vehicule şi subsistemul de management al flotei. De asemenea, vehiculele folosite la efectuarea transportului public de persoane în Câmpulung nu sunt adaptate pentru persoane cu mobilitate redusă, ele nefiind destinate transportului urban (podea joasă, căi de acces multiple etc.).

  • Proiectul Câmpulungului se face în parteneriat cu Valea Mare Pravăţ  

Prin investiţia care va fi desfăşurată în colaborare de cele două localităţi, primarii implicaţi în proiect urmăresc reorganizarea reţelei de transport public şi modernizarea şi amenajarea de noi staţii de călători, amenajarea atelierului de întreţinere, a zonei de parcare a materialului rulant, precum şi a centrului administrativ. Alt obiectiv ţintit prin proiectul înaintat pentru finanţare la P.N.R.R. îl constituie achiziţionarea de autobuze electrice şi/sau ecologice şi asigurarea eficienţei transportului public prin introducerea automatelor de vânzare a biletelor, a sistemului de taxare (e-tiketing), a sistemului de management al flotei şi a sistemului de informare a călătorilor.

Proiectul asigură accesul persoanelor în zonele urbane periurbane. Pe traseele preconizate nu sunt străzi cu două benzi pe sens. Municipiul Câmpulung intenţionează implementarea unui sistem inteligent de management al traficului care să includă şi sisteme ITS, astfel că, până la finalizarea implementării proiectului, condiţia va putea fi îndeplinită.

Proiectul se depune în parteneriat cu comuna Valea Mare Pravăţ, localitate limitrofă ai cărei locuitori contribuie în mod semnificativ la creşterea nevoii de identificare a unor soluţii pentru mobilitate urbană durabilă. În plus, în comuna învecinată îşi desfăşoară activitatea cel mai mare angajator din zonă – Combinatul Holcim, unde lucrează şi spre care se deplasează zilnic o mare parte din populaţia activă a municipiului. Partenerii au început demersurile pentru constituirea unei Asociaţii de Dezvoltare Intracomunitară, pentru organizarea transportului între cele două UAT-uri în condiţiile legii.

  • Câmpulung şi Valea Mare, în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Trans Muscel”

La sfârşitul lunii iunie, aleşii din cele două localităţi au aprobat asocierea lor în vederea constituirii unei A.D.I. denumită Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Trans Muscel”, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică. Municipiul Câmpulung, prin Consiliul Local, are calitatea de membru fondator. Pe 29 iunie 2022, s-a mai aprobat darea în folosinţă gratuită către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Trans Muscel”, pe toată durata existenţei sale, a spaţiului aflat în proprietatea publică a municipiului Câmpulung, din strada Cuza Vodă, nr.30. Este vorba despre fosta Şcoală Generală nr.6, de la marginea Vişoiului, unde va avea sediul social A.D.I. „Trans Muscel”. Aici va funcţiona autobaza Câmpulungului şi, tot legat de aceeaşi clădire, sunt intenţii de a transfera în această parte a municipiului şi sediul ADP Câmpulung. Această A.D.I. va avea un operator de transport, care va presta serviciul pe teritoriul Câmpulungului şi al comunei Valea Mare Pravăţ. M.B.

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!