10.7 C
Campulung Muscel
26/05/2024

Primăria nu va răscumpăra acţiunile lui Văsâi. Iar Edilul a fost salvată de Curtea de Apel în chestiunea tranzacţiei

În luna septembrie se încheie contractul prin care municipalitatea a concesionat societăţii Edilul CGA reţeaua de apă şi canalizare. În prezent, 69% dintre acţiunile Edilului CGA SA sunt ale Consiliului Local Câmpulung, iar restul de 31% sunt deţinute de societatea cu capital privat Financiar Urban SRL, motiv pentru care nu pot fi accesate fonduri europene. Acest pachet de acţiuni a fost vândut chiar de Edilul, în 2007. Răscumpărarea acţiunilor de la societatea administrată de Gheorghe Văsâi a fost adusă frecvent în discuţie, întregirea capitalului social al Edilului asigurând acesteia accederea la obţinerea fondurilor nerambursabile pentru investiţii în domeniul utilităţilor de apă şi canalizare.

O firmă de consultanţă trebuie să stabilească cel mai eficient mod prin care Edilul CGA să-şi răscumpere acţiunile de la Financiar Urban
Părţile sociale deţinute de Financiar Urban la societatea Consiliului Local Câmpulung sunt un impediment în procesul de dezvoltare care se impune. Această situaţie a fost adusă în prim plan şi la ultima întrunire AGA, din 2 martie 2022, când s-a discutat despre contractarea unei firme de consultanţă, care să ofere o soluţie în vederea cumpărării celor 31% din acţiuni de la firma piteşteană Financiar Urban.
„Am avut întâlniri cu conducerea Edilul pentru a clarifica situaţia cu acţiunile. Să facă ce doresc, dar să fie cu acţiunile în întregime ale UAT-ului. Nu Primăria. Primăria n-a beneficiat de niciun leu prin vânzarea acestor acţiuni. Mie nu mi se pare legal să se întâmple acest lucru. N-au decât să se descurce ei cu asta. Mai sunt câteva luni până în septembrie când se încheie concesiunea. Se descurcă.”, a declarat primarul Elena Lasconi.
Soluţia ar fi contractarea unei firme de consultanţă juridică şi financiară, care să vină cu o propunere în acest sens. Referitor la banii necesari răscumpărării, edilul a spus că: „Pot să-i eşaloneze, pot să facă credit, e treaba lor. Nu este păcat să nu accesăm noi fonduri UE? Şi atunci de ce să fim blocaţi de faptul că Edilul este o struţo-cămilă?”
Este obligatoriu să se facă investiţii de amploare în reţeaua de alimentare cu apă potabilă, pentru a nu mai exista riscul de a rămâne fără această utilitate. Cel mai recent incident este cel din noaptea de 14 spre 15 februarie, când o defecţiune la reţeaua de aducţiune a lăsat din nou Câmpulungul şi comunele din proximitate fără apă. Incident care se poate repeta oricând.

Şi, totuşi, Consiliul Local a pierdut procesul cu Edilul, pusă să răscumpere acţiunile lui Văsâi
În februarie 2019, s-a încheiat diferendul iscat cu doi ani înainte, între Consiliul Local Câmpulung şi societatea sa, Edilul, obligată să răscumpere ea, în locul municipalităţii, acţiunile lui Văsâi. Litigiul declanşat de o plângere prealabilă a operatorului, neluată în seamă de consilierii somaţi să revoce hotărârea care impunea efectuarea plăţii pachetului de 31% din acţiuni, de către Edilul, a fost tranşat de Tribunalul Argeş, apoi de Curtea de Apel Piteşti. La Tribunal, a câştigat Consiliul Local, la Curtea de Apel, Edilul, a cărei ripostă s-a întemeiat pe nesocotirea de către aleşii municipali a interdicţiei impuse de lege de a depăşi, la achiziţia propriilor acţiuni, maximul de 10% din capitalul social subscris. Or, în condiţiile în care capitalul social subscris al SC Edilul CGA SA era de 912.925,30 lei, Consiliul Local Câmpulung putea încheia o tranzacţie de maxim 91.292,53 lei. Nicidecum de 3.340.046,25 lei, preţul convenit de negociatorii de succes ai Consiliului şi Primăriei cu afaceristul Gheorghe Văsâi. Altfel spus, nu se putea cumpăra decât sub 3% din acţiunile societăţii, nicidecum 31%.

După plângerea prealabilă adresată Consiliului Local, Edilul s-a dus la Tribunal
Înainte de a se adresa Tribunalului Argeş, conducerea de la acel moment – toamna anului 2017 – a formulat o plângere prealabilă împotriva Hotărârii nr.101/28 septembrie 2017, adoptată de Consiliul Local, în continuarea procedurii de răscumpărare a acţiunilor societăţii. Cu o lună înainte, aleşii municipali votaseră preţul de achiziţie a pachetului totalizând 2.830.068 de acţiuni deţinute de Financiar Urban la Edilul CGA: 1,1802 lei/acţiune, de unde rezulta o valoare totală de 3.340.046,25 lei. După această aprobare, dată pe 31 august 2017, asupra valorii tranzacţiei, luna următoare, consilierii au stabilit şi cine o încheie. Adică Edilul, căreia municipalitatea îi transfera din bugetul local cele 3,34 milioane de lei, pentru plata treimii din societate, deţinute de Gheorghe Văsâi.
Hotărârea cauzatoare de probleme cu legea a stârnit numaidecât reacţia Edilului, care a contestat în instanţă toate prevederile sale, pe care le aveţi expuse în continuare.
Articolul 1 prevedea că: „Se aprobă transferul sumei de 3.340.046,25 lei din bugetul local pe anul 2017 al Municipiului Câmpulung la SC Edilul CGA SA, în vederea efectuării plăţii pachetului de acţiuni de 31% deţinut de societatea cu capital privat SC Financiar Urban SRL la capitalul social al SC Edilul CGA SA Câmpulung.”
Articolul 2: „Adunarea Generală a Acţionarilor (Consiliul Local Câmpulung) al SC Edilul CGA SA va desemna persoanele care să semneze documentele de transmitere a dreptului de proprietate asupra acţiunilor, să actualizeze Actul Constitutiv şi Statutul Societăţii, potrivit modificărilor aduse capitalului social, în conformitate cu legislaţia în vigoare.”
Articolul 3: „Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Câmpulung, Direcţia Economică şi Fiscală şi SC Edilul CGA S.A.”
Împotriva acestei hotărâri bazate pe un referat care ocolea cel mai important articol din Legea societăţilor comerciale – articolul 103 indice 1 din Legea 31/1990 -, privitor la condiţiile în care se putea face răscumpărarea propriilor acţiuni, Edilul CGA, prin reprezentanţii săi legali de atunci, directorul general Melania Voinescu şi directorul economic Victoria Creţu, a ripostat printr-o plângere prealabilă. Împingerea în faţă a operatorului, pe considerentul că cel care a vândut trebuie să şi cumpere înapoi, n-a convenit managerilor Edilului, care, înainte de a merge în instanţă, i-au notificat pe aleşi să revoce hotărârea considerată nelegală.
Un prim motiv de nelegalitate invocat de reprezentanţii operatorului, cu a căror mână se încerca scoaterea castanelor din foc – şi asta din cauza unei greşeli comise cu exact zece ani înainte, când tot Edilul a fost pusă să vândă -, a fost următorul: acţionarii Edilului sunt Consiliul Local, de fapt Municipiul Câmpulung, cu 69% din acţiuni, şi Financiar Urban, cu 31%. Iar răscumpărarea pachetului deţinut de privat în societatea Consiliului Local reprezenta „o operaţiune economică şi financiar-contabilă strict între acţionari.” Din acest motiv, responsabilii de la Edilul au considerat că plata trebuia efectuată direct de către UAT Câmpulung către Financiar Urban. Mai cu seamă că titularul acţiunilor cumpărate este Municipiul Câmpulung.
Dar cel mai puternic argument al Edilului în lupta cu aleşii locali, la acel moment, părea a fi încălcarea prevederilor Legii 31/1990, Legea societăţilor comerciale, în temeiul căreia a fost constituită SC Edilul CGA SA. Legea de căpătâi, care guvernează „organizarea, funcţionarea şi regimul investiţiilor” la societatea Consiliului Local, stabileşte în ce condiţii i se permite unei societăţi să dobândească propriile acţiuni. În esenţă, „valoarea nominală a acţiunilor proprii dobândite de societate, inclusiv a celor aflate deja în portofoliul său, nu poate depăşi 10% din capitalul social subscris.” Dar iată ce spune Legea 31/1990, actualizată în 2017, în această materie.
Art. 103 indice 1
(1) Unei societăţi i se permite să dobândească propriile acţiuni, fie direct, fie prin intermediul unei persoane acţionând în nume propriu, dar pe seama societăţii în cauză, cu respectarea următoarelor condiţii:
a) autorizarea dobândirii propriilor acţiuni este acordată de către Adunarea Generală Extraordinară a acţionarilor, care va stabili condiţiile acestei dobândiri, în special numărul maxim de acţiuni ce urmează a fi dobândite, durata pentru care este acordată autorizaţia şi care nu poate depăşi 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi, în cazul unei dobândiri cu titlu oneros, contravaloarea lor minimă şi maximă;
b) valoarea nominală a acţiunilor proprii dobândite de societate, inclusiv a celor aflate deja în portofoliul său, nu poate depăşi 10% din capitalul social subscris;
c) tranzacţia poate avea ca obiect doar acţiuni integral liberate;
d) plata acţiunilor astfel dobândite se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societăţii, înscrise în ultima situaţie financiară anuală aprobată, cu excepţia rezervelor legale.”
Acest articol a constituit temelia plângerii prealabile şi, ulterior, a procesului iniţiat de Edilul, pe fondul nerevocării hotărârii care impunea operatorului să încheie afacerea cu Văsâi.
Legea îi permitea Consiliului Local să răscumpere sub 3% din acţiunile lui Văsâi, nicidecum 31%
Potrivit Statutului Societăţii, Capitolul II – Obiectul de activitate şi capitalul social, articolul 5, capitalul social subscris al societăţii Edilul era de 912.925,30 lei. Legea societăţilor comerciale permitea, în materie dobândirii propriilor acţiuni, ca valoarea nominală a acţiunilor răscumpărate să fie, obligatoriu!, de cel mult 10% din capitalul social subscris. Adică nu mai mult de 91.292,53 lei! Nicidecum 3.340.046,25 lei, sumă care şi aşa depăşeşte cu aproximativ 955.000 de lei vânzarea acţiunilor de acum zece ani (2.384.956 lei – tranzacţia în 2007).
Cu o lună înaintea hotărârii nelegale a cărei revocare era cerută de Edilul, Consiliul Local a aprobat cumpărarea pachetului de acţiuni deţinut de societatea cu capital privat Financiar Urban la capitalul SC Edilul CGA SA, la preţul de 3.340.046,25 lei. O „mare” victorie a comisiei de negociere, care a reuşit reducerea cu 17.404 de lei (!) a valorii date de expertul contractat, care estimase acţiunile la 3.357.450 lei (adică 1,18635 lei/acţiune). Din numărul total de acţiuni ale Edilului, 9.129.253, Consiliul Local plănuia să răscumpere 2.830.068 de acţiuni, la o valoare nominală de 1,1802 lei/acţiune, cât a rezultat la negociere. Achiziţie ilegală, deoarece, potrivit restricţiilor impuse de Legea 31/1990, numărul maxim de acţiuni care putea fi redobândit era de 77.353 de acţiuni, adică 2,73% din acţiunile societăţii. Nici 3%, pentru a se încadra în condiţia pragului de maxim 10% din capitalul social al Edilului. Aşadar, singura variantă legală în care se putea derula tranzacţia dintre Consiliul Local şi Financiar Urban menţinea acelaşi acţionariat la Edilul, cu procente sensibil modificate: Consiliul Local, cu 64%, şi Financiar Urban, cu 28%.

Primăria a câştigat la Tribunal, dar a pierdut la Curtea de Apel
Pe 29 noiembrie 2017, la Tribunalul Argeş, Secţia Civilă, Contencios administrativ şi fiscal, a fost înregistrată acţiunea Edilului, în calitate de reclamant, împotriva pârâţilor Consiliul Local Câmpulung, Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Câmpulung şi SC Financiar Urban SRL. Obiectul acţiunii: anularea actului emis de autorităţile publice locale, H.C.L. nr.101/28.09.2017, care obliga Edilul la plata sumei de 3.340.046,25 lei pentru răscumpărarea treimii vândute în toamna anului 2007. Fondul litigiului, tranşat la două termene de judecată, s-a soluţionat în defavoarea Edilului, căreia, pe 30 martie 2018, i-a fost respinsă acţiunea. Ba chiar a şi fost pusă la cheltuieli de judecată, în sumă de 1.000 lei, către Financiar Urban.
Perdanta a ripostat cu un recurs la Curtea de Apel Piteşti, unde a contestat şi respingerea cererii sale, şi cheltuielile de judecată. 20 februarie 2019 este data victoriei pentru societatea de utilităţi, care a scăpat de povara plăţii. Instanţa superioară i-a admis recursul, a casat sentinţa Tribunalului Argeş şi, rejudecând cauza, a admis solicitarea Edilului, anulând hotărârea controversată, luată de Consiliul Local Câmpulung în toamna lui 2017. De asemenea, a respins şi partea referitoare la cheltuielile de judecată solicitate de Financiar Urban. Hotărârea 281/2019 a Curţii de Apel Piteşti este definitivă.

Avertismentul lui Liviu Ţâroiu, primarul de atunci, pentru managerii Edilului: „Nu vor să facă dezvoltare, n-o vor face. Dar o să le-o impunem uşor-uşor”
După pierderea procesului la Curtea de Apel, deşi Tribunalul îi oferise un motiv să deschidă şampania, Liviu Ţâroiu se declara supărat. Nu foarte supărat, căci şi să fi câştigat la Curtea de Apel, nu mai avea cele 33,4 miliarde de lei vechi promise lui Văsâi. Însă, la o conferinţă de presă a partidului, nu şi-a putut reţine un comentariu, care a sunat la avertisment la adresa conducerii Edilului. „Dacă lor le convine, rămân în continuare în structura care sunt. Nu m-au ascultat, n-au vrut să creadă în ce le-am propus eu. Noi facem investiţii, nu Edilul în sine face investiţii. Noi facem investiţii, Primăria. Pot să obţin fonduri europene pe orice dezvoltare, eu n-o fac ca Edilul, o fac a reţelelor de apă – canal ale municipiului Câmpulung. Mă duc pe PNDL, dacă am ceva deosebit, mă duc şi pe fonduri europene, le fac eu, le pun la dispoziţie şi le iau redevenţă. Nu se întâmplă absolut nimic. N-au vrut să poată să facă şi ei, după cum n-au vrut nici alt operator, nu vor nicio dezvoltare. Nu vor să facă dezvoltare, n-o vor face. Dar o să le-o impunem uşor-uşor să şi-o facă. (…) Sunt supărat că am pierdut eu, nu că au câştigat ei. În mod normal, n-aveam voie să pierd. Iar venim în justiţie. Câştig la Câmpulung şi pierd la Curtea de Apel (n.r. aluzie la procesul personal, prin care a luptat, în 2015-2016, pentru păstrarea funcţiei de viceprimar). Disputa este legată de cine face partea de cumpărare, nu că nu vrem să cumpărăm. Dar mă costă cam mult şi mai stau un pic. În mandatul următor, sper să cumpăr şi acţiunile. Ştiţi foarte bine cine a vândut. A vândut Edilul şi ea ar trebui să cumpere, asta am susţinut şi noi.”, a afirmat primarul Ţâroiu. “E.M.”

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!