11.9 C
Campulung Muscel
03/10/2022

Ministerul Transporturilor a emis autorizaţia de construire pentru noua rută de la Podu Dâmboviţei

La un an de la desemnarea câştigătorii contractului de „Proiectare şi execuţie în vederea realizării obiectivului: Pod peste râul Dâmboviţa, pe DN 73, km 78+519”, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a emis a autorizaţia de construire. Pe 17 ianuarie 2022, la solicitarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Ministerul Transporturilor a emis Autorizaţia nr. 3 pentru construirea noului pod de la Podu Dâmboviţei.
Conform acesteia, se autorizează executarea următoarelor: lucrări de drum; amenajări intersecţii (km 78+300 şi km 79+400); lucrări de artă: pod peste râul Dâmboviţa pe DN 73, km 78+519; subtraversare la km 0+240; lucrări de relocări / protejări reţele (electrice, telecomunicaţii, apă, gaze), conform proiectelor avizate de beneficiarii utilităţilor şi legislaţiei în vigoare; lucrări de iluminat; lucrări de protejare a mediului, conform Deciziei etapei de încadrare nr. 329/25.06.2019, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş şi cu respectarea prevederilor legislaţiei de mediu în vigoare.
Se vor lua toate măsurile pentru respectarea siguranţie circulaţiei în zona lucrărilor, în conformitate cu normele şi legislaţia în vigoare, cu respectarea instrucţiilor specifice pe toată durata desfăşurării lucrărilor. Valoarea lucrărilor autorizate se ridică la 38.471.547,90 lei (32.329.031,85 lei fără TVA).
Executarea lucrărilor s-a autorizat şi în temeiul Certificatului de Urbanism nr. 43 din 1 iulie 2018, emis de Primăria comunei Dâmbovicioara, cu respectarea condiţiilor impuse de avizatori, a normelor şi normativelor tehnice în vigoare şi a prevederilor documentaţiei tehnice (D.T.) pentru autorizarea lucrărilor de construire, elaborată de Tractebel Engineering SA Bucureşti.

Lucrările vor dura 10 luni

Pe 1 februarie 2021, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a desemnat câştigătorul contractului de „Proiectarea şi execuţie în vederea realizării obiectivului: Pod peste râul Dâmboviţa, pe DN 73, km 78+519”. Ofertantul desemnat câştigător este Maristar Com SRL, din Titu-Dâmboviţa. Durata contractului este de 15 luni, 5 luni pentru proiectare şi 10 luni pentru execuţia lucrărilor, iar perioada de garanţie a lucrărilor a fost stabilită la 5 ani.
Conform Autorizaţiei de Construire, firma este obligată: să anunţe data începerii lucrărilor, prin trimiterea de înştiinţări autorităţii administraţiei publice emitentă a autorizaţiei şi Inspectoratului Teritorial în Construcţii; să anunţe data finalizării lucrărilor; să păstreze pe şantier, în perfectă stare, Autorizaţia de Construire şi Documentaţia Tehnică, împreună cu Proiectul Tehnic şi detaliile de execuţie, pe care le va prezenta la cererea organelor de control; în cazul în care, pe parcursul lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundaţii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic, etc.) să sisteze executarea lucrărilor, să ia măsuri de pază şi de protecţie şi să anunţe imediat emitentul autorizaţiei, precum şi Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu; să respecte condiţiile impuse de utilizarea şi protejarea domeniului public, precum şi de protecţie a mediului; să transporte la gropi de gunoi autorizate materialele care nu se pot recupera sau valorifica, rămase în urma executării lucrărilor de construcţii; să desfiinţeze construcţiile provizorii de şantier la terminarea lucrărilor; la începerea lucrărilor, să monteze la loc vizibil ”Panoul de identificare a investiţiei”, iar la finalizare să amplaseze „Plăcuţa de identificare a investiţiei”; în situaţia nefinalizării lucrărilor în termenul prevăzut de Autorizaţie, să solicite prelungirea valabilităţii acesteia, cu cel puţin 15 zile înaintea termenului de expirare dar și altele.
Durata de execuţie a lucrărilor, trecută în Autorizaţia de Construire este de 10 luni, calculată de la data începerii efective a lucrărilor. Iar, Autorizaţia este valabilă pe toată perioada implementării proiectului, până la finalizarea executării lucrărilor pentru care a fost eliberată, respectiv până la data semnării procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor, cu condiţia începerii în termen de 12 luni de la data emiterii ei.

În 30 de ani, traficul în zonă se va tripla

În memoriului de prezentare a investiţiei de la Podu Dâmboviţei a fost trecută şi o prognoză de trafic, făcută de CESTRIN (Centrul de Studii Tehnice Rutiere şi Informatică), din care reiese că, dacă la nivelul anului 2015 au fost înregistrate 7.113 vehicule, în 2045 se preconizează că numărul acestora va ajunge la 23.928.
Pentru a se găsi varianta optimă de ocolire, s-au făcut trei simulări de traseu.
A fost aleasă situaţia cea mai avantajoasă din punct de vedere social şi de mediu. Aceasta elimină traficul de tranzit din zona centrală a comunei şi îl îmbunătăţeşte semnificativ prin scurtarea drumului şi eliminarea unei serii de şase curbe.
Varianta aleasă înseamnă un pod cu o lungime totală de 170 metri, care traversează râul Dâmboviţa printr-o deschidere de 100 metri, încadrată de două deschideri marginale de câte 35 metri. Deschiderea de 100 metri este asigurată dintr-un arc metalic, încastrat în malurile râului. În secţiunea transversală sunt prevăzute două arce metalice independente, cu secţiune casetată, fiind încastrate la extremităţi în radiere din beton armat. Arcele susţin un tablier metalic realizat în secţiune din două casete metalice având fiecare lăţimea de 2 metri şi înălţimea variabilă de la 1,60 la 1,80 metri.
Această soluţie va avea un aspect estetic cu caracter unicat în România, dar valoarea este mai ridicată şi cu o realizare pretenţioasă atât în faza de proiectare cât şi în cea de execuţie.
Traseul propus ocoleşte pe cât posibil zonele locuite, aliniamentul păstrând distanţe cât mai mari posibil faţă de acestea, cu rol de a diminua impactul zgomotului şi al emisiilor în atmosferă, produse de viitorul trafic al drumului. Acolo unde, din motive tehnice şi de siguranţă a circulaţiei, drumul se apropie de casele de locuit, sunt prevăzute măsuri de protecţie împotriva zgomotului (panouri fonoabsorbante).

Lângă „Podul lui Brâncoveanu” mai sunt nouă obiective de patrimoniu

Actualmente, zona traversată de DN 73 deţine un important patrimoniu istorico-arheologic, constituind una dintre principalele căi de acces şi comunicare pentru partea estică a Carpaţilor Meridionali, din perioada antică şi până în epoca modernă.
Ca monument istoric şi de arhitectură se regăseşte podul de piatră din centru, situat la confluenţa Dâmboviţei cu Dâmbovicioara, pe DN 73. Acesta se află inclus pe Lista Monumentelor Istorice din România.
În condiţiile date, pentru evitarea oricărei alterări a vreunei structuri clasate ca monument istoric, pentru monumentul cunoscut sub denumirea „Podul lui Brâncoveanu”, situat în centrul localităţii Podu Dâmboviţei, comuna Dâmbovicioara, construit între anii 1888-1889, este necesar să se realizeze un proiect de specialitate pentru restaurarea lui.
Din analiza „Studiului istoric şi de evaluare teoretică a potenţialului arheologic”, elaborat de specialiştii Muzeului Naţional de Istorie pentru proiectul de reabilitare a DN 73, rezultă că lucrările de reparare preconizate au în vedere operaţiuni de consolidare a podului, care reprezintă intervenţii de natură să determine alterarea considerabilă a formei actuale a monumentului. Având în vedere degradările produse deja asupra podului, colectivul de elaborare a studiului consideră ca fiind necesară adoptarea de către autorităţile competente şi titularul de drepturi asupra monumentului menţionat a unor măsuri suplimentare de protejare pe termen lung, inclusiv devierea traficului greu de pe acest pod istoric.
Protejarea şi conservarea acestui monument reprezintă de fapt principalul obiectiv pentru care a fost gândită ruta ocolitoare. Conform Legii nr. 422/2001, monumentele istorice nu pot fi modernizate sau demolate. Nefiind corespunzător claselor actuale de încărcare, s-a luat decizia conservării lui şi găsirea unei soluţii optime pentru aducerea condiţiilor de trafic pe DN 73 în această zonă la parametrii actuali.
Conform Listei Monumentelor Istorice a Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, în zonă au mai fost identificate următoarele obiective de patrimoniu:
-Aşezarea romană de la Podu Dâmboviţei, Epoca romană, sec. II-III post Christum, la 1,5 km de sat, pe platoul din faţa Cetăţii Oratia;
-Cetatea Oratia, mijlocul sec XIV, la 1,5 km Nord de sat, la Est de Şoseaua Câmpulung-Braşov;
-Ruine Cetate „Dealul Sasului”, la 1,5 km Nord de sat, la Est de Şoseaua Câmpulung-Braşov;
-Ruine Han „Dealul Sasului”, sec. XVIII, la 1,5 km Nord de sat, la Est de Şoseaua Câmpulung-Braşov;
-Biserica „Sfinţii Împăraţi, 1940;
-Cruce de piatră, 1692, la 1 km Vest de sat, pe dreapta Şoselei Câmpulung-Braşov;
-Cruce de piatră, 1711, la circa 1800 metri Est de sat, pe lângă vechiul drum spre Cetatea Oratia;
-Cruce de piatră lângă podul peste Dâmboviţa;
-Cruce de piatră, sec. XVIII, la circa 1 km Vest de sat, la 100 metri de şosea.
Din observaţiile efectuate, în ceea ce priveşte localizarea acestora în raport cu amplasamentul noului pod, a rezultat că niciunul dintre aceste obiective nu vor fi afectate de lucrări. Isabela FILIP

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!