18.1 C
Campulung Muscel
22/07/2024

În Dispensarul Godeni vor fi create apartamente pentru cazurile sociale

Este gata Strategia de Dezvoltare Durabilă a comunei Godeni, care a fost elaborată de Universitatea Româno-Germană din Sibiu, iar pentru ea administraţia locală a plătit 23.800 lei. Întocmirea ei a presupus două etape de lucru, fundamentarea strategiei: analiza sistemului socio-economic, investigarea sociologică a grupurilor reprezentative; elaborarea SDDL, propuneri pentru implementarea şi monitorizarea acesteia.
Primăria Godeni a iniţiat o dezbatere publică în urma căreia s-au stabilit proiectele propuse a se realiza în următorii ani. În baza unor evaluări şi analize sociologice efectuate, care au ţinut cont şi de doleanţele cetăţenilor, a rezultat un pachet de cinci obiective strategice, pe care şi le-a propus administraţia de la Godeni că le va realiza în perioada 2021-2027, prin fonduri de la bugetul local, de stat, fonduri structurale sau alte surse.

Dispensarul se transformă în locuinţe pentru cei care n-au unde să stea

Modernizarea infrastructurii rutiere, tehnico-edilitare şi de locuire este un prim obiectiv. Una dintre problemele acute ale calităţii vieţii în comuna Godeni o reprezintă starea necorespunzătoare a infrastructurii tehnico-edilitare, ceea ce a dus la formularea ca obiectiv specific în Strategie, cu referire la reabilitarea şi modernizarea reţelei de apă potabilă, dezvoltarea reţelei de canalizare, cât şi a reţelei de gaze, dar şi modernizarea infrastructurii rutiere locale. Totodată, ar fi nevoie să se asigure condiţii de locuire pentru persoanele care, din diferite motive, nu au locuinţă.
Accesul cetăţenilor la aceste servicii s-ar putea realiza printr-o infrastructură corespunzătoare, adică amenajarea şanţurilor de scurgere a apei pluviale, modernizarea drumurilor interioare (împietruiri şi asfaltări).
Concret, pentru intervalul menţionat, la Godeni se urmăreşte înfiinţarea sistemului de alimentare cu gaze naturale; extinderea reţelei de canalizare, construirea unei staţii de repompare pentru alimentare cu apă a zonei Malu din satul Godeni; îmbunătăţirea infrastructurii de drumuri locale; proiectare şi execuţie pod la Valea Morii, peste râul Bughea; realizarea unui zid de sprijin pe strada Marghitoi, în faţa Bisericii Godeni; proiectare şi reabilitare a şase apartamente în satul Coteşti, preluate prin donaţie; proiectare şi reabilitare de apartamente din dispensarul Godeni.

În următorii ani, este în proiect o sală de sport

Îmbunătăţirea calităţii sistemului educaţional, medical, cultural, prin asta se înţelege abordarea în ansamblu a nevoii de educaţie, asistenţă medicală, îngrijire, servicii de supraveghere a copiilor după şcoală, noi dotări educaţionale, dezvoltarea unor noi echipamente colective, a spaţiilor culturale şi de recreere.
Pentru atingerea acestui deziderat, se urmăreşte dezvoltarea de noi servicii educaţionale, modernizarea şi dotarea unităţilor şcolare, programe pentru copii, stimularea formării şi perfecţionării cadrelor didactice, modernizarea căminelor culturale, dotarea corespunzătoare cu aparatură a cabinetelor medicale, locuri de joacă pentru copii, capele mortuare în toate satele.
La acest capitol s-au stabilit ca ţinte execuţia unui miniteren de sport în curtea Şcolii din satul Godeni; modernizarea şi dotarea unităţilor şcolare; proiectare şi execuţie sală de sport cu 102 locuri; realizarea a două locuri de joacă pentru copiii de la centrul de îngrijire al Şcolii din Coteşti; execuţia toaletei interioare la Căminul Cultural Capu Piscului; sisteme de încălzire centralizată la Căminele Culturale Godeni, Capu Piscului, Malu; dotarea cu aparatură a cabinetelor medicale; construirea de capele mortuale în toate satele comunei.

Primăria vrea un „birou unic”

Dezvoltarea capacităţii administrative a Primăriei, acest obiectiv ar acoperi creşterea capacităţii de planificare şi implementare eficientă a proiectelor, creşterea competenţelor resurselor umane, întărirea capacităţii locale de planificare şi punere în practică a planurilor, măsurilor, proiectelor de dezvoltare, parteneriatelor, digitalizarea serviciilor şi modernizarea infrastructurii administrative. Pentru acestea este nevoie de resurse umane instruite, cărora li se vor dezvolta abilităţile şi cunoştinţele prin trimiterea la cursuri de specializare.
Pentru realizarea acestui obiectiv se vor iniţia programe de formare profesională de bază, cu finanţare UE, în corelare cu cerinţele unei administraţii moderne; schimbul de bune practici cu autorităţile locale din România şi din alte localităţi din Uniunea Europeană; sprijinirea înfiinţări organizaţiilor neguvernamentale, în mod special pentru activităţi de asistenţă socială, mediu şi cultural sportive; reabilitarea şi consolidarea celor două corpuri ale Primăriei; dotarea sălii de şedinţe a Consiliului Local cu infrastructura necesară; amenajarea unui „birou unic”; achiziţionarea de utilaje multifuncţionale (pentru deszăpezire, curăţenie stradală, stropire).
Creşterea siguranţei cetăţenilor, prin implementarea unui proiect de supraveghere cu camere video
Protecţia mediului şi creşterea calităţii vieţii au fost identificate ca obiective de atins în următorii şase ani. Având în vedere importanţa protecţiei mediului, folosirea raţională a resurselor naturale şi utilizarea energiilor neconvenţionale, gestionarea gunoiului menajer, au fost stabilite ca ţinte îmbunătăţirea eficienţei energetice şi promovarea utilizării energiei din surse regenerabile; protejarea şi valorificarea mediului natural şi construit.
Aici s-ar impune dotarea iluminatului public cu panouri forovoltaice; reabilitarea termică a clădirilor publice şi dotarea acestora cu panouri solare pentru asigurarea apei calde la instituţiile publice din comună; introducerea, în toate instituţiile publice din comună, a becurilor cu consum energetic redus; creşterea siguranţei cetăţenilor prin implementarea proiectului de supraveghere cu camere video; asigurarea gestiunii integrate a deşeurilor menajere şi asimilate; împădurirea terenurilor degradate de pe teritoriul comunei şi amenajarea de perdele forestiere; proiect „Educaţia prin bune practici privind dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului în şcoli, administraţie locală şi cetăţeni”.

Resurselor turistice existente, valorificate eficient

Dezvoltarea economică, acesta este principalul element al dezvoltării unei comunităţi. Practic, activităţile sociale şi culturale trebuie susţinute din punct de vedere financiar de activitatea economică.
Dezvoltarea economică trebuie să fie susţinută, în primul rând, de mediul de afaceri local, care trebuie stimulat să creeze noi locuri de muncă şi, implicit, creşterea veniturilor populaţiei.
Pentru că activităţile agricole nu mai reprezintă singura posibilitate pentru dezvoltarea zonelor rurale, turismul rural ar trebui să fie o alternativă viabilă, mai ales că există politici promovate la nivel european în ceea ce priveşte dezvoltarea regională.
Pentru realizarea acestora s-ar impune sprijinirea antreprenorilor în vederea iniţierii de afaceri locale prin facilitarea parteneriatelor pentru grupuri de producători şi/sau proprietari ai terenurilor agricole în vederea exploatării la scară largă a produselor specifice zonei; pregătirea antreprenorială în domeniul economiei sociale pentru membrii grupurilor vulnerabile şi ai organizaţiilor care susţin interesele acestora; realizarea unei analize şi a unei strategii de promovare turistică a comunei Godeni; valorificarea eficientă a resurselor turistice existente.
Implementarea Strategia de Dezvoltare a comunei Godeni pentru perioada 2021-2027 depinde de capacitatea administraţiei locale a atrage diferite surse de finanţare pentru a susţine acţiunile selectate şi de a gestiona judicios fondurile de la bugetul local.
Isabela FILIP

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!