23.5 C
Campulung Muscel
09/08/2022

Aleşii au votat numărul şi valoarea burselor pentru primul semestru al acestui an şcolar

La ultima întâlnire de anul trecut, aleşii locali au aprobat numărul şi cuantumul burselor şcolare care se vor acorda elevilor, din bugetul Câmpulungului, pentru primul semestru al anului şcolar 2021-2022.
Primarul Elena Lasconi a propus, iar consilierii locali au aprobat nivelul recompensaţiilor băneşti pentru elevii şcolilor din Câmpulung, cu rezultate bune la învăţătură, dar şi cu o situație materială precară.
Bursele şcolare se acordă de fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de stat pentru primul semestru al anului şcolar 2021-2022 şi se vor asigura din bugetul local al Municipiului Câmpulung, din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată, aprobate numai prin legea bugetului de stat cu această destinaţie şi din venituri proprii.
Consiliile de Administraţie ale şcolilor stabilesc, anual, criterii specifice de acordare a burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare.
Bursele se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, în funcţie de frecvenţă, excepţie făcând bursele de ajutor social ce se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare.
În urma adreselor transmise de unităţile de învăţământ, numărul elevilor care sunt propuşi să li se acorde burse este de 2.841, iar valoarea totală ajunge la 1.737.800 lei. Cele mai multe sunt cele de merit, de studiu şi de ajutor social, 2.833 de burse, dar sunt şi 8 burse de ajutor social ocazional, sumă care se acordă o dată pe an.
În top este Liceul Teoretic „Dan Barbilian”, cele mai multe burse la această şcoală fiind acordate elevilor din mediul rural, care învaţă aici, 290 la număr, din categoria celor de ajutor social.
În primul semestru al acestui an şcolar nu sunt menţionate burse de performanţă, din cauza pandemiei fiind suspendate olimpiadele.
Dintre toate categoriile, cele mai multe recompense băneşti sunt pentru rezultatele bune şi foarte bune la învăţătură. Astfel, vor fi oferite 2.099 burse de merit pentru elevii care au terminat primul semestru cu medii între 8,50 şi 10, cele mai multe medii „maxime” fiind consemnate la Colegiul Naţional ”Dinicu Golescu”.
Bursele de studiu vor ajunge la elevii care provin din familii cu venituri mici.
Dacă pentru toate tipurile sunt prevăzute sume care se acordă lunar, mai este o categorie, de burse de ajutor social ocazional, care se oferă o dată pe an.

Care este valoarea lunară a burselor pentru primul semestru al anului şcolar 2021-2022
Burse de performanţă:
-300 lei pe lună – pentru elevii care au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei şi pentru cei care s-au calificat în locurile de pregătire organizate de ME, pentru competiţiile internaţionale;
-250 lei pe lună – pentru elevii care au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor sau concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de ME.

Burse de merit
=Pentru elevii cu rezultate deosebite la învăţătură, care au obţinut media generală de cel puţin 8,50 şi nota 10 la purtare în anul şcolar anterior, astfel:
-200 lei/lună: pentru media 10;
-150 lei/lună: pentru medii cuprinse între 9,99 şi 9,50;
-100 lei/lună: pentru medii cuprinse între 9,49 şi 8,50;
=Pentru elevii care au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de MECTS, astfel:
-150 lei/lună: pentru locul I;
-130 lei/lună: pentru locul II;
-100 lei/lună: pentru locul III;
=Pentru elevii care au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor sau concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de ME, astfel:
-150 lei/lună: pentru locul I;
-130 lei/lună: pentru locul II;
-100 lei/lună: pentru locul III;
Burse de studiu
Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie, pe ultimele trei luni, cel mult egal cu salariul minim pe economie şi care îndeplinesc simultan condiţiile: au media generală peste 7 şi nota 10 la purtare în semestru anterior celui în care se acordă bursa:
-150 lei/lună: în situaţia în care bursa de studiu nu se cumulează cu bursa de merit sau de performanţă;
-100 lei/lună, în situaţia în care bursa de studiu se cumulează cu bursa de merit sau de performanţă;
Burse de ajutor social
Acestea se acordă în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali elevilor înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat
-300 lei/lună: elevilor orfani sau bolnavi de TBC şi care se află în evidenţele dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astmă bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestaţi cu virusul HIV ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie, etc.), surditate, fibroză chistică şi cu orice alte boli cornice pe care consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar le pot lua în considerare. Acordarea burselor pe motive medicale se face pa baza certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie sau medicul de la cabinetul şcolar;
-100 lei/lună: pentru elevii din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu;
-100 lei/lună: pentru elevii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: nu realizează un venit mediu lunar mai mare de 50% din salariul minim net pe economie; nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 metri pătraţi, în zone colinare şi de şes, şi de 4.000 metri pătraţi, în zonele montane.
Vor primi burse 2.841 de elevi din 11 şcoli din Câmpulung
=Liceul Teoretic „Dan Barbilian”: 637 burse
=Colegiul Naţional „Dinicu Golescu”: 609 burse
=Colegiul Naţional Pedagogic „Carol I”: 526 burse
=Colegiul Tehnic: 314 burse
=Şcoala Gimnazială „Oprea Iorgulescu”: 204 burse
=Liceul cu Program Sportiv: 177 burse
=Şcoala Gimnazială „Nanu Muscel”: 172 burse
=Şcoala Gimnazială „Theodor Aman”: 62 burse
=Seminarul Teologic „Iustin Patriarhul”: 61 burse
=Şcoala Gimnazială „C.D. Aricescu”: 58 burse
=Liceul Tehnologic Auto: 21 burse
Burse de performanţă: 0
Burse de merit: 2.099, în valoare totală de 1.380.750 lei
=Colegiul Tehnic: 34 burse, în valoare de 17.250 lei
150 lei/lună (media 9,50-9,99 şi 10 la purtare): 1 elev (750 lei)
100 lei/lună (media 8,50-9,49 şi 10 la purtare): 33 elevi (16.500 lei)
=Colegiul Naţional Pedagogic „Carol I”: 490 burse, în valoare de 314.250 lei
200 lei/lună (media 10 şi 10 la purtare): 25 elevi (25.000 lei)
150 lei/lună (media 9,50-9,99 şi 10 la purtare): 227 elevi (170.250 lei)
100 lei/lună (media 8,50-9,49 şi 10 la purtare): 238 elevi (119.000 lei)
=Colegiul Naţional „Dinicu Golescu”: 608 burse, în valoare de 426.750 lei
200 lei/lună (media 10 şi 10 la purtare): 52 elevi (52.000 lei)
150 lei/lună (media 9,50-9,99 şi 10 la purtare): 375 elevi (281.250 lei)
100 lei/lună (media 8,50-9,49 şi 10 la purtare): 181 elevi (90.500 lei)
=Liceul cu Program Sportiv: 136 burse, în valoare de 82.000 lei
200 lei/lună (media 10 şi 10 la purtare): 9 elevi (9.000 lei)
150 lei/lună (media 9,50-9,99 şi 10 la purtare): 38 elevi (28.500 lei)
100 lei/lună (media 8,50-9,49 şi 10 la purtare): 89 elevi (44.500 lei)
=Liceul Tehnologic Auto: 21 burse, în valoare de 10.500 lei
100 lei/lună (media 8,50-9,49 şi 10 la purtare): 21 elevi (10.500 lei)
=Şcoala Gimnazială „C.D. Aricescu”: 23 burse, în valoare de 16.500 lei
200 lei/lună (media 10 şi 10 la purtare): 5 elevi (5.000 lei)
150 lei/lună (media 9,50-9,99 şi 10 la purtare): 10 elevi (7.500 lei)
100 lei/lună (media 8,50-9,49 şi 10 la purtare): 8 elevi (4.000 lei)
=Şcoala Gimnazială „Nanu Muscel”: 148 burse, în valoare de 92.250 lei
200 lei/lună (media 10 şi 10 la purtare): 7 elevi (7.000 lei)
150 lei/lună (media 9,50-9,99 şi 10 la purtare): 59 elevi (44.250 lei)
100 lei/lună (media 8,50-9,49 şi 10 la purtare): 82 elevi (41.000 lei)
=Şcoala Gimnazială „Theodor Aman”: 52 burse, în valoare de 33.250 lei
200 lei/lună (media 10 şi 10 la purtare): 6 elevi (6.000 lei)
150 lei/lună (media 9,50-9,99 şi 10 la purtare): 17 elevi (12.750 lei)
100 lei/lună (media 8,50-9,49 şi 10 la purtare): 29 elevi (14.500 lei)
=Seminarul Teologic „Iustin Patriarhul”: 55 burse, în valoare de 30.750 lei
200 lei/lună (media 10 şi 10 la purtare): 1 elev (1.000 lei)
150 lei/lună (media 9,50-9,99 şi 10 la purtare): 11 elevi (8.250 lei)
100 lei/lună (media 8,50-9,49 şi 10 la purtare): 43 elevi (21.500 lei)
=Şcoala Gimnazială „Oprea Iorgulescu”: 192 burse, în valoare de 129.250 lei
200 lei/lună (media 10 şi 10 la purtare): 20 elevi (20.000 lei)
150 lei/lună (media 9,50-9,99 şi 10 la purtare): 93 elevi (69.750 lei)
100 lei/lună (media 8,50-9,49 şi 10 la purtare): 79 elevi (39.500 lei)
=Liceul Teoretic „Dan Barbilian”: 340 burse, în valoare de 231.000 lei
200 lei/lună (media 10 şi 10 la purtare): 23 elevi (23.000 lei)
150 lei/lună (media 9,50-9,99 şi 10 la purtare): 198 elevi (148.500 lei)
100 lei/lună (media 8,50-9,49 şi 10 la purtare): 119 elevi (59.500 lei)
Burse de studiu: 10, în valoare totală de 7.250 lei
-150 lei/lună, dacă nu se cumulează cu cea de merit sau performanţă (elevi cu venituri mici, media generală peste 7 şi nota 10 la purtare): 9 burse, în valoare de 6.750 lei
-Colegiul Naţional Pedagogic „Carol I”: 5 elevi (3.750 lei)
-Şcoala Gimnazială „Nanu Muscel”: 2 elevi (1500 lei)
-Seminarul Teologic „Iustin Patriarhul”: 2 elevi (1.500 lei)
=100 lei/lună, dacă se cumulează cu cea de merit sau performanţă (elevi cu venituri mici, media generală peste 7 şi nota 10 la purtare): 8 bursă, în valoare de 500 lei, Colegiul Naţional „Dinicu Golescu”
Burse de ajutor social: 724, în valoare totală de 399.000 lei
=300 lei/lună, orfani sau bolnavi: 37 elevi (55.500 lei)
-Colegiul Tehnic: 6 elevi (9.000 lei)
-Colegiul Naţional Pedagogic „Carol I”: 1 elev (1.500 lei)
-Liceul cu Program Sportiv: 6 elevi (9.000 lei)
-Şcoala Gimnazială „Nanu Muscel”: 13 elevi (19.500 lei)
-Seminarul Teologic „Iustin Patriarhul”: 1 elev (1.500 lei)
-Şcoala Gimnazială „Oprea Iorgulescu”: 3 elevi (4.500 lei)
-Liceul Teoretic „Dan Barbilian”: 7 elevi (10.500 lei)
=100 lei/lună, elevi din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate pentru că nu au posibilitatea de studiere în localitatea de domiciliu: 562 elevi (281.000 lei)
-Colegiul Tehnic: 272 elevi (136.000 lei)
-Liceul Teoretic „Dan Barbilian”: 290 elevi (145.000 lei)
=100 lei/lună, pentru elevii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: nu realizează un venit mediu lunar mai mare de 50% din salariul minim net pe economie; nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 metri pătraţi, în zone colinare şi de şes, şi de 4.000 metri pătraţi, în zonele montane: 125 burse, în valoare de 62.500 lei
-Colegiul Tehnic: 2 burse (1.000 lei)
-Colegiul Naţional Pedagogic „Carol I”: 25 elevi (12.500 lei)
-Liceul cu Program Sportiv: 35 elevi (17.500 lei)
-Şcoala Gimnazială „CD Aricescu”: 35 elevi (17.500 lei)
-Şcoala Gimnazială „Nanu Muscel”: 9 elevi (4.500 lei)
-Şcoala Gimnazială „Theodor Aman”: 10 elevi (5.000 lei)
-Şcoala Gimnazială „Oprea Iorgulescu”: 9 elevi (4.500 lei)
=100 lei/an, bursă de ajutor social ocazional: 8, în valoare totală de 800 lei
-Colegiul Naţional Pedagogic „Carol I”: 5 elevi (500 lei)
-Seminarul Teologic „Iustin Patriarhul”: 3 elevi (300 lei)

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!