27.1 C
Campulung Muscel
24/07/2024

Câmpulungenii pot beneficia de scutirea de la plata majorărilor de întârziere, dacă îşi plătesc integral restanţele la bugetul local

Aleşii locali au aprobat, în cadrul întâlnirii extraordinare de joi, 28 octombrie 2021, acordarea scutirilor de la plata majorărilor şi penalităţilor de întârziere a creanţelor bugetare restante, provenind din neplata la termen a impozitelor şi taxelor locale, datorate bugetului Câmpulungului de către contribuabilii persoane fizice.
Persoanele fizice care îşi achită integral obligaţiile fiscale principale datorate bugetului local, inclusiv cele provenite din amenzi contravenţionale, pot beneficia de scutirea de la plata debitelor accesorii, procedură valabilă între 1 noiembrie şi 24 decembrie 2021, când se suspendă şi măsurile de executare silită, prevăzute de Codul de Procedură Fiscală.

Pentru a beneficia de procedura de scutire, contribuabilii persoane fizice trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
8să facă dovada stingerii integrale a obligaţiilor principale constând în impozite şi taxe locale, cât şi a amenzilor datorate bugetului local, cu termen scadent de plată la data depunerii cererii;
8să depună cererea pentru scutire de majorări şi penalităţi de întârziere până în data de 24 decembrie 2021;
8să nu mai fi fost beneficiarul unei alte scutiri sau facilităţi fiscale acordate de Consiliul Local al Municipiului Câmpulung în ultimii cinci ani, anteriori anului fiscal 2021.

Scutirea de la plată a majorărilor şi penalităţilor de întârziere se va acorda contribuabililor persoane fizice care deţin bunuri impozabile sau taxabile în Câmpulung, pentru soldul acestora înregistrat în evidenţele fiscale, numai după stingerea integrală a debitelor principale.

Scutirea de la plată a majorărilor de întârziere şi a penalităţilor nu se acordă pentru:
8majorările şi penalităţile de întârziere achitate anterior intrării în vigoare a acestei proceduri;
8contribuabilii persoane fizice care, în ultimii cinci ani, respectiv 2016-2020, au mai beneficiat de scutiri şi facilităţi fiscale, aprobate prin alte hotărâri ale Consiliului Local Câmpulung, scutirea acordându-se o singură dată pentru fiecare contribuabil;

8sumele datorate bugetului local ca urmare a unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile.
Cererea de scutire se depune la Registratura Primăriei până la data de 24 decembrie 2021, numai după ce aceasta a fost verificată şi vizată de către inspectorul de rol din cadrul Serviciului Administrare Venituri.
La data de 14 octombrie 2021, în evidenţele fiscale al Primăriei figura suma de 4.591.365 lei, datorată de contribuabili persoane fizice, la care se adaugă majorări şi penalităţi în sumă de 1.256.045 lei.

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!