19.6 C
Campulung Muscel
02/07/2022

Taxele pe care le plătim în 2021 (VII)

=Taxa specială pentru eliberarea și vizarea anuală a autorizațiilor pentru desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață prevăzute de OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, aplicabile de la 01.01.2021

1.Taxă eliberare autorizație anuală de funcționare

-Taxa pentru eliberarea unei autorizații pentru desfășurarea unei activități economice**: 104 lei pe an.

**se aplică agenților economici ce desfășoară activități comerciale și prestări servicii altele decât cele din grupele 561-Restaurante, 563-Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932-Alte activități recreative ți distractive potrivit clasificării activităților din economia națională – CAEN, actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007privind actualizarea clasificării activităților din economia națională – CAEN, conform procedurii privind instituirea taxelor speciale pentru emiterea avizului și înregistrarea orarelor de funcționare a unităților comerciale pe raza municipiului Câmpulung. 

2.Taxa de viză anuală

Comerț cu amănuntul/de detaliat

=Zona I: 83 lei

=Zona II: 73 lei

Comerț cu ridicată/de gros    

=Zona I: 93 lei

=Zona II: 83 lei

Comerț de gros cash and carry

=Zona I: 187 lei

=Zona II: 182 lei

Serviciu de piață

=Zona I: 83 lei

=Zona II: 73 lei

Supermarket/Hipermarket (comerț detaliat/de gros

=Zona I: –

=Zona II: 208 lei

Notă:

Zona I: strada Negru Vodă; strada Republicii; strada Constantin Brâncoveanu; strada Frații Golești; Strada Eremia Grigorescu; strada Lascăr Catargiu; strada Matei Basarab; strada Istrate Rizeanu; strada Doctor Costea; strada Dragoș Băjan; strada C.D. Aricescu; strada Constanțiu Popescu; strada N. Rizeanu; strada Piața Jurământului; strada I.D. Berechet, strada Andreescu; strada Nicolae Iorga; strada General Poșoiu; strada Emilian Paveliu; strada Poenaru Bordea; strada Nae Leonard; strada Spiru Haret; strada arhitect Săvulescu; strada Baloleanu; strada Lt. Oncică; strada Tudor Vladimirescu; strada 1 Mai; strada Gheorghe Lazăr; Strada Rahovei; strada I.L. Caragiale; strada Petre Zamfirescu între strada Republicii și strada Matei Basarab; strada Revoluției între negru Vodă și Eremia Grigorescu; strada Eminescu între Negru Vodă și Brâncoveanu.

Zona II: restul străzilor din municipiul Câmpulung.

Notă: Pentru efectuarea de modificări/completări în autorizație la cererea titularului, precum și pentru eliberarea la cerere a unui duplicat în locul autorizației pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate, taxa este de 10% din taxa stabilită pentru eliberarea sau vizarea pe anul în curs a autorizației respective.

 

=Taxe speciale pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării și autorizare transport persoane în regim de taxi

-Taxa pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării: 50 lei;

– axă emitere/vizare autorizație transport persoane în regim de taxi: 130 lei;

-Taxă emitere/vizare autorizație taxi: 130 lei;

– Taxă emitere/vizare autorizație dispecerat taxi: 160 lei:

 

=Taxe speciale pentru funcționarea serviciului public comunitar local de evidența persoanelor

– Taxă eliberare carte identitate: 7 lei;

– Taxă eliberare carte identitate provizorie: 1 leu; 

– Taxă furnizare date: 1 leu/persoană

– Taxă oficiere căsătorie în zilele lucrătoare în intervalul orar 16-18 în zilele de luni, marți, miercuri și vineri: 50 lei;

– Taxă oficiere căsătorii în zilele nelucrătoare: 150 lei;

– Taxă divorț pe cale administrativă: 623 lei.

 

=Taxe și tarife speciale pentru funcționarea serviciului public de administrarea domeniului public și privat aplicabile în anul 2021

1.Tarif săpat groapă: 280 lei;

2.Tarif demontat și remontat placa (materialul cimentului): 100 lei;

3.Tarif amenajare mormânt la solicitare: 20 lei;

4.Taxă anuală întreținere cimitir: 30 lei;

5.Taxă capelă/24 ore**: 50 lei*;

6.Taxă folosire WC public: 1 leu;

7.Tarif refacere stradă cu: 

– asfalt: 145 lei pe metru pătrat

– pavaj: 100 lei pe metru pătrat

– macadam: 40 lei pe metru pătrat

8.Taxă depozitare materiale pe domeniul public: 1 lei/metru pătrat/zi;

9.Taxă concesionare loc de înhumare – 25 ani: 350 lei;

10.Taxă concesionare loc de înhumare – 7 ani: 150 lei;

11.Taxă obținere avize: 30 lei.

*Persoanele ale căror venituri sunt exclusiv din ajutor de șomaj, ajutor social sau fără venituri, beneficiază de scutire pentru taxa de capelă la 24 ore.

**Persoanele care au loc de înhumare concesionate în cimitirul Flămânda beneficiază de scutire pentru taxă capelă/24 ore.

 

=Taxe speciale aplicabile în anul 2021 pentru funcționarea serviciului public de pompieri civili

1.Asociațiile familiale, persoane fizice independente: 25 lei/an;

2.Societăți comerciale care au până la 10 angajați inclusiv: 60 lei/an;

3.Societăți comerciale care au până la 11-20 angajați, inclusiv: 120 lei/an;

4.Societăți comerciale care au până la 21-50 angajați, inclusiv: 300 lei/an;

5.Societăți comerciale care au peste 50 angajați, inclusiv: 500 lei.

 

=Tarifele minime ce vor fi practicate în anul 2021 pentru activități cultural-sportive și sociale desfășurate în unitățile de învățământ din Municipiul Câmpulung

1.Nunți, botezuri și alte asemenea: 6 lei/mp/zi

Manifestările se vor organiza numai în cantine și cu aprobarea Primarului

2.Jocuri și activități sportive practicate, al căror organizator este o persoană juridică: 58 lei/oră;

3.Jocuri și activități practicate în organizarea persoanelor juridice care au certificate de identitate emise de Agenția Națională pentru sport (pentru preșcolari și școlari): 29 lei/oră;

4. Jocuri și activități sportive practicate de persoane fizice în grupuri de maxim 4 persoane: 35 lei/oră;

5.Jocuri și activități sportive practicate de persoane fizice în grupuri mai mari de 4 persoane: 69 lei/oră. 

 

=Taxe pentru activitățile desfășurate de către serviciile din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung

1.Taxă cercetare act/document aflate în arhiva unității sau în evidența compartimentelor de specialitate, eliberate în condițiile legii: 5 lei/document/act/unitate arhivistică;

2.Taxă pentru realizarea de copii după acte/documente aflate în arhiva unității sau în evidența compartimentelor de specialitate, eliberate în condițiile legii: 1 leu/pagina format A4; 3 lei/pagina pentru format A3;

3.Taxa pentru eliberare acte/documente în regim de urgență (24 ore): 10 lei/act sau document;

4.Taxa pentru realizarea de copii ale unor documente eliberate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare: 1 leu/pagină.

Notă:

Taxele prevăzute în Anexa nr. 15, se plătesc anticipat eliberării copiilor de pe documentele solicitate.

 

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!