11 C
Campulung Muscel
01/03/2024

Cum s-a modificat lista de investiţii pe parcursul anului 2018. Fondurile alocate Câmpulungului prin PNDL au dublat valoarea bugetului de investiţii

Bugetul investiţiilor pe 2018, aprobat cu ezitare în luna februarie, când a fost nevoie de repetarea votului, din cauza depistării de către Fisc a unor greşeli ale Economicului Primăriei, a arătat cu totul altfel la finalul anului. Cele nouă rectificări bugetare intervenite pe durata lui 2018 au schimbat lista de investiţii, din care, în teren, se văd prea puţine proiecte îndeplinite cap-coadă. Nu s-au executat, nici măcar început, cele două poduri, din Tabaci şi de pe Şoseaua Naţională, ambele cu finanţare asigurată. Cel din vecinătatea Colegiului „Dinicu Golescu” a şi pierdut-o între timp, banii fiind luaţi şi folosiţi la alte cheltuieli. Nu a început nici reconstrucţia halei Pieţei Centrale, deşi alocarea de pornire a existat. În acest caz, contramandarea lucrării a fost justificată de aşteptarea unui răspuns al Companiei Naţionale de Investiţii, care s-a arătat dispusă să realizeze modernizarea complexului comercial. Tot dintre lucrările mari, nu a început, anul trecut, proiectul de asfaltare a nouă străzi periferice, deşi, şi în acest caz, au existat nişte bani puşi de-o parte pentru startul lui. În schimb, au apărut nevoi mărunte, strecurate pe agenda investiţională a anului trecut, una dedicată studiilor şi proiectelor şi nici acelea realizate în totalitatea propunerilor.                                   

Noi vom prezenta în continuare cum au oscilat pe parcursul anului alocările votate în februarie 2018, unele pe plus, graţie fondurilor repartizate de Ministerul Dezvoltării, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, dar şi pe minus, atunci când autorităţile au decis să diminueze unele valori sau să le elimine cu totul din planificarea anului trecut. Datele pe care le vom folosi sunt cele aferente votului din februarie 2018, când s-a aprobat bugetul, şi celui din decembrie 2018, când s-a produs ultima rectificare a anului trecut. Au existat, practic, zece versiuni ale listei de investiţii, care, în februarie, anul trecut, avea o valoare totală de 23.485.870 lei, „grosul” finanţării constituindu-l economiile anilor trecuţi: 22.322.870 lei, cu o completare de 340.000 lei din excedentul bugetar produs de fondul de locuinţe. Subvenţiile de la Ministerul Dezvoltării fuseseră precizate în buget într-un cuantum de numai 823.000 lei, alocare certă pentru primul program PNDL accesat de Liviu Ţâroiu: canalizarea pe două străzi din Grui şi sub podul de la Jandarmi. 

Alta a fost situaţia la sfârşitul anului, când valoarea listei de investiţii a săltat la 45.466.210 lei, graţie fondurilor PNDL şi subvenţiilor de la CJ, în sumă de 22.371.170 lei. La excedentul bugetar s-a apelat un pic mai mult decât îşi propuseseră edilii, fiind antamate în lucrări, realizate şi nerealizate, 22.726.070 lei, cu o completare de 265.000 lei, din rezerva fondului de locuinţe, şi 103.970 lei, din bugetul de venituri proprii.

Iată în continuare cum se prezintă, pe capitole bugetare, lista de investiţii a anului trecut, cu finanţarea de rigoare, afectată ori neafectată de altă planuri ale Executivului Primăriei.                

 

Autorităţi Publice şi Acţiuni Externe: capitol suplimentat, de la 205.000 lei, la 219.000 lei (finanţare din excedentul bugetar din anii precedenţi).    

*Copiatoare A3: dotare cu valoare neschimbată pe parcursul anului;   

Februarie 2018: total 40.000 lei;

Decembrie 2018: total 40.000 lei;

*Internet gratuit în parcuri, în sistem WI-FI: investiţie cu valoare neschimbată;   

Februarie 2018: total 60.000 lei;

Decembrie 2018: total 60.000 lei;  

*Licenţe software: achiziţie cu valoare neschimbată;   

Februarie 2018: total 20.000 lei;

Decembrie 2018: total 20.000 lei; 

*Reparaţii capitale ale instalaţiei pentru stins incendii, la sediul Primăriei (proiectare şi execuţie): lucrare cu valoare neschimbată;   

Februarie 2018: total 35.000 lei;

Decembrie 2018: total 35.000 lei; 

*Realizarea bustului arhitectului Dimitrie Ionescu Berechet: lucrare cu valoare neschimbată pe parcursul anului;   

Februarie 2018: total 25.000 lei;

Decembrie 2018: total 25.000 lei; 

*GPS-RTK pentru măsurători topografice: achiziţie cu valoare neschimbată;   

Februarie 2018: total 25.000 lei;

Decembrie 2018: total 25.000 lei;   

*Dotări echipamente centrală termică, la Centrul Multifuncţional din strada Negru Vodă, nr.282 (fosta Şcoală 5): investiţie nouă, apărută în cursul anului, după aprobarea bugetului; 

Decembrie 2018: total 14.000 lei.   

 

Ordine Publică şi Siguranţă Naţională: capitol menţinut cu aceeaşi alocare, 60.000 lei, finanţată din excedentul bugetar.  

*Autoturism pentru Poliţia Locală: achiziţie cu valoare neschimbată;   

Februarie 2018: total 60.000 lei;

Decembrie 2018: total 60.000 lei.   

 

Învăţământ: la acest capitol bugetar s-a înregistrat o creştere spectaculoasă, de la 282.500 lei, la 4.249.010 lei. 

*Modernizarea, reabilitarea şi recompartimen-tarea interioară a clădirii Colegiului Tehnic, situată în strada Negru Vodă, nr.145 (Industrialul de jos sau fostul Liceu de Fete): investiţie cu valoare considerabil majorată, ca urmare a alocării fondurilor PNDL de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice: 

Februarie 2018: total 282.500 lei (excedent bugetar din anii precedenţi); 

Decembrie 2018: total: 4.228.310 lei, din care 3.945.810 lei (subvenţii de la MDRAP) şi 282.500 lei, partea Câmpulungului;

*Amenajarea camerei centralei de avertizare la incendiu, la Colegiul Naţional Pedagogic „Carol I”: investiţie nouă, finanţată din excedent; 

Decembrie 2018: total 6.700 lei; 

*Proiect tehnic + execuţie a instalaţiei de gaze la imobilul situat în strada Negru Vodă, nr.145, Colegiul Tehnic: investiţie nouă, susţinută din vărsăminte din secţiunea de funcţionare, pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare, buget de venituri proprii; 

Decembrie 2018: total 14.000 lei. 

 

Cultură, Recreere şi Religie: capitol care a suportat o tăiere sensibilă a alocării iniţiale, de la 285.000 lei, la 282.970 lei, finanţat din excedentul bugetar.

*Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii – DALI pentru „Reabilitarea clădirii Băilor Kretzulescu”: achiziţie cu valoare neschimbată;   

Februarie 2018: total 100.000 lei;

Decembrie 2018: total 100.000 lei;  

*Teren de fotbal sintetic (studiu de fezabilitate şi proiect tehnic): achiziţie cu valoare neschimbată;   

Februarie 2018: total 40.000 lei;

Decembrie 2018: total 40.000 lei; 

*Două centrale termice la bazinul de înot: dotare cu valoare neschimbată;   

Februarie 2018: total 45.000 lei;

Decembrie 2018: total 45.000 lei; 

*DALI pentru „Reabilitarea Parcului Kretzulescu”: achiziţie la care s-a renunţat;   

Februarie 2018: total 100.000 lei; 

*Schimbător de căldură la bazinul de înot: dotare nouă; 

Decembrie 2018: total 8.000 lei;  

*Lucrări de montare a covorului elastic din cauciuc în locul de joacă din Grădina Publică „Merci”: dotare nouă, susţinută din vărsăminte din secţiunea de funcţionare, pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare, buget de venituri proprii; 

Decembrie 2018: total 89.970 lei. 

 

Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică: un capitol care şi-a dublat bugetul pe durata anului 2018, de la 8.438.370 lei, la 16.187.660 lei, finanţat din excedentul bugetar din anii precedenţi din fondul de locuinţe (pentru ceea ce ţine de locuinţele Primăriei) şi excedentul bugetar, pentru restul, lucrările de infrastructură rutieră şi de utilităţi. 

*Centrală termică la ANL: dotare cu valoare neschimbată;   

Februarie 2018: total 20.000 lei;

Decembrie 2018: total 20.000 lei;

*Studiu de fezabilitate pentru blocul de locuinţe sociale şi/sau necesitate: achiziţie cu valoare neschimbată;   

Februarie 2018: total 100.000 lei;

Decembrie 2018: total 100.000 lei;

*Expertize tehnice pentru imobilele situate în străzile Negru Vodă, nr.113, Negru Vodă, nr.130, Maior Gâldău, nr.28, Matei Basarab, nr.36, D.I. Berechet, nr.3, Republicii, nr.14, Negru Vodă, nr.214: achiziţie cu valoare neschimbată; 

Februarie 2018: total 70.000 lei;

Decembrie 2018: total 70.000 lei;

*Modernizarea şi extinderea imobilului situat în strada Maior Gâldău, nr.28: s-a renunţat la proiectul tehnic, avut în vedere la aprobarea bugetului, în favoarea DALI, alocarea menţinându-se la aceeaşi valoare;

Februarie 2018: total 50.000 lei;

Decembrie 2018: total 50.000 lei; 

*Extinderea reţelei de apă pe strada Grigore Alexandrescu şi Valea Bărbuşii (proiectare şi execuţie): investiţie a cărei alocare s-a diminuat considerabil;  

Februarie 2018: total 1.650.000 lei;

Decembrie 2018: total 738.500 lei; 

*Reabilitarea conductei de aducţiune a apei brute (DN800), proiectare şi execuţie, cofinanţată prin PNDL: investiţie cu buget mărit substanţial, ca urmare a fondurilor alocate de minister: 

Februarie 2018: total 276.000 lei (excedent bugetar din anii precedenţi);

Decembrie 2018: total 4.588.010 lei, din care 4.312.010 lei (subvenţia de la MDRAP) şi 276.000 lei (partea Câmpulungului); 

*Lucrări de intervenţie în sistemul de alimentare cu apă, conform contractului de concesiune cu Edilul CGA SA: valoarea lor a crescut;

Februarie 2018: total 100.370 lei;

Decembrie 2018: total 194.030 lei; 

*Extinderea reţelei de apă pe strada Valea Bărbuşii: lucrare cu valoare neschimbată; 

Februarie 2018: total 12.000 lei;

Decembrie 2018: total 12.000 lei;

*Amenajarea urbanistică a străzilor Negru Vodă şi Republicii, între Bulevardul „Pardon” şi intersecţia străzilor Negru Vodă şi General Iosif Teodorescu: lucrare cu buget majorat; 

Februarie 2018: total 1.950.000 lei;

Decembrie 2018: total 2.400.000 lei;

*Amenajarea Pieţei Primăriei Câmpulung: investiţie cu buget dublat în cursul anului 2018; 

Februarie 2018: total 2.800.000 lei;

Decembrie 2018: total 6.412.000 lei;

*Amenajarea complexă a Râului Târgului, studiu de fezabilitate şi alte studii aferente realizării obiectivului: achiziţie cu valoare majorată; 

Februarie 2018: total 75.000 lei;

Decembrie 2018: total 100.000 lei;

*Actualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Câmpulung: lucrare cu buget majorat; 

Februarie 2018: total 270.000 lei (excedent bugetar din anii precedenţi);

Decembrie 2018: total 293.120 lei, din care 23.120 lei (subvenţii de la minister şi CJ) şi 270.000 lei (partea Câmpulungului);

*Reabilitarea spaţiilor pietonale pe strada Piaţa Jurământului – DALI: documentaţie cu valoare neschimbată; 

Februarie 2018: total 50.000 lei;

Decembrie 2018: total 50.000 lei;

*Lucrări cadastrale pentru domeniul public şi privat al municipiului: alocarea a rămas neschimbată: 

Februarie 2018: total 130.000 lei;

Decembrie 2018: total 130.000 lei;

8Reamenajarea Pieţei Grui şi schimbarea destinaţiei – DALI: documentaţie cu alocare neschimbată; 

Februarie 2018: total 150.000 lei;

Decembrie 2018: total 150.000 lei;

8Extinderea reţelelor de gaz în municipiu, studiu de fezabilitate: documentaţie cu alocare neschimbată; 

Februarie 2018: total 100.000 lei;

Decembrie 2018: total 100.000 lei;

*Împrejmuirea terenului destinat depozitului de lemne: lucrare cu alocare neschimbată; 

Februarie 2018: total 35.000 lei;

Decembrie 2018: total 35.000 lei;

*Construirea halei Pieţei Centrale a municipiului: lucrare cu alocare neschimbată; 

Februarie 2018: total 500.000 lei;

Decembrie 2018: total 500.000 lei; 

*Achiziţie de locuinţe sociale şi/sau necesitate: cheltuială la care s-a renunţat; 

Februarie 2018: total 100.000 lei; 

*Sistem de preparare a apei calde menajere pentru blocul A1 ANL: investiţie nouă; 

Decembrie 2018: total 25.000 lei; 

*Reabilitarea spaţiilor pietonale pe strada Piaţa Jurământului, proiect tehnic + execuţie: investiţie nouă;

Decembrie 2018: total 60.000 lei; 

*Studiu lumino-tehnic pentru sistemul de iluminat public: investiţie nouă;

Decembrie 2018: total 120.000 lei;

*Studiu geotehnic pentru imobilul situat la intersecţia străzilor Negru Vodă, Republicii şi Piaţa Jurământului: investiţie nouă;

Decembrie 2018: total 40.000 lei.

 

Protecţia Mediului, alt capitol din bugetul local, majorat considerabil pe parcursul anului, de la 3.125.000 lei, la 16.247.850 lei. 

*Extinderea reţelelor de canalizare menajeră pe străzile Constantin Brâncoveanu, Petre Ţuţea, Valea Bărbuşii, Maramureş, Calea Pietroasă, Drăceşti, Calea Măgurii, proiectare + execuţie: investiţie cu valoare neschimbată, finanţată din excedentul anilor trecuţi:  

Februarie 2018: total 1.200.000 lei;

Decembrie 2018: total 1.200.000 lei;

*Reabilitarea Staţiei de Epurare – Linia Apei, proiectare şi execuţie: investiţia finanţată din PNDL şi-a sporit bugetul, ca urmare a alocării fondurilor de către minister;

Februarie 2018: total 746.000 lei (excedent bugetar din anii precedenţi);

Decembrie 2018: total 13.289.510 lei, din care 12.543.510 lei (subvenţii de la MDRAP) şi 746.000 lei (partea municipiului); 

*Extinderea reţelei de canalizare menajeră pe străzile Carpaţi, Ion Ţicăloiu şi Zăvoiului: şi în acest caz este vorba despre o majorare a alocării iniţiale;

Februarie 2018: total 837.000 lei, din care 823.000 lei (subvenţii de la MDRAP) şi 14.000 lei (partea municipiului);

Decembrie 2018: total 1.339.000 lei, din care 823.000 lei (subvenţii de la MDRAP) şi 516.000 lei (partea municipiului);

*Lucrări de intervenţie la sistemul de canalizare, conform contractului de concesiune cu Edilul CGA SA: lucrare care şi-a diminuat valoarea; 

Februarie 2018: total 222.000 lei;

Decembrie 2018: total 128.340 lei;

*Analizor de particule pentru staţia de monitorizare a calităţii aerului: achiziţie cu valoare neschimbată;  

Februarie 2018: total 120.000 lei;

Decembrie 2018: total 120.000 lei;

*Reţea de canalizare a apelor pluviale, pe strada Theodor Aman: investiţie nouă; 

Decembrie 2018: total 171.000 lei. 

 

Transporturi – drumuri şi poduri, capitol bugetar care a suferit o diminuare a alocării iniţiale, de la 11.090.000 lei, la 8.219.720 lei; finanţare din excedentul bugetar.  

*Reabilitarea străzilor Drăceşti, Boboc, Rujoi, Nedeleşti, Plăieşi, Leculeşti, Livadiei, Chilii şi Ion Ţicăloiu, proiectare şi execuţie: investiţie al cărei buget a fost redus;

Februarie 2018: total 6.500.000 lei;

Decembrie 2018: total 4.780.000 lei;

*Reabilitarea străzilor Gruiului km 0+000 – km 2+426 şi Richard km 0+000 – km 0+688: lucrare cu valoare neschimbată;

Februarie 2018: total 1.400.000 lei;

Decembrie 2018: total 1.400.000 lei;

*Asfaltarea străzilor Valea Tiţei (lungime 900 m) şi Valea Ursului (lungime 750 m): lucrare cu valoare neschimbată; 

Februarie 2018: total 900.000 lei;

Decembrie 2018: total 900.000 lei;

*Reabilitarea podului pe strada General Iosif Teodorescu (Tabaci): investiţie rămasă fără finanţare în 2018; 

Februarie 2018: total 2.010.000 lei;

Decembrie 2018: total 1.000 lei;

*Reabilitarea podului pe Şoseaua Naţională – DN73, km 45+030, realizată prin PNDL: investiţie cu buget majorat, graţie fondurilor de la minister; 

Februarie 2018: total 240.000 lei (excedent bugetar din anii precedenţi);

Decembrie 2018: total 963.720 lei, din care 723.720 lei (subvenţii de la MDRAP) şi 240.000 lei (partea municipiului); 

*Reabilitarea străzilor Negru Vodă şi Republicii, de la intersecţia cu strada Poenaru Bordea, până la intersecţia cu strada Petre Zamfirescu, DALI: documentaţie cu valoare neschimbată; 

Februarie 2018: total 40.000 lei;

Decembrie 2018: total 40.000 lei;

*Reabilitarea străzilor Negru Vodă şi Republicii, de la intersecţia cu strada Poenaru Bordea, până la intersecţia cu strada Petre Zamfirescu, proiect tehnic + execuţie: investiţie nouă; 

Decembrie 2018: total 135.000 lei.

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!