4.6 C
Campulung Muscel
07/12/2022

În iunie, se ţine iar concurs pentru găsirea juristului Consiliului Local

Cinci musceleni au vrut, în luna martie, postul de consilier juridic în cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local, dar niciunul nu a primit punctaj de trecere. Aşa că Primăria Câmpulung face o nouă încercare să găsească om, cu minimum un an vechime în domeniul Ştiinţelor Juridice, specializarea Drept. Doritorii trebuie să deţină diplomă de licenţă sau echivalentul pentru studiile superioare absolvite. În condiţiile impuse de angajator pentru participarea la concurs se numără şi cunoştinţele de nivel mediu de operare pe calculator (Word, Excel). Miercurea viitoare, pe 30 mai, până la ora 15.00, doritorii îşi pot depune documentele de înscriere la concurs, urmând ca, până pe 4 iunie, să fie verificate şi prezentate numele celor care au trecut de această etapă. Testarea scrisă va avea loc pe 11 iunie, iar interviul, pe 14 iunie, ambele cu începere de la ora 11.00.
Consilierul juridic al Consiliului Local, conform fişei postului, va avea ca responsabilităţi:
-să asigure asistenţă, consiliere juridică şi administrativă Consiliului Local şi Comisiilor de Specialitate, pe domenii de activitate, participând obligatoriu la toate şedinţele acestora;
-să sprijine consilierii locali şi cetăţenii să iniţieze, să fundamenteze şi să redacteze proiectele de hotărâri sau alte proiecte de acte normative, cu respectarea normelor de tehnică legislativă;
-să redacteze proiecte de hotărâri sau alte proiecte de acte administrative;
-să analizeze, sub aspectul legalităţii, proiectele de hotărâri (şi documentaţiile aferente) iniţiate de către cei în drept şi să întocmească, pe această bază, referatul din partea Aparatului Permanent al Consiliului Local, care, împreună cu avizul de legalitate al secretarului municipiului şi raportul din partea compartimentului din cadrul Aparatului de Specialitate al primarului, va sta la baza avizării acestora de către Comisiile de Specialitate, respectiv a adoptării de către plenul Consiliului Local;
-să ţină evidenţa proiectelor de hotărâri şi a celorlalte documente care vizează activitatea Consiliului Local, pe care le comunică în cel mai scurt timp consilierilor locali, Comisiilor sau Compartimentelor de Specialitate, preşedintelui de şedinţă etc., în vederea depunerii de amendamente, a emiterii avizelor, a întocmirii rapoartelor sau, după caz, a soluţionării problemelor semnalate;
-să definitiveze dosarele cuprinzând proiectele de hotărâri şi celelalte materiale care urmează să fie înscrise pe ordinea de zi, cu întreaga documentaţie aferentă, pe care le pune la dispoziţia fiecărui consilier;
-întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor Consiliului Local;
-întocmeşte colecţia de hotărâri ale Consiliului Local, pe care le pune la dispoziţia consilierilor locali, a Aparatului de Specialitate al primarului, a şefilor instituţiilor sau ai serviciilor publice de nivel local şi a tuturor celor interesaţi;
-reprezintă în instanţă şi în faţa altor autorităţi Consiliul Local Câmpulung, apărând interesele şi susţinând poziţia adoptată de acesta;
-informează Consiliul Local în legătură cu orice litigiu în care acesta se află, solicitându-i să stabilească poziţia procesuală sau punctul de vedere cu privire la modul de soluţionare pentru a le susţine în faţa autorităţilor competente;
-prezintă informări şi rapoarte privind modul în care se achită de sarcinile cuprinse în fişa postului sau de cele stabilite prin hotărârile Consiliului Local;
-exercită orice alte atribuţii repartizate de şefii ierarhici;
-asigură o bună organizare şi funcţionare a Consiliului Local din perspectiva atingerii obiectivelor stabilite prin strategiile programelor locale de dezvoltare.

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!