1.3 C
Campulung Muscel
29/11/2023

Se caută jurist pentru Consiliul Local cu un an vechime

Pentru a doua oară, va fi organizat concursul în vederea ocupării funcţiei de consilier juridic al Consiliului Local Câmpulung. Locul este vacant din august 2016, de când Dragoş Nicolae a trecut la conducerea Poliţiei Locale, în urma promovării unui concurs. La recrutarea din octombrie şi-au depus dosarele de participare la concurs două doamne, Daniela Gabriela Mihai şi Greti Constantin Bîrloiu, doar prima trecând de preselecţie şi prezentându-se la proba scrisă, la care a fost declarată respinsă, chiar şi după soluţionarea contestaţiei. 

Ca şi la precedentul concurs, secretarul Nicolae Ghinea a întocmit fişa postului, pe 6 decembrie 2016, avizată de primarul Liviu Ţâroiu, care are mai multe puncte, printre care cerinţele, activităţile şi responsabilităţile funcţiei, numai că au fost „îmblânzite” condiţiile de concurs. Mai precis a fost eliminată cea care cerea 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei, care s-a redus la un an. Măsura a fost aprobată în plenul Consiliului Local din 28 noiembrie. 

Postul de consilier juridic face parte din Aparatul Permanent al Consiliului Local şi este o funcţie de execuţie, unde se are acces la informaţii clasificate. Din punct de vedere al relaţionării interne, consilierul juridic va fi subordonat secretarului şi primarului municipiului; va avea relaţii funcţionale cu toate serviciile, compartimentele aparatului de specialitate al primarului şi serviciile publice de specialitate. Relaţii externe va avea cu autorităţile şi instituţiile publice subordonate Consiliului Local, iar cu persoanele juridice private, în limitele lucrărilor repartizate de şefii ierarhici.

Principalele cerinţe ale postului sunt: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în specializarea Drept – Ştiinţe Juridice; cunoştinţe de operare/programare pe calculator la nivel începător; să aibă o vechime în specialitatea juridică de minim un an; ca aptitudini şi abilităţi necesare: seriozitate, punctualitate, sociabilitate, conştiinciozitate, mare rezistenţă la stres, predispoziţie pentru un orar de lucru prelungit, experienţă profesională, persoană dinamică, comunicativă, capacitate bună de a învăţa, dornică de a lucra, răbdare, amabilitate în contactul cu publicul, cu toate serviciile, compartimentele aparatului de specialitate ale primarului, membrii Consiliului Local, serviciile publice de specialitate, autorităţile şi instituţiile publice subordonate Consiliului Local; să fie apt din punct de vedere al stării de sănătate; ca trăsături psihice şi de personalitate: inteligenţă la nivel mediu (capacitate de analiză şi sinteză, memorie dezvoltată, imaginaţie bine dezvoltată, capacitatea de a aborda şi rezolva sistematic şi metodic problema), uşurinţă în exprimarea ideilor, deprinderea de a vorbi public, asumarea responsabilităţilor, rezistenţă la sarcinile repetitive, capacitatea de relaţionare interumană, echilibru emoţional, aptitudini de comunicare orale şi scrise, atenţie concentrată şi distributivă.

Condiţiile specifice postului se referă la faptul că viitorul jurist îşi va desfăşura activitatea la Primărie, cu un program de lucru de opt ore pe zi.

Descrierea activităţilor şi responsabilităţilor corespunzătoare postului sunt consemnate în documentul întocmit de secretarul Nicolae Ghinea, viitorul angajat având ca sarcini:

=să asigure asistenţă, consiliere juridică şi administrativă Consiliului Local şi comisiilor de specialitate pe domenii de activitate, participând obligatoriu la toate şedinţele acestora;

=să sprijine consilierii locali şi cetăţenii să iniţieze, să fundamenteze şi să redacteze proiectele de hotărâri sau alte proiecte de acte normative, cu respectarea normelor de tehnică legislativă;

=să analizeze, sub aspectul legalităţii, proiectele de hotărâri (şi documentaţiile aferente) iniţiate de către cei în drept şi să întocmească, pe această bază, referatul din partea aparatului permanent al Consiliului Local, care, împreună cu avizul de legalitate al secretarului municipiului şi raportul din partea compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, va sta la baza avizării acestora de către comisiile de specialitate, respectiv a adoptării de către plenul Consiliului Local;

=să ţină evidenţa proiectelor de hotărâri şi a celorlalte documente care vizează activitatea Consiliului Local, pe care le comunică în cel mai scurt timp consilierilor locali, comisiilor sau compartimentelor de specialitate, preşedintelui de şedinţă, etc., în vederea depunerii de amendamente, a emiterii avizelor, a întocmirii rapoartelor sau, după caz, a soluţionării problemelor semnalate;

=să definitiveze dosarele cuprinzând proiectele de hotărâri şi celelalte materiale care urmează să fie înscrise pe ordinea de zi, cu întreaga documentaţie aferentă, pe care le pune la dispoziţia fiecărui consilier;

=întocmeşte colecţia de hotărâri ale Consiliului Local, pe care le pune la dispoziţia consilierilor locali, a aparatului de specialitate al primarului, a şefilor instituţiilor sau ai serviciilor publice de nivel local şi a tuturor celor interesaţi;

=să reprezinte în instanţă şi în faţa altor autorităţi Consiliul Local Câmpulung, apărând interesele şi susţinând poziţia adoptată de acesta;

=să informeze Consiliul Local în legătură cu orice litigiu în care acesta se află, solicitându-i să-şi stabilească poziţia procesuală sau punctul de vedere cu privire la modul de soluţionare pentru a le susţine în faţa autorităţilor competente;

=prezintă informaţii şi rapoarte privind modul în care se achită de sarcinile cuprinse în fişa postului sau de cele stabilite prin hotărârile Consiliului Local;

=exercită orice alte atribuţii repartizate de şefii ierarhici;

=asigură o bună organizare şi funcţionare a Consiliului Local din perspectiva atingerii obiectivelor stabilite prin strategiile programelor locale de dezvoltare;

=respectă normele PSI, conform Legii nr. 307/2006, fiind direct răspunzător în cazul producerii unor accidente ca urmare a unor acţiuni voluntare;

=respectă prevederile Codului de conduită a personalului contractual, conform Legii nr. 477/2004 şi Legii nr. 53/2003, plus Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

=are obligaţia de a respecta normele de securitate şi sănătate a muncii;

=are obligaţia de a respecta şi cunoaşte prevederile Ordinului nr. 946 din 4 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial.

Concursul va avea două probe, una scrisă şi un interviu. Joi, 29 decembrie 2016, până la ora 15.00, este ultima zi de depunere a dosarelor de înscriere la concurs. În perioada 30 decembrie 2016 – 4 ianuarie 2017 se va face selecţia dosarelor, cu afişarea rezultatelor. Prima probă, cea scrisă, se va derula luni, 9 ianuarie 2017, de la ora 10.00, iar vineri, 13 ianuarie 2017, de la ora 10.00, va avea loc proba interviului.

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!