1.9 C
Campulung Muscel
29/11/2023

Abateri de peste 9 miliarde, găsite de auditorii Curţii de Conturi la Primăria Câmpulung

Deşi, ca şef de instituţie, chiar şi într-o situaţie de interimat, nu se afla într-o postură flatantă, din cauza neregulilor depistate de auditorii Curţii de Conturi, Liviu Ţâroiu, viceprimar cu atribuţii de primar, în 2015, anul controlat de aceştia, a trebuit să le prezinte consilierilor municipali concluziile “musafirilor”. Ce au verificat aceştia, în intervalul 5 septembrie – 13 octombrie 2016, în care au fost găzduiţi de primarul PSD-ist, nu pune activitatea unora dintre angajaţii Primăriei Câmpulung într-o lumină măgulitoare. Dimpotrivă, ni-i înfăţişează superficiali în executarea sarcinilor de serviciu, îndeplinite într-o manieră puternic neglijentă şi cauzatoare de prejudicii. Din partea Camerei de Conturi Argeş au fost trimişi la Câmpulung doi auditori publici externi, Laurenţiu Adrian Tudose şi Emil Doru Dobre, care au efectuat misiunea de audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară la Unitatea Administrativ – Teritorială Câmpulung pe anul 2015. Liviu Ţâroiu a dat dispoziţie ca aleşii să primească o copie a Raportului de audit financiar din 13 octombrie 2016 şi Decizia din 7 noiembrie 2016 a directorului Camerei de Conturi Argeş. De altfel, Gheorghe Vlăsceanu, şeful instituţiei de control, a înaintat către Consiliul Local Câmpulung o adresă, pentru ca destinatarii să urmărească punerea în executare a Deciziei nr.51/07.11.2016, emisă de către acesta, pentru înlăturarea deficienţelor constatate şi consemnate în Raportul de audit. Totalul abaterilor – dintre care unele au fost remediate, altele urmează să fie corectate – se ridică la suma de 925.595 lei.   

Pentru 3 achiziţii directe, în valoare de peste 2 miliarde, nu au fost transmise notificări de atribuire în SEAP

Decizia directorului Gheorghe Vlăsceanu se referă, printre altele, la neregulile descoperite de subalternii săi atunci când au verificat modul de derulare a procedurilor reglementate de legislaţia specifică achiziţiilor publice. Nereguli care au avut drept consecinţă lipsa de transparenţă privind utilizarea fondurilor publice de către instituţie. În acest domeniu, de care sunt direct responsabili angajaţii Primăriei de la Compartimentul Investiţii, la control a reieşit că nu au fost respectate, în toate cazurile, obligaţiile de publicitate şi transparenţă referitoare la achiziţiile directe efectuate în anul 2015, a căror valoare a depăşit echivalentul în lei a 5.000 de euro. Mai exact, echipa de audit a constatat că „pentru 3 achiziţii directe, efectuate în perioada auditată, în valoare de 208.784 lei, nu au fost transmise notificări de atribuire în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice.” Municipalitatea are termen până la 28 februarie 2017 să îndrepte neregula.  

Abatere de aproape 5 miliarde din cauza lipsei de comunicare între Serviciile Venituri şi Buget

Acum să ne referim la abaterile depistate în evidenţele Primăriei de echipa de control aflată în această toamnă, timp de o lună şi o săptămână, la Câmpulung. O primă neconcordanţă derivă din următoarea situaţie punctată de lucrătorii Curţii de Conturi: „Creanţele fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice declaraţi în stare de insolvabilitate au fost scoase din evidenţa curentă şi trecute într-o evidenţă separată de către Serviciul Administrare Venituri Persoane Fizice şi Juridice, dar nu au fost comunicate şi Serviciului Buget, Contabilitate şi Informatică, pentru a fi înregistrate în contabilitate şi raportate, ulterior, în situaţiile financiare.” 

491.886 lei este valoarea estimativă a abaterii, a cărei cauză auditorii o pun pe seama lipsei unui control intern adecvat şi a colaborării între compartimentele instituţiei. Cât despre consecinţa economico-financiară, aceasta a constat în înscrierea şi prezentarea de date nereale în situaţiile financiare încheiate la 31 decembrie 2015. Abaterea, continuă raportul, a fost însuşită de reprezentanţii legali ai Primăriei.   

N-au fost taxaţi cei cu autorizaţiile de construire expirate în 2015

Alt domeniu verificat: modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetului general consolidat, în cuantumul şi la termenele prevăzute de lege. În această materie, precizează cei de la Curtea de Conturi, „nu au fost stabilite şi încasate, în totalitate, la bugetul local, taxele rezultate din regularizarea valorii autorizaţiilor de construire cu termen de valabilitate expirat în anul 2015. Astfel, în cazul unui număr de 11 autorizaţii de construire cu termen de valabilitate expirat în anul 2015, nu au fost luate măsuri de regularizare a taxei de autorizare în funcţie de valoarea reală a construcţiilor executate.” Iar acest lucru s-a întâmplat din cauză că nu a fost efectuat de către organele de specialitate ale Primăriei controlul modului de regularizare a autorizaţiilor de construire de către beneficiarii lor, cu consecinţa neînregistrării şi neîncasării la bugetul local a unor venituri din aceste taxe.     

Auditorii au apreciat valoarea abaterii – însuşită de subalternii primarului răspunzători în acest domeniu – la 2.525 lei, la care se adaugă majorări de 688 lei.  

Premii de 65 de milioane, acordate elevilor, de Zilele Municipiului, cu încălcarea legii

În ceea ce priveşte cheltuielile întreprinse de Primăria condusă în regim de provizorat, de echipa formată dintr-un viceprimar cu proces deschis de înlăturare din funcţie şi un consilier local, ambii cu atribuţii, unul de primar, celălalt de viceprimar, auditorii Camerei de Conturi Argeş au avut ce consemna. De rău, fireşte. Am relatat în ediţia precedentă despre plăţile nelegale făcute în favoarea firmelor care au executat asfaltări pe teritoriul Câmpulungului, care au încasat necuvenit, per total, aproximativ 860 de milioane de lei vechi. Vom continua cu alte categorii de cheltuieli pe care oaspeţii le-au considerat întreprinse cu încălcarea legii. 

De pildă, premiile în valoare de 6.500 de lei, acordate de autorităţile locale, în iulie 2015, cu ocazia Zilelor Municipiului, „elevilor care nu au obţinut performanţe deosebite sau distincţii la olimpiade şi/sau la concursuri internaţionale.”, cităm din raportul Curţii de Conturi, filiala Argeş. „Menţionăm că au fost acordate premii pentru un număr total de 55 de elevi, din care 30 de elevi au obţinut distincţii la olimpiadele/concursurile naţionale şi internaţionale, iar 25 de elevi au obţinut distincţii numai la olimpiadele/concursurile naţionale.”

De ce au fost recompensaţi şi copiii, care, nu că nu meritau să fie răsplătiţi de sărbătoarea municipiului, dar nu se încadrau în prevederile legii care permit astfel de premieri? Din „necunoaşterea exactă a legislaţiei în domeniu.” Valoarea estimativă a abaterii constatate, care a avut drept consecinţă prejudicierea bugetului local, a fost stabilită la 6.500 lei, completată cu majorări de 975 lei. 

 

Raportul Camerei de Conturi Argeş menţionează şi contractul pentru servicii de asistenţă juridică, angajat anul trecut, de Primăria Câmpulung, pentru a fi reprezentată în instanţă, în cazul „Kretzulescu”, de un avocat profesionist. „Prin Hotărârea Consiliului Local nr.69/08.06.2015, s-a aprobat, din cauza complexităţii acţiunii şi valorii mari a proiectului, angajarea unui avocat specializat în litigii comerciale, pentru reprezentarea în instanţă a instituţiei în litigiul cu SC Grup Corint SA, aferent proiectului „Dezvoltarea infrastructurii turistice a municipiului Câmpulung, prin reabilitarea zonei istorice şi de agrement Complex – Parc Kretzulescu” (contract nr.5508/373/26.02.2013).

Urmare a împuternicirii sale, viceprimarul cu atribuţii de primar Liviu Ioan Ţâroiu a încheiat contractul de asistenţă juridică cu Cabinetul de Avocatură Eugen Chelaru, pentru un onorariu de 6.200 lei, achitat cu O.P. nr.(…)/24.08.2015. Litigiul a fost câştigat, atât la fond (Sentinţa nr.1205/27.11.2015, Dosar 2400/205/2015 – Tribunalul Argeş), cât şi la apel (Decizia nr.150/A-C – Curtea de Apel Piteşti) de U.A.T.M. Câmpulung.”

Este vorba despre procesul pe care Primăria Câmpulung l-a intentat constructorului din Alba Iulia pentru recuperarea parcurilor, încât firma refuza să semneze procesul de predare-primire a celor două obiective. La expirarea contractului de execuţie (care conţinea 5 obiective!), abia dacă fusese atins un procent de 23% din lucrare. Aşadar, raportul nu se referă la acţiunea Primăriei, deschisă tot la Tribunalul Argeş, pentru despăgubiri de la Grup Corint, din cauza căreia Câmpulungul a pierdut un proiect de 640 de miliarde de lei vechi, bani proveniţi în majoritate de la Uniunea Europeană. Proces pentru care Liviu Ţâroiu a păstrat acelaşi avocat.

Probleme depistate de Curtea de Conturi şi la “Dinicu Golescu”

Dintre instituţiile subordonate Primăriei, verificate de lucrătorii Camerei de Conturi Argeş, probleme s-au găsit la Colegiul Naţional „Dinicu Golescu”. Aici, misiunea de „Audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale instituţiilor publice de interes local, finanţate integral sau parţial din bugetele locale” a fost efectuată în perioada 2 – 29 februarie 2016. Iată ce au consemnat în raportul lor auditorii: 

„Bugetul activităţii proprii a Colegiului Naţional „Dinicu Golescu”, pe anul 2015, a fost aprobat iniţial la un volum de cheltuieli de 4.823.000 lei. În cursul anului 2015, bugetul a fost rectificat de opt ori, conform aprobărilor date de organul deliberativ, respectiv Consiliul Local Câmpulung, având prevăzută, în formă definitivă, la cheltuieli, suma de 6.916.000 lei. 

Urmare a verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele: 

=Au fost înregistrate eronat în contabilitate şi raportate prin bilanţul de la finele exerciţiului financiar-bugetar al anului 2015 elemente patrimoniale de natura obiectelor de inventar, în valoare totală de 51.708 lei, întrucât, în realitate, acestea fac parte din categoria activelor fixe corporale. 

=Nu au fost stabilite, evidenţiate în contabilitate şi încasate venituri în sumă de 17.834 lei, reprezentând indemnizaţia de transfer a unui fotbalist format la clubul sportiv din cadrul Colegiului Naţional „Dinicu Golescu”, plecat la Clubul Sportiv Universitatea Craiova.

=S-a plătit necuvenit, din creditele bugetare aprobate la capitolul „Învăţământ”, titlul „Bunuri şi servicii”, suma estimată de 44.734 lei, reprezentând diferenţe de preţ necuvenite, decontate pentru realizarea obiectivului „Ansamblu cortina amfiteatru”. 

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!