4.6 C
Campulung Muscel
07/12/2022

ADEVĂRUL CREŞTIN

A lucra fără plată în adunare. Apostolul Pavel spunea: „N-am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci, lucrând şi ostenindu-ne, am muncit zi şi noapte, ca să nu fim povară nimănui dintre voi” (2 Tesaloniceni 3.8). Este scris să nu legi gura boului care treieră. În ce ne priveşte, nu facem din aceasta un drept, că adică cine vesteşte evanghelia să capete o leafă. Alte adunări au lucrul acesta, noi însă nu-l avem. Ţinem ca fiecare frate şi soră să-şi câştige existenţa muncind cu mâinile lui. Cei care-i plătesc pe cei ce le predică nu fac un lucru oprit de Cuvânt, iar noi nu ne facem judecătorii lor. Am ales însă să facem şi noi ca apostolul Pavel, care spunea că mai bine să moară de foame decât să-i ia cineva pricina lui de laudă, că n-a fost povară nimănui. În felul acesta, lucrarea, este drept, merge mai încet, dar mai curat.

Pavel, o pildă vrednică de urmat. „Nu că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm în noi înşine o pildă vrednică de urmat. Căci, când eram la voi, vă spuneam lămurit: cine nu vrea să lucreze nici să nu mănânce” (2 Tesaloniceni 3.9,10). Aici spune: „cine nu vrea“. Copilul cum o să muncească? Bolnavul, bătrânul, la fel, cum să muncească? Nu-i ajută puterile. Cine însă poate să muncească şi nu vrea, pe acela Biblia îl condamnă: nici să nu mănânce!… Chiar de la început Dumnezeu a spus: „În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea”. Credinţa îndeamnă la muncă, credinţa înnobilează munca, credinţa binecuvântează munca, credinţa nu încuviinţează trândăvia.

Nu este o lege: să trăieşti ajutat de adunare – sau nu! Apostolul n-a făcut o lege, ca un vestitor al evangheliei să-şi câştige existenţa prin lucru manual sau intelectual. El s-a purtat în felul acesta în Tesalonic din cauză că adunarea era săracă şi ca să le ia adversarilor săi orice pricină de a-l vorbi de rău, ca şi cum ar fi umblat după câştig. Unde situaţia era alta, de exemplu în Filipi, de acolo a primit ce i-a dat adunarea pentru întreţinerea lui. Pentru aceasta avea la temelie rânduiala Domnului, care aşa a rânduit, ca cei care predică evanghelia să trăiască din evanghelie (1 Corinteni 9.14). Este însă mult mai bine ca cel care predică evanghelia să nu depindă, în ce priveşte întreţinerea sa, de adunare sau de adunări, ci să-şi câştige singur existenţa, prin tipărituri sau în alt fel.

Pilda neghinei. Pilda neghinei poate fi greşit înţeleasă, însă e bine că ne-a explicat-o Domnul Isus Însuşi. În ea se arată lucrarea vrăjmaşului sufletelor noastre, care ori împiedică semănarea grâului curat, ori strică lanul semănat prin abateri de la Cuvântul lui Dumnezeu. „Să smulgem neghina?“ au întrebat oamenii. Domnul Isus le spune: „Nu, ca nu cumva, smulgând neghina, să smulgeţi şi grâul împreună cu ea” (Matei 13.29). Acest îndemn al Domnului Isus nefiind ascultat, mulţi au fost omorâţi de inchiziţia bisericii romane: oricine nu era cu majoritatea şi punea mâna pe Biblie, luând în serios cele scrise în ea, era numit eretic. Aşa s-a îmbătat „curva” de sângele sfinţilor. Vai, ce judecată o aşteaptă! Socotind că smulg neghina, au smuls grâul. Neghina a rămas şi mai departe, iar oamenii s-au împodobit şi mai departe cu un nume de cinste, având pretenţia că alcătuiesc adevărata biserică. „Lăsaţi-le să crească amândouă împreună” (Matei 13.30). Unde? În adunare? Nu! Nu în adunare, ci în creştinătate. Adunarea este cu totul altceva. În creştinătate vezi de toate, vezi toate păsările cerului în copacul acesta mare.

Deosebirea dintre creştinătate şi adunare. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune cum stau lucrurile în adunare, spre deosebire de creştinătate. În 2 Timotei 2.20,21 citim: „Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur şi de argint, ci şi de lemn şi de pământ. Unele sunt pentru o întrebuinţare de cinste, iar altele pentru o întrebuinţare de ocară. Deci, dacă cineva se curăţeşte de acestea (de cele de ocară), va fi un vas de cinste, sfinţit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună”. De asemenea, în Epistola către Efeseni 5.6,7 citim: „Nimeni să nu vă înşele cu vorbe deşarte, căci din pricina acestora vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Să nu vă întovărăşiţi dar deloc cu ei”. Şi tot aşa, în legătură cu această idee se poate aplica şi cuvântul de la 2 Corinteni 6.14-16: „Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum pot sta împreună lumina cu întunericul? Ce înţelegere poate fi între Hristos şi Belial? Ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii?…” Să nu amestecăm deci lucrurile. Dacă Domnul Isus spune: „Lăsaţi-le să crească amândouă până la seceriş”, vorbeşte despre starea de lucruri din creştinătate, nu din adunare.

Ţarina este lumea, nu adunarea. Semănătorul – ne dă Domnul Isus explicaţia – este Fiul Omului. Totdeauna El este Semănătorul; şi dacă îi întrebuinţează pe alţii în lucrarea Lui, tot El face lucrarea aceasta. Iar ţarina este lumea (Matei 13.28), nu Adunarea. Sămânţa bună sunt cei născuţi din nou, fiii împărăţiei; neghina sunt creştinii cu numele, cei nenăscuţi din nou. Vrăjmaşul este diavolul, care seamănă şi el, mai ales acolo unde Dumnezeu Îşi face lucrarea. Este o vorbă că, acolo unde Dumnezeu Îşi face o adunare, diavolul face o capelă. El caută să introducă învăţături stricate şi o viaţă stricată. Creştinii cu numele pot să înghită tot felul de învăţături stricate, pentru că ei nu pot face deosebire. Dar Adunarea lui Dumnezeu nu poate să înghită orice învăţătură; ea are Cuvântul lui Dumnezeu şi Îl are pe Duhul Sfânt care călăuzeşte în tot adevărul. Dacă vede ceva care nu este potrivit Cuvântului lui Dumnezeu, leapădă acel lucru. Dar sunt atâtea adunări care se deosebesc unele de altele…! va zice cineva. Da, însă în lucrul de căpetenie, al mântuirii prin jertfa Domnului Hristos, orice adunare adevărată pe această temelie trebuie să stea. Dacă nu, aceea nu este adunare. Este adevărat că sunt unele diferenţe, dar acelea vor dispărea.

Adunarea Creştină Betel Câmpulung, strada Matei Drăghiceanu, nr. 3, Câmpulung Muscel. 

Telefon contact: 0745.021.424.

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!