0.7 C
Campulung Muscel
07/12/2023

Bugetul Primăriei Davideşti nu a fost întocmit conform legii

Sub lupa auditorilor de la Curtea de Conturi a intrat şi Primăria Davideşti. Acţiunea s-a desfăşurat în perioada 2 octombrie – 12 noiembrie 2014, fiind controlate conturile anuale de execuţie bugetară pentru anul 2013. La o primă estimare, la Primăria Davideşti au fost descoperiţi 72.000 de lei, venituri suplimentare. La şcoala Gimnazială Davideşti nu au fost găsite nereguli care să genereze prejudicii. 

Nu a fost respectată Legea finanţelor publice locale când s-a întocmit bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013
La urmărirea elaborării şi fundamentării proiectului de buget pe anul 2013, precum şi a autorizării, legalităţii şi necesităţii modificărilor aduse bugetului aprobat, s-a ajuns la concluzia că acesta nu s-a realizat conform cerinţelor Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, în sensul că nu a fost inventariată materia impozabilă şi nu au fost avute în vedere la stabilirea bugetului iniţial toate sursele de venit realizabile în cursul exerciţiului financiar-bugetar auditat.

La şcoala Gimnazială Davideşti nu au fost elaborate şi aprobate programele de control intern
Ca şi la alte primării controlate, din analiza modului de organizare şi derulare a procedurilor prin care se realizează activitatea de verificare a legalităţii şi regularităţii operaţiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, a rezultat că, în cursul exerciţiului financiar-bugetar auditat, nu au fost supuse controlului financiar preventiv propriu următoarele categorii de operaţiuni:
=constituirea veniturilor publice, în privinţa autorizării şi stabilirii titlurilor de încasare;
=concesionarea sau închirierea de bunuri aparţinând domeniului public al statului sau al Primăriei;
=vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al Primăriei.
Pe linia aceluiaşi obiectiv, angajaţii Curţii de Conturi au constatat că la nivelul entităţii subordonate, şcoala Gimnazială Davideşti, nu au fost elaborate/ actualizate şi aprobate programele de dezvoltare a sistemelor de control intern/ managerial, care trebuie să cuprindă obiectivele, acţiunile, responsabilităţile, termenele, precum şi alte componente ale măsurilor respective.

S-a scos la iveală de unde provine valoarea veniturilor suplimentare
La cercetarea modului de evidenţiere şi încasare a veniturilor bugetare, inspectorii fiscali au ajuns la concluzia că personalul de specialitate din cadrul Primăriei nu a procedat, prin activităţi de inspecţie fiscală, la verificarea concordanţei dintre datele din declaraţiile fiscale cu cele din evidenţa contabilă a contribuabilului, potrivit competenţelor conferite de reglementările legale în vigoare. S-a mai scos la iveală de unde provine valoarea veniturilor suplimentare, venituri cuvenite bugetului local, reprezentând taxa de salubrizare stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 20.09.2012, s-au evidenţiat doar în funcţie de sumele încasate prin casieria unităţii şi nu în momentul creării dreptului de creanţă, respectiv în cuantum de 3,1 lei pe lună pentru utilizatorii casnici şi persoanele care desfăşoară activităţi pe baza liberei iniţiative aflaţi pe raza teritorială a comunei Davideşti. Valoarea estimativă a veniturilor suplimentare constatate, reprezentând taxa pentru colectarea şi transportul deşeurilor solide şi a celor reciclabile, este de 72.207 lei.

Şcoala a avut mai multe lacune la calitatea gestiunii economico-financiare
Din auditarea modului de organizare, efectuare şi valorificare a inventarierii generale a patrimoniului Primăriei Davideşti în anul 2013, au fost reţinute de către inspectorii Curţii de Conturi, următoarele abateri:
=nu au fost evidenţiate, inventariate şi raportate creanţe (rămăşiţe) în sumă de 72.207 lei, reprezentând taxa de salubrizare pentru utilizatorii casnici persoane fizice;
=nu au fost inventariate soldurile conturilor de datorii către bugete şi creditori;
=nu au fost inventariate materiale aflate în stoc, în valoare de 5.101 lei.
Din verificarea modului de organizare, efectuare şi valorificare a rezultatelor inventarierii elementelor patrimoniale ale şcolii Gimnaziale Davideşti, în anul 2013, a rezultat că nu au fost inventariate datorii necurente – provizioane – în sumă de 440.723 lei, şi datorii curente de 82.149 lei, din care: 24.815 lei, datorii către bugete, 24.815 lei, contribuţii sociale, 43.176 lei, salariile angajaţilor, şi 8.018 lei, provizioane.
În anul 2013, procurarea de bunuri, lucrări şi servicii, în cadrul activităţii desfăşurate de şcoala Gimnazială Davideşti, nu au fost cuprinse în Programul anual al achiziţiilor publice, urmare a faptului că acest program anual, prevăzut de art. 4 din HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, nu a fost întocmit. Pe cale de consecinţă, nu a fost efectuată nici gruparea produselor, serviciilor şi lucrărilor în concordanţă cu codurile CPSA (Clasificarea Produselor şi Serviciilor Adiacente) şi nu a fost realizată nici estimarea contractelor de achiziţie în conformitate cu prevederile art. 25, alin. (1) din OUG nr. 34/2006 şi HG nr. 925/2006. Asupra recomandărilor şi măsurilor pentru remedierea abaterilor constatate, inspectorii Curţii de Conturi continuă acţiunea de valorificare a acestora. “

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!