13 C
Campulung Muscel
02/12/2023

La Bughea de Jos, mai multor firme li s-a calculat greşit impozitul pe teren

Primăriei Bughea de Jos şi şcolii Gimnaziale din localitate le-au fost controlate actele contabile de către Curtea de Conturi la mijlocul anului trecut, în perioada 2 iulie – 31 iulie 2014. Ca abateri estimate, au fost găsiţi 19.000 de lei, venituri suplimentare. În cadrul acţiunii de audit au fost verificate mai multe obiective. După verificarea exactităţii şi realităţii situaţiei financiare la şcoala Gimnazială Bughea de Jos a rezultat că nu a fost organizată şi condusă evidenţa contabilă a creditelor bugetare, a angajamentelor bugetare şi a celor legale cu autorul conturilor speciale din clasa a opta a Planului de conturi. În urma unei dispoziţii, abaterea a fost remediată şi a fost întocmită balanţa conturilor extrabilanţiere, cu ajutorul cărora să se evidenţieze în contabilitate creditele bugetare aprobate, angajamentele bugetare şi angajamentele legale.

La şcoala Gimnazială Bughea de Jos, persoana desemnată nu a verificat exactitatea întocmirii documentelor
Din punct de vedere al organizării, implementării şi menţinerii sistemelor de management şi control intern, inspectorii Curţii de Conturi au constatat:
=Managementul şcolii auditate nu a procedat la organizarea controlului financiar preventiv propriu, cu respectarea în totalitate a prevederilor legislaţiei aplicabile în vigoare, în sensul că persoana desemnată cu exercitarea verificării menţionate, la nivelul entităţii auditate, potrivit atribuţiilor de serviciu înscrise în fişa postului, este direct implicată în întocmirea documentelor care se prezintă la viza de control financiar preventiv propriu.
Tot managementul şcolii Gimnaziale 1 Bughea de Jos, entitate subordonată Primăriei, nu a procedat la organizarea controlului financiar preventiv propriu, cu respectarea în totalitate a prevederilor legislaţiei aplicabile în vigoare, în sensul că persoana desemnată cu exercitarea verificării, la nivelul entităţii menţionate, potrivit atribuţiilor de serviciu înscrise în fişa postului, este direct implicată în întocmirea documentelor care se prezintă la viza de control financiar preventiv propriu.
La nivelul şcolii Gimnaziale 1 nu au fost luate măsuri pentru crearea structurilor organizatorice, reglementărilor metodologice, procedurilor şi criteriilor de evaluare, în vederea satisfacerii cerinţelor generale şi specifice de control intern/managerial, aşa cum este reglementat de prevederile OG nr.119/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi OMFP nr.946/2005. În timpul auditului, ordonatorul de credite a emis Decizia 51 din 7 iulie 2014, prin care s-a constituit Comisia de elaborare, monitorizare, implementare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial, s-a elaborat Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial şi au fost elaborate proceduri operaţionale formalizate pe activităţi specifice instituţiilor din sistemul educaţional.

Mai multor agenţi economici le-a fost calculat greşit impozitul pe teren
La modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul şi la termenele stabilite de lege, inspectorii fiscali au descoperit că în cazul a 7 agenţi economici din raza de competenţă a entităţii auditate nu au fost respectate prevederile legale privind impozitarea terenului intravilan, diminuându-se astfel veniturile bugetului local cu suma estimativă de 16.893 lei. În acest sens, echipa de audit a constatat faptul că 19 persoanele juridice menţionate şi-au declarat obiectele impozabile sau taxabile, prin depunerea documentelor de proprietate, dar acestea au fost introduse eronat în aplicaţia informatică de stabilire şi urmărire a impozitelor şi taxelor cuvenite bugetului local, urmare a încadrării greşite a terenului deţinut în intravilanul comunei Bughea de Jos la categoria de folosinţă „teren agricol”. Personalul de specialitate din cadrul Primăriei Bughea de Jos a stabilit că cei 7 contribuabili datorează suplimentar bugetului local impozit pe teren de 16.893 lei, pentru care au fost calculate accesorii fiscale de 2.645 lei. Nu au fost parcurse toate etapele executării silite, prevăzute de “Titlul VIII” din OG nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fapt ce a condus ca, la data de 31.12.2013, să se înregistreze în evidenţa fiscală o rămăşiţă de încasat la bugetul local, în sumă totală de 847.645 lei, aferentă unui număr de 945 de persoane fizice şi juridice.

Ce sarcini a lăsat echipa de control
La sfârşitul verificărilor făcute de echipa de audit, aceasta a lăsat angajaţilor Primăriei şi şcolii Bughea de Jos mai multe recomandări, printre care:
=Să se încaseze la bugetul local impozitul pe terenul intravilan stabilit suplimentar în timpul misiunii de audit, în sumă de 16.983 lei, împreună cu accesoriile fiscale, în sumă de 2.645 lei, care se vor actualiza la data încasării debitelor;
=Să se aplice măsurile graduale de executare silită prevăzute de OG nr.92/2002 privind Codul de procedură fiscală în vederea încasării integrale la bugetul local a creanţelor restante raportate la 31.12.2013, în sumă totală de 847.645 lei;
=La nivelul Primăriei să se asigure condiţionalităţile care trebuiesc îndeplinite de către persoana desemnată cu exercitarea controlului prin viză, reglementate începând cu 28 iulie 2014, prin Normele metodologice referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu aprobate prin OMFP nr. 923/2014.
=Pentru şcoala Gimnazială 1 să se pregătescă condiţionalităţile care trebuiesc îndeplinite de către persoana desemnată cu exercitarea controlului prin viză, reglementate începând cu data de 28 iulie 2014 prin Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu aprobate prin OMFP nr. 923/2014. “

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!