20.6 C
Campulung Muscel
21/07/2024

Proiect de aproape 3 milioane de lei pentru dotarea laboratorului de microbiologie al Spitalului Câmpulung

2.880.970 lei este valoarea proiectului „Dotarea laboratorului de microbiologie din cadrul Spitalului Municipal Câmpulung”, pregătit pentru a fi înaintat unui program de finanţare nerambursabilă. Conducerea unităţii medicale intenţionează să achiziţioneze echipamente medicale performante, întrucât, în prezent, personalul lucrează cu aparate învechite, cauză din care a tot făcut sesizări celor responsabili că activitatea nu mai poate continua în această manieră. Rezultatele nu sunt tocmai ceea ce se cere – preciza viceprimarul Alin Vlădău la şedinţa de Consiliu Local din 27 iunie 2024, în cadrul căreia a fost dezbătut acest subiect -, fiind nevoie de aparatură nouă.

  • Contribuţia de 2% din valoarea eligibilă este 57.619,40 lei

La şedinţa ordinară a Consiliului Local din 27 iunie 2024, aleşilor municipali li s-a cerut să fie de acord cu depunerea proiectului precizat, cu valoarea totală, precum şi cu contribuţia proprie a Spitalului Câmpulung. Mai precis, aceştia au aprobat achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile, cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă, în cuantum de 57.619,40 lei, inclusiv TVA, reprezentând cofinanţarea proiectului. Hotărârea prevede că sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului vor fi asigurate din bugetul propriu al Spitalului Municipal.

Totodată, se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului, în condiţiile rambursării / decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale. Instituţia îşi asumă suportarea din bugetul propriu a corecţiilor care pot fi identificate în procedura de verificare a achiziţiei. Tot unitatea medicală locală va suporta sumele reprezentând cheltuieli de mentenanţă – întreţinere, pe întreaga durată a proiectului.

Prin votul acordat de consilierii municipali la dezbaterea de săptămâna trecută, managerul Petrina Florea a fost împuternicită să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Spitalului Municipal Câmpulung.

  • „Infrastructura laboratorului de microbiologie din Spitalul Municipal Câmpulung s-a degradat continuu”

Instituţia de sănătate publică din municipiu a identificat o axă de finanţare a investiţiilor în laboratoarele de microbiologie din cadrul spitalelor. Conform ghidului aprobat, în vederea depunerii proiectului, era necesar avizul de oportunitate al Ministerului Sănătăţii, aviz obţinut pe 19 iunie 2024. Documentul înaintat ministerului în scopul obţinerii avizului cuprinde următoarea argumentaţie din partea solicitantului.

„Sectorul spitalicesc din România se confruntă cu multiple probleme, pornind de la o organizare complicată şi disfuncţională, o arhitectură care nu se adaptează cerinţelor actuale, la costuri mari, care au o eficienţă redusă, la lipsa unui management profesional, la inexistenţa unor mecanisme de control al calităţii sau distrugerea inechitabilă a resurselor umane.

Aceste aspecte se răsfrâng şi asupra infrastructurii laboratoarelor de microbiologie. Diagnosticul de laborator este o componentă esenţială a actului medical, contribuind la stabilirea diagnosticului de certitudine al pacienţilor şi la asigurarea calităţii şi eficienţei actului medical.

Laboratorul de microbiologie medicală are rolul de a stabili: diagnosticul infecţiilor, tratamentul antiinfecţios cel mai potrivit, controlul eficacităţii tratamentelor aplicate, depistarea purtătorilor sănătoşi de germeni microbieni.

Rolul esenţial al unui laborator de microbiologie medicală dintr-un spital constă în stabilirea diagnosticului infecţiilor şi controlul permanent al potenţialului nosocomial în unitatea sanitară respectivă.

Pentru ca activitatea laboratorului de microbiologie să fie eficientă, pe lângă personalul medical şi tehnic, laboratorul trebuie să dispună de un spaţiu adecvat şi dotare corespunzătoare. Infrastructura laboratorului de microbiologie din Spitalul Municipal Câmpulung s-a degradat continuu şi necesită investiţii pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite populaţiei.

De-a lungul timpului, laboratorul de microbiologie din Spitalul Municipal Câmpulung s-a confruntat cu problema identificării microorganismelor patogene într-un timp relativ mediu, astfel că unele infecţii nu au fost diagnosticate în timp util, pentru a se putea aplica tratamentul antiinfecţios la timp.

Echipamentul medical pe care îl dorim a fi achiziţionat este unul de ultimă generaţie, atât în materie de principiu de lucru, cât şi ca timp de identificare a microorganismelor patogene şi al stabilirii tratamentului antibiotic al acestora.

Având în vedere că laboratorul de microbiologie din Spitalul Municipal Câmpulung deserveşte atât secţiile cu paturi, în care sunt incluse şi secţiile cu risc de dezvoltare a infecţiilor nosocomiale: Secţia Chirurgie, Secţia ATI, Secţia Boli Infecţioase, Secţia Pediatrie etc., cât şi cabinetele din Ambulatoriu, dar şi pacienţi cu trimitere tip CAS, considerăm că suntem competenţi a implementa acest proiect propus, în sensul satisfacerii nevoilor şi soluţionării problemelor pe care le-am identificat în decursul timpului.

În prezent, în cadrul laboratorului de microbiologie îşi desfăşoară activitatea un medic primar cu specializarea Medicina de laborator, un biolog specialist Bacteriologie medicală şi un asistent medical de laborator. Aceştia lucrează pe baza contractelor individuale de muncă, încheiate pe perioadă nedeterminată, pentru o normă întreagă (7 ore) fiecare.

Analizele medicale de microbiologie care pot fi determinate cu echipamente medicale propuse a fi achiziţionate prin proiect sunt acreditate RENAR, fac parte din contractul pe care Spitalul Municipal Câmpulung îl are încheiat cu CAS Argeş şi orice îmbunătăţire în calitatea determinărilor pe care le lucrăm constituie un indicator al calităţii laboratorului.”, precizează conducerea Spitalului Câmpulung.

Cum Ministerul Sănătăţii a emis avizul de oportunitate solicitat, Consiliul Local nu avea motive să împiedice depunerea unui astfel de proiect despre care cei de la Spital susţin că va contribui la asigurarea unui act medical de o calitate superioară pentru pacienţi.

„În perioada cât am fost în Consiliul de Administraţie – spunea viceprimarul Alin Vlădău -, am aprobat acest proiect, care a venit ca urmare a mai multor cereri de la medici, pentru că aceste aparate vor putea deservi şi alte cabinete. Şi că nu ar mai trebui să plătim aceste servicii terţilor. Atunci, ne luăm propriile aparate. Aceasta a fost discuţia şi toată lumea a insistat că ar fi bine să avem propriul laborator, ca să nu mai cheltuim foarte mult din banii noştri.” Potrivit vicelui, de doi ani personalul pledează pentru înlocuirea aparaturii depăşite cu una corespunzătoare. „E.M.”

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!