27.1 C
Campulung Muscel
24/07/2024

După 1 iulie, începe dezinsecția parcurilor și locurilor de joacă din Câmpulung

Municipiul Câmpulung vă aduce la cunoştinţă că, începând cu 1 iulie 2024, CORAL IMPEX S.R.L. va efectua servicii de dezinsecție clădiri ale instituțiilor publice, dezinsecție combatere țânțari în: terenuri ale instituțiilor publice, parcuri, spații vezi, locuri de joacă, platforme de gunoi, precum și dezinfecție locuri de joacă și platforme de gunoi:

  • Dezinsecție spații exterioare – începând cu data de 1 iulie 2024
  • Dezinfecție platforme de gunoi și locuri de joacă începând cu data de 4 iulie 2024.

Serviciile menționate sunt realizate de firma CORAL IMPEX S.R.L., conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de dezinfecție, dezinsecție și deratizare în Municipiul Câmpulung nr. 23298/27.07.2022, în baza graficului de execuție servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție, aprobat prin HCL nr. 22/25.04.2024.

Serviciile se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordinului OMS 562/2023 Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației și Ordinului ANRSC nr. 520/2018 privind aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de salubrizare a localităților, după un program unic, pentru a atinge un nivel de eficiență maximă.

Substanțele utilizate sunt:

  • Dezinsecție – Cy 10
  • Dezinfecție – Dezicon

Produsele folosite sunt avizate de Comisia Națională a Produselor Biocide, se regăsesc în Registrul Naţional al Produselor Biocide şi fac parte din grupele Xn (gr. III), respectiv Xi (gr. IV) de toxicitate.

Vă rugăm să supravegheaţi cu atenţie copiii şi animalele de companie pentru a nu intra în contact cu substanțele raticide.

Înainte de a intra în spațiile interioare unde s-au efectuat servicii de dezinsecție și dezinfecție, vă rugăm să aerisiți cel puțin 2 ore sau până dispare orice urmă de miros. Se vor spăla toate suprafețele cu care se intră în contact.

Măsuri de prim ajutor specifice insecticidului Cy 10:

  • Contactul cu pielea: Spălați cu multă apă și săpun.
  • Contactul cu ochii: În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă și consultați medicul. Ingerare: Nu provocați în niciun caz vomă. Obțineți asistență medicală imediat.
  • Inhalare: Conduceți accidentatul la aer liber și țineți-l cald și în repaus.

Măsuri de prim ajutor specifice dezinfectantului Dezicon:

  • Inhalare: Acest produs nu conține substanțe clasificate ca periculoase la inhalare, dar totuși, în caz de simptome de intoxicare, scoateți persoana afectată în afara zonei de expunere, la aer curat. Solicitați atenție medicală dacă simptomele se agravează sau persistă.
  • Contactul cu pielea: Acest produs nu este clasificat ca periculos în contactul cu pielea. Însă, se recomandă, în caz de contact cu pielea, îndepărtarea îmbrăcămintei și încălțămintei contaminate, clătirea pielii sau dușarea persoanei afectate cu apă în abundență și săpun neutru. În caz de afecțiuni grave, consultați imediat medicul.
  • Contactul cu ochii: Clătiți ochii cu apă în abundență timp de cel puțin 15 min. În cazul în care accidentatul folosește lentile de contact, acestea trebuie îndepărtate dacă nu s-au lipit de ochi deoarece se pot produce leziuni adiționale. În toate cazurile menționate, după spălare, victima trebuie transportată urgent la medic însoțită de FDS a produsului.

În toate situațiile se va consulta medicul.

În cazul în care condiţiile meteorologice vor împiedica desfăşurarea acestor servicii, perioada de efectuare va fi comunicată ulterior.

Vă rugăm ca, în perioada menţionată, să luaţi toate măsurile care se impun în vederea protejării familiilor de albine, copiilor și animalelor de companie, să nu intre în contact direct cu substanțele insecticide și dezinfectante, în caz contrar Primăria Municipiului Câmpulung și S.C. Coral Impex S.R.L. sunt absolvite de orice responsabilitate.

S.C. CORAL IMPEX S.R.L., Tel/fax. 0248/212344, Tel. 0746093290

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!