20 C
Campulung Muscel
18/07/2024

Se caută trei directori la Spitalul Câmpulung: medical, financiar-contabil şi de îngrijiri

În această vară, sunt scoase la concurs cele mai importante posturi de conducere ale Spitalului Municipal Câmpulung, după funcţia de manager: director medical, director financiar-contabil şi director de îngrijiri. Pe lângă condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cei interesaţi de poziţiile de la vârful ierarhiei instituţiei medicale, legate de domiciliul stabil în România, lipsa unei condamnări, o stare de sănătate corespunzătoare şi de a nu fi ajuns la vârsta de pensionare, acestora le sunt impuse condiţii specifice, care se referă la studii şi vechime.

Director medical nu poate fi decât un medic specialist sau medic primar

Candidaţii care optează pentru concursul vizând ocuparea funcţiei de director medical trebuie să întrunească următoarele condiţii: să fie absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Medicină, specializarea Medicină; sunt confirmaţi ca medic specialist sau medic primar; au o vechime de minimum 5 ani în specialitate.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă: cererea de înscriere, copie a actului de identitate, copie a diplomei de licenţă, copie a certificatului de medic specialist sau de medic primar, curriculum vitae, adeverinţă care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz, cazierul judiciar şi certificatul de integritate comportamentală, declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege, adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţi sanitare abilitate, proiectul de specialitate, chitanţa de plată a taxei de înscriere la concurs în valoare de 150 lei.

Dosarele de înscriere se depun la secretarul comisiei de concurs, consilierul juridic Constantin Lincan, la sediul administrativ al Spitalului Municipal Câmpulung, conform calendarului de desfăşurare a concursului. Documentele se vor prezenta în ordinea prezentată în anunţul instituţiei organizatoare a procedurii de recrutare. Copiile actelor solicitate vor fi însoţite de documentele originale, în vederea certificării conformităţii acestora de către secretarul comisiei de concurs.

Candidaţii al căror dosar de înscriere a fost admis la concurs vor susţine următoarele probe de evaluare: test-grilă / lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului; proiectul de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului; interviul de selecţie.

Fiecare probă de evaluare se notează de la 1 la 10. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină în cadrul concursului / examenului media finală cel puţin 7, iar la fiecare probă, minimum 6.

Calendarul de desfăşurare a concursului pentru postul de director medical:

 • Până la data de 12 iulie 2024 , ora 15.00: perioada de depunere a dosarelor de înscriere;
 • 15 iulie 2024, ora 09.00: selecţia dosarelor;
 • 15 iulie 2024, ora 15.00: rezultatele selecţiei înscrierii;
 • 16 iulie 2024, ora 15.00: termenul limită de depunere a contestaţiilor la etapa de selecţie a dosarelor;
 • 17 iulie 2024, cel târziu ora 15.00: afişarea rezultatului contestaţiilor la etapa de selecţie a dosarelor;
 • 22 iulie 2024, ora 09.00: susţinerea probei test grilă / lucrare scrisă;
 • 22 iulie 2024, ora 13.00: susţinerea proiectului de specialitate;
 • 22 iulie 2024, ora 14.00: susţinerea interviului de selecţie;
 • 22 iulie 2024, ora 15.00: afişarea rezultatelor finale;
 • 23 iulie 2024, ora 15.00: termenul de depunere a contestaţiilor la rezultatele finale;
 • 24 iulie 2024, cel târziu ora 15.00: afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor la rezultatele finale;
 • 24 iulie 2024, ora 16.00: afişarea rezultatului final în urma soluţionării contestaţiilor, după caz.

Director financiar contabil poate fi un economist cu o vechime de minimum 2 ani

Pentru cei cărora le-a atras atenţia anunţul de concurs pentru funcţia de director financiar-contabil, criteriile specifice prevăd că aceştia trebuie să fie absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic şi să aibă cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Documentele pe care trebuie să le conţină dosarul de înscriere sunt aceleaşi, exceptând copia certificatului de medic specialist sau de medic primar.

Calendarul de concurs pentru postul de director financiar contabil cuprinde următoarele etape:

 • Până la data de 15 iulie 2024 , ora 15.00: perioada de depunere a dosarelor de înscriere;
 • 16 iulie 2024, ora 09.00: selecţia dosarelor;
 • 16 iulie 2024, ora 15.00: rezultatele selecţiei înscrierii;
 • 17 iulie 2024, ora 15.00: termenul limită de depunere a contestaţiilor la etapa de selecţie a dosarelor;
 • 18 iulie 2024, cel târziu ora 15.00: afişarea rezultatului contestaţiilor la etapa de selecţie a dosarelor;
 • 23 iulie 2024, ora 09.00: susţinerea probei test grilă / lucrare scrisă;
 • 23 iulie 2024, ora 13.00: susţinerea proiectului de specialitate;
 • 23 iulie 2024, ora 14.00: susţinerea interviului de selecţie;
 • 23 iulie 2024, ora 15.00: afişarea rezultatelor finale;
 • 24 iulie 2024, ora 15.00: termenul de depunere a contestaţiilor la rezultatele finale;
 • 25 iulie 2024, cel târziu ora 15.00: afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor la rezultatele finale;
 • 25 iulie 2024, ora 16.00: afişarea rezultatului final în urma soluţionării contestaţiilor, după caz.

Director de îngrijiri poate fi un asistent medical, moaşă sau asistent medical cu grad principal, care deţine gradul de minimum 2 ani  

Pentru poziţia de director de îngrijiri sunt impuse următoarele cerinţe cărora candidaţii trebuie să li se conformeze: sunt asistenţi medicali generalişti, moaşe sau asistenţi medicali cu grad principal; deţin gradul principal de cel puţin 2 ani; sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă.

Calendarul de desfăşurare a concursului este structurat astfel:

 • Până la data de 1 august 2024 , ora 15.00: perioada de depunere a dosarelor de înscriere;
 • 5 august 2024, ora 09.00: selecţia dosarelor;
 • 5 august 2024, ora 15.00: rezultatele selecţiei înscrierii;
 • 6 august 2024, ora 15.00: termenul limită de depunere a contestaţiilor la etapa de selecţie a dosarelor;
 • 7 august 2024, cel târziu ora 15.00: afişarea rezultatului contestaţiilor la etapa de selecţie a dosarelor;
 • 12 august 2024, ora 09.00: susţinerea probei test grilă / lucrare scrisă;
 • 12 august 2024, ora 13.00: susţinerea proiectului de specialitate;
 • 12 august 2024, ora 14.00: susţinerea interviului de selecţie;
 • 12 august 2024, ora 15.00: afişarea rezultatelor finale;
 • 13 august 2024, ora 15.00: termenul de depunere a contestaţiilor la rezultatele finale;
 • 14 august 2024, cel târziu ora 15.00: afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor la rezultatele finale;
 • 14 august 2024, ora 16.00: afişarea rezultatului final în urma soluţionării contestaţiilor, după caz.

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!