1.3 C
Campulung Muscel
07/12/2023

La Rucăr, a fost scoasă la licitaţie lucrarea de modernizare a sistemului de iluminat public stradal

Până pe 23 octombrie 2023, Primăria Rucăr aşteaptă ofertele din partea operatorilor interesaţi de execuţia unui contract în valoare de 1,8 milioane de lei, bani atraşi pentru modernizarea iluminatului public stradal. Invitaţia destinată societăţilor de profil a fost lansată pe 5 octombrie 2023, prin intermediul portalului de specialitate SICAP, acestea având un răgaz de 18 zile pentru pregătirea documentaţiei şi depunerea ofertelor. Primarul Ionel Dulamă şi colegii săi implicaţi în procedura de achiziţie urmăresc să obţină de la participanţi cel mai bun raport calitate – preţ, criteriul determinant la atribuirea contractului.

  • Câştigă cel care oferă cel mai bun raport calitate – preţ    

1.814.780,62 lei este valoarea totală estimată a investiţiei intitulate „Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, în comuna Rucăr, judeţul Argeş”, pe care autoritatea contractantă o prezintă astfel în rezumat.

„Lucrările se execută în intravilanul comunei Rucăr, pe terenul aparţinând domeniului public al comunei Rucăr. Pentru realizarea investiţiei sunt necesare următoarele activităţi: preluarea amplasamentului; încheierea convenţiei de lucru cu distribuitorul de energie electrică, pentru intervenţia în reţele electrice existente; demontarea aparatelor de iluminat vechi stradale existente; demontarea consolelor vechi; demontarea cablurilor de alimentare vechi; demontarea clemelor de legătură vechi; montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri eficiente din punct de vedere energetic şi luminotehnic, pe toţi stâlpii existenţi, repartizate pe categorii de putere, după cum urmează; a)aparat de iluminat LED cu telegestiune în punct luminos 22W – 97 bucăţi; b)aparat de iluminat LED cu telegestiune în punct luminos 45W – 213 bucăţi; c)aparat de iluminat LED cu telegestiune în punct luminos 60W – 153 bucăţi; montarea de console de susţinere a aparatelor de iluminat cu LED; montarea de coliere de prindere pe stâlpi a consolelor, fixate prin intermediul unei benzi de montaj din inox şi agrafe de strângere; realizarea legăturilor electrice în reţeaua existentă de joasă tensiune de iluminat public în cutiile de conexiuni; implementarea unui sistem de telemanagement la nivel de punct de aprindere, pentru un număr de 3 bucăţi; verificări şi măsurători electrice, mecanice şi luminotehnice pentru corespondenţa cu datele din proiectul de execuţie; punerea în funcţiune a instalaţiilor şi echipamentelor noi montate.”

Valoarea estimată a investiţiei de 1.814.780,62 lei se împarte astfel pe capitole bugetare: construcţii şi instalaţii – 712.292,92 lei; montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale – 195.620,83 lei; active necorporale – 39.270 lei; lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier – 7.140 lei.

Câştigă oferta care va îndeplini cerinţa esenţială a comisiei de licitaţie: cel mai bun raport calitate – preţ. După cum am punctat în deschiderea articolului, termenul limită pentru primirea ofertelor este 23 octombrie 2023.

Printre condiţiile impuse participanţilor la licitaţie a fost şi aceea ca ofertantul, ofertantul asociat, terţul susţinător şi subcontractantul să nu se afle în conflict de interese cu persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante şi al furnizorului de servicii auxiliare achiziţiei, implicate în organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire. Acestea sunt: primarul Ionel Dulamă, viceprimarul Ion Pîrnuţă, secretarul Ion Vorovenci, contabilul Marius Ion Idoraş, responsabilul de domeniul achiziţiilor Anda Camelia Avram şi consilierii locali Bogdan Mihai Avram, Gabriel Sebastian Cosma, Iliuţa Dobrin, Gabriela Felicia Gheorghe, Dumitru Ghica, Genel Lupu, Cristian Mihai Nistor, Ilie Nica, Dana Manuela Niculescu, Liana Mihaela Olteanu, Gheorghe Aurelian Pătran, Vasile Popa-Nica, Constantin Solovăstru, Iosif Vălimareanu. Reprezentantul legal al furnizorului serviciilor de achiziţii publice este Marius Oprescu.

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!