20.7 C
Campulung Muscel
21/07/2024

16,6 milioane de lei, cel mai mare contract scos la licitaţie în Muscel, la sfârşit de an

16.623.072,28 lei. Este valoarea celui mai mare contract licitat în această perioadă în Muscel, organizatoarea procedurii de achiziţie fiind Primăria Vlădeşti. Dincolo de problemele cu legea, tranşate de instanţa de judecată, primarul Cristian Hristu Dică îşi vede de lucrările edilitare, cea mai consistentă, ca amploare şi valoare, fiind investiţia în „Sistem de canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate în satul Vlădeşti. Licitaţia cuprinde tot pachetul de servicii necesare derulării cap-coadă a obiectivului: proiectare în fazele de proiect tehnic, detalii de execuţie şi asistenţă tehnică din partea proiectantului şi execuţia lucrărilor. Invitaţia adresată constructorilor a fost postată pe portalul de specialitate pe 1 noiembrie 2022, data limită de înscriere fiind 17 noiembrie 2022.

  • Autoritatea contractantă solicită şi proiectare, şi execuţie  

Potrivit anunţului autorităţii contractante, obiectul contractului conţine trei componente. Prima este proiectarea, a doua, execuţia lucrărilor, iar a treia, asistenţa tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuţiei lucrărilor.

„Serviciile şi lucrările solicitate constau în realizarea următoarelor activităţi: 1).Servicii de proiectare, faza proiect tehnic şi detalii de execuţie conform HG 907/2016 şi anume prestatorul va elabora în 4 exemplare originale piese scrise (memorii tehnice, stabilirea categoriei de importanţă a lucrării, grafic de prestare a lucrărilor, liste de cantităţi de lucrări, caiete de sarcini, etc.), piese desenate (plan de situaţie realizat pe baza ridicărilor topografice, profil longitudinal, profiluri transversale, detalii de execuţie etc.); 2).Lucrări de execuţie a lucrărilor de reţele de canalizare şi realizarea căminelor de racord pentru racordarea la reţeaua de canalizare a gospodăriilor, inclusiv organizarea de şantier. 3).Asistenţa tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor.”, sunt cerinţele în rezumat ale autorităţii contractante.

Valoarea totală estimată a investiţiei, 16.623.072,28 lei, este distribuită astfel: Servicii – 678.776 lei (proiectare – 617.134 lei, asistenţă tehnică din partea proiectantului – 61.642 lei); Lucrări – 15.944.296,28 lei (cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor – 285.600 lei; construcţii şi instalaţii – 13.611.416,35 lei; montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale – 20.230 lei; utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj – 1.748.705 lei; lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier – 278.344,93 lei.

  • În ce constă investiţia de anvergură de la Vlădeşti

„În proiect s-a prevăzut realizarea următoarelor lucrări: reţea de canale colectoare; staţie de epurare mecano-biologică; staţii de pompare ape uzate; racorduri canalizare.

Reţeaua de canale colectoare va fi realizată astfel. Sistemul de canalizare propus a se realiza a fost proiectat astfel încât să poată prelua întreaga cantitate de apă menajeră, prin intermediul racordurilor, de la fiecare locuinţă, instituţie publică, societate comercială şi să o dirijeze spre staţia de epurare. Reţeaua de canale colectoare are o lungime totală de 13.500 m, diametru de 250 mm şi va fi executată din ţeavă de PVC, SN4. Reţeaua de canalizare se va poza pe partea stângă a drumului judeţean DJ732 (parţial, pe ambele părţi ale acestuia) şi pe o parte a străzilor din comună.

Staţie de epurare mecano-biologică a apelor uzate: Staţia de epurare se amplasează în partea sud-estică a satului Vlădeşti, la circa 10 m de malul stâng al Văii Ursului şi la circa 90 m de malul drept al Râului Bratia. Evacuarea apelor epurate se va face în Valea Ursului, în dreptul staţiei de epurare, printr-o conductă PVC (L = 10 m, Dn = 250 mm). La evacuare, conducta va fi încastrată în masiv de beton armat. Alimentarea cu energie electrică a staţiei de epurare se va realiza prin racord din reţeaua de medie tensiune, printr-un post de transformare. Staţia de epurare va fi alimentată cu energie electrică în conformitate cu Avizul Tehnic de Racordare eliberat de operatorul de energie electrică.

Staţii de pompare ape uzate: Având în vedere structura reliefului din zona reţelei de canalizare, s-a stabilit necesitatea a 7 staţii de pompare a apelor menajere care pompează apele uzate în colectorul cel mai apropiat, de unde curgerea apelor uzate este gravitaţională. Sunt construcţii subterane. Staţiile de pompare prevăzute vor fi complet echipate, carosabile, de tip prefabricat sau din materiale prefabricate şi vor fi executate sub forma unui cheson circular din material plastic (PAFSIN, PVC, PEID) sau din beton armat, compatibile pentru instalarea în soluri cu pânză freatică aproape de suprafaţă. Staţiile de pompare vor fi complet echipate potrivit destinaţiilor sale, fiind dotate cu: 2 electropompe pentru apa uzată (o pompă activă şi una de rezervă); vane, clapete, ţevi de refulare, sistem de ventilaţie, senzori de nivel, sistem iluminare interior; capac de acoperire carosabil; panou electric şi de automatizare. Electropompele din staţiile de pompare canalizare vor fi dimensionate la debitul orar maxim pe care trebuie să-l vehiculeze, iar bazinul de stocare al staţiei va fi dimensionat, astfel încât să fie asigurat un volum util pentru 15 minute. Alimentarea cu energie electrică a staţiilor de pompare ape uzate se realizează din reţeaua de joasă tensiune existentă în zonă, prin racorduri în lungime totală de 350 m. Soluţia de racordare o va da operatorul de energie electrică, în conformitate cu Avizul Tehnic de Racordare.

Racorduri de canalizare: Pe reţeaua de canalizare proiectată se vor realiza racorduri de canalizare cu cămin de racord, în număr de 370 de bucăţi. Racordurile se vor executa până la căminul de racord, inclusiv căminul. Căminul se va amplasa la limita proprietăţii, în domeniul public, la o distanță de minim 0,5 m de limita proprietăţii. Racordurile de canalizare se vor realiza din tuburi de PVC, SN4 pentru canalizare Dn 160 mm şi vor fi preluate în canalizarea stradală prin şa de branşare sau prin căminele de vizitare. Racordurile către consumatori care nu pot fi preluate în cămine de racord trebuie executate doar cu fitinguri sau cu alte piese omologate pentru acest scop. Nu este permisă execuţia racordului direct prin înţepare în conducta stradală de colectare. Racordurile pentru case vor avea o adâncime a radierului de 1,20 m la limita de demarcaţie a proprietăţii. Acestea vor avea o pantă de 5%. Căminele de racord ce se amplasează în zone necarosabile vor fi de formă circulară, prefabricate din material plastic (PP, PEID, PVC) şi vor avea diametrul de 400 mm. În situaţia în care căminul de racord se află în carosabil, căminul se va realiza de forma circulară din beton armat prefabricat cu Di=800mm, va fi prevăzut cu placă de beton şi ansamblu ramă-capac cu deschiderea de 600 mm. Poziţia exactă a căminului de racord se va stabili de beneficiar şi constructor, la execuţia lucrării.”, este un fragment al descrierii investiţiei oferite de autoritatea contractantă pentru cei interesaţi să acceseze procedura.

Termenul limită de înscriere este 17 noiembrie 2022, când ofertele depuse se vor şi deschide. Primăria Vlădeşti cauză să obţină de la constructorii participanţi la licitaţie o ofertă care să respecte criteriul cel mai bun raport calitate – preţ. „E.M.”

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!