9.2 C
Campulung Muscel
19/05/2024

În noul P.U.G., intravilanul Câmpulungului se extinde cu 422 de hectare

La sfârşitul anului trecut, aleşii municipali şi-au însuşit Raportul de consultare şi informare publică întocmit de Direcţia Tehnică, Urbanism şi Situaţii de Urgenţă pentru documentaţia „Actualizarea planului urbanistic general al municipiului Câmpulung”. Hotărârea adoptată pe 28 decembrie 2021 prevede că arhitectul şef va informa publicul despre rezultatele consultării prin publicarea lor pe pagina de internet şi va comunica tuturor solicitanţilor răspunsul la observaţiile făcute.

Intravilanul creşte de la 1.706 hectare, la 2.128 hectare

Potrivit raportului de specialitate al arhitectului şef Mădălina Zăgărin, „informarea şi consultarea publicului se efectuează în toate fazele proceselor de elaborare sau actualizare a planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului şi este parte integrantă a procedurii de iniţiere, elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului.” Procesul de informare şi consultare a publicului se finalizează cu un raport, care este supus atenţiei autorităţilor administraţiei publice responsabile cu aprobarea lui, împreună cu documentaţia de urbanism completă. În baza acestui raport, Consiliul Local poate solicita modificarea şi completarea documentaţiei de urbanism. După aprobarea de către Consiliu, prefectul are obligaţia să verifice respectarea prevederilor metodologiei de informare şi consultare a populaţiei, iar, în cazul nerespectării, să le atace în contencios administrativ.
În documentul său, arhitectul şef Mădălina Zăgărin oferă informaţii interesante despre lucrarea aşteptată, care, într-o estimare realistă, va deveni un instrument de lucru pentru autorităţile locale într-un an şi jumătate. Potrivit prezentării realizate pentru Consiliul Local, suprafaţa de teren studiată pentru elaborarea P.U.G. actualizat cuprinde întregul teritoriu administrativ al Câmpulungului, incluzând intravilanul şi extravilanul municipiului. „Intravilanul existent, în suprafaţă de 1.706,0133 hectare, va fi extins şi va deveni 2.128,4718 hectare, urmare a solicitărilor cetăţenilor, a măsurilor prevăzute în Strategia de Dezvoltare a municipiului Câmpulung şi a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă.”, precizează şefa Direcţiei Tehnice.
Aşadar, este vorba despre o creştere a suprafeţei de intravilan cu 422,46 hectare.

Reglementările din P.U.G. se detaliază prin Regulamentul Local de Urbanism

Pe 27 noiembrie 2017, Primăria Câmpulung a încheiat un contract cu firma Quattro Design SRL, din Bucureşti, reprezentată de arhitectul Irina Popescu Criveanu, a cărei misiune a fost să actualizeze P.U.G.-ul Câmpulungului. Planul Urbanistic General are ca scop stabilirea direcţiilor, priorităţilor şi reglementărilor de amenajare a teritoriului administrativ şi dezvoltare urbanistică a municipiului. Principalele obiective ale documentaţiei constau în: =transpunerea în plan spaţial a obiectivelor dezvoltării promovate de administraţia locală, în corelare cu principiile dezvoltării durabile; =stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul administrativ al Câmpulungului; =stabilirea modului de utilizare a terenurilor; =delimitarea zonelor afectate de servituţi publice; =delimitarea zonelor de protecţie a monumentelor istorice şi a zonelor construite protejate; =moderni-zarea şi dezvoltarea infrastructurii edilitare; =valorificarea elementelor de potenţial şi resurselor locale existente; =precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite, amenajate şi plantate.
Reglementările enunţate în cadrul P.U.G. se detaliază şi legiferează prin Regulamentul Local de Urbanism. Acesta preia prevederile Regulamentului General de Urbanism în funcţie de specificul şi funcţiunile zonelor definite prin P.U.G. Regulamentul Local de Urbanism conţine reglementări referitoare la utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor pe teritoriul municipiului, explicând prevederile documentaţiilor de urbanism. El cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea construcţiilor.

Cum s-a realizat consultarea publicului

Legislaţia impune parcurgerea etapelor de informare şi consultare a publicului în vederea aprobării documentaţiei P.U.G. Astfel, au fost derulate activităţi potrivit reglementărilor legale în vigoare, cu respectarea etapelor specifice procesului de elaborare şi revizuire a planurilor de urbanism generale: etapa pregătitoare, etapa de documentare şi de elaborare a studiilor de fundamentare, etapa elaborării propunerilor.
După invitaţia lansată cetăţenilor de a face propuneri referitoare la P.U.G., în intervalul iunie 2015 – octombrie 2021, publicul a depus solicitări, observaţii şi propuneri privind orice aspect pe care l-a considerat relevant pentru actualizarea Planului Urbanistic General. „Proiectantul a fost informat şi toate solicitările au fost analizate şi prelucrate. Modificările rezultate faţă de varianta preliminară propusă vor fi evidenţiate în varianta finală a Planului Urbanistic General, care urmează să fie depus la toate instituţiile avizatoare.”, continuă prezentarea arhitectului şef.
Anexa, în care au fost centralizate adresele primite de la cetăţeni, cuprinde modul în care s-au soluţionat sau urmează să se soluţioneze problemele, observaţiile şi solicitările publicului. În timpul şedinţei de Consiliu în care Executivul a cerut aprobarea acestui raport, arhitectul şef Mădălina Zăgărin a făcut câteva precizări: „Toate cazurile care s-au înregistrat, am avut 64 de cereri (n.r. a 65-a privea un teren care nu se află pe teritoriul Câmpulungului), s-au analizat şi s-au rezolvat. Absolut toate terenurile care au cadastre care apar în eTerra şi sunt în intravilan s-au menţinut întocmai. Singurele retrageri de limite de intravilan care s-au făcut, ca diferenţă faţă de P.U.G.-ul anterior, se impun conform legii, pentru că sunt zone de protecţie ale pădurilor, sunt culoare tehnice faţă de diferite linii edilitare care trec în zonele respective. Sunt singurele restrângeri de intravilan care s-au făcut şi se impun conform legii, ca să putem să aprobăm P.U.G.-ul. Dacă le-am menţine şi n-am face restrângerile respective, nu s-ar aproba P.U.G.-ul. Şi nu ar putea fi promovat. Nu s-a făcut niciun fel de restrângere abuzivă. Din contră, s-a extins foarte mult P.U.G.-ul cu câteva zeci de hectare. Unde ne impune legea să ne restrângem sau să nu introducem, am respectat cadrul legal, pentru că altfel nu puteam să promovăm P.U.G.-ul, fiindcă nu obţinem avizele respective. Unde nu, nu am făcut niciun deserviciu nimănui.”, a susţinut Mădălina Zăgărin la acel moment.
Consultarea publicului pe parcursul elaborării propunerilor s-a realizat prin mai multe activităţi. În primul rând, au fost puse la dispoziţia tuturor persoanelor interesate, pentru consultare, la Compartimentul Gestionare Documentaţii de Urbanism şi Cadastru şi pe site-ul instituţiei, propunerile preliminare ale proiectantului, atât piese scrise, cât şi piese desenate. Apoi s-au expus spre consultare materialele grafice şi au fost organizate patru dezbateri publice online, din cauza situaţiei pandemice, după următorul grafic: =16 septembrie 2020 – dezbatere generală; =1 octombrie 2020 – dezbatere privind destinaţia terenurilor şi zonificarea funcţională; =15 octombrie 2020 – dezbatere privind regimul de protecţie a monumentelor istorice şi zonelor construite protejate; =22 aprilie 2021 – dezbaterea finală.
„Considerăm încheiată perioada de informare şi consultare a publicului”, se precizează la finalul raportului arhitectului şef, raport aprobat de Consiliul Local pe 28 decembrie 2021. M.B.

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!