4.6 C
Campulung Muscel
07/12/2022

Angajata concediată de primarul de la Ţiţeşti l-a dat din nou în judecată şi îi cere daune de 500.000 de lei

Contabila pe care primarul Gheorghe Savu a concediat-o desfiinţându-i postul i-a deschis angajatorului o nouă acţiune în instanţă. Răfuiala dintre cei doi conţine multe episoade consumate în faţa magistraţilor, care au ajutat-o pe angajata Primăriei Ţiţeşti să suspende hotărârea de reorganizare a compartimentului în care a activat femeia care reclamă un comportament neadecvat al fostului şef.
Înainte de acest moment, una dintre multele cereri în instanţă ale Luminiţei Margareta Bălan împotriva Primăriei şi a primarului Gheorghe Savu s-a produs în toamna anului 2020. S-a încheiat un an mai târziu, prin respingerea demersului acesteia de către magistratul căruia îi solicitase anularea mai multor documente ale instituţiei şi acordarea de daune morale în sumă de 50.000 de lei. Angajata dorea să fie anulat răspunsul la plângerea prealabilă pe care ea o formulase împotriva unei dispoziţii a primarului Savu din primăvara anului 2020. Totodată, să fie anulate două dispoziţii ale edilului, din primăvara şi vara lui 2020, ca nelegale, iar şeful Executivului să fie obligat să emită o dispoziţie prin care să fie pusă în executare o sentinţă a Tribunalului, din decembrie 2019, „cu respectarea fişei postului şi asigurarea condiţiilor de muncă aferente funcţiei publice de execuţie de inspector clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Taxe şi Impozite, ocupată anterior.”

Deşi lucra la Contabilitate, Taxe şi Impozite din 2003, în anul 2019 i s-a desfiinţat postul

Cei 50.000 de lei reprezintau daune morale pentru acţiunile de hărţuire şi intimidare întreprinse împotriva ei, „realizate prin interzicerea reluării activităţii, precum şi prin emiterea de acte administrative cu aceleaşi efecte juridice ca cele suspendate definitiv de instanţele de judecată”. Femeia a arătat că a lucrat, din 2003, la Primăria Ţiţeşti, ca inspector, la Compartimentul Contabilitate, Taxe şi Impozite. „Pe parcursul celor 16 ani în cadrul instituţiei, mi-am îndeplinit atribuţiile de serviciu cu rigurozitate şi eficienţă, asumându-mi îndeplinirea unor sarcini conforme competenţelor şi cunoştinţelor, acţionând mereu în interesul comunităţii în cadrul căreia îmi desfăşuram activitatea şi făceam parte, conform atribuţiilor aferente fişei postului. Aceste aspecte sunt atestate de rapoartele de evaluare a activităţii, de lucrările profesionale efectuate, precum şi de faptul că în parcursul profesional am beneficiat chiar de promovări.”, astfel şi-a justificat acţiunea angajata.
În primăvara lui 2019, s-a aprobat o hotărâre de Consiliu privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primăriei. Printre funcţiile publice care urmau a fi desfiinţate era şi cea ocupată de Luminiţa Bălan. Astfel, primarul a emis, în noiembrie 2019, dispoziţia de eliberare din funcţie a inspectoarei. Angajata a făcut o plângere prealabilă şi o cerere de anulare a hotărârii de Consiliu, precum şi a dispoziţiilor care o lăsau fără loc de muncă.

Paznicul, având ordin de la primar, n-a lăsat-o să intre în Primărie

Printr-o sentinţă din decembrie 2019, Tribunalul a suspendat executarea hotărârii de reorganizare, însă numai partea privitoare la Biroul Contabilitate, Taxe şi Impozite şi la desfiinţarea funcţiei ocupate de Luminiţa Bălan. De asemenea, era suspendată şi dispoziţia primarului care o elibera din funcţie.
Autorităţile au făcut recurs, însă le-a fost respins. Prin urmare, pe 17 decembrie 2019, salariata s-a prezentat la serviciu, în vederea reluării activităţii, „fapt ce i-a fost refuzat de către primarul Gheorghe Savu, în lipsa oricărei motivări pertinente”. „Acest episod s-a repetat şi în cursul zilei de 18 decembrie 2019, când persoana însărcinată cu paza Primăriei mi-a interzis accesul în clădire, urmare a dispoziţiei date de primarul Gheorghe Savu.”, redăm din apărarea reclamantei. În ziua următoare, aceasta a mers din nou la Primărie, de data aceasta, însoţită de un executor judecătoresc, pentru a constata atât refuzul primarului de la Ţiţeşti de a pune în executare sentinţa Tribunalului, cât refuzul acestuia de a-i permite accesul la serviciu, aşa cum a hotărât instanţa.
Acesta este motivul pentru care Luminiţa Bălan i-a făcut o plângere penală primarului pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectare a hotărârilor judecătoreşti, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung. În acest dosar a fost infirmată ordonanţa de clasare. „Soluţia de redeschidere a urmăririi penale a fost confirmată de către judecătorul de cameră preliminară.”, continuă apărarea acesteia.
Primarul a instalat-o la Poliţia Locală, unde nu avea calculator şi nici acces la vreun document
În acţiunea sa de la Tribunal, doamna respectivă a mai povestit că, pe 10 aprilie 2020, a fost sunată de primarul Savu, care i-a solicitat ca, pe 13 aprilie 2020, să se prezinte la serviciu. Starea de urgenţă a impus transmiterea unei adeverinţe care atesta că se deplasa la sediul Primăriei în interes profesional. Primarul i-a mai comunicat că, tot pe 13, va fi emisă şi o dispoziţie cu privire la reluarea activităţii, cu asigurarea condiţiilor de muncă specifice funcţiei ocupate anterior, şi că vor fi realizate formalităţile către ANFP, astfel încât ea să nu mai figureze în corpul de rezervă al funcţionarilor publici.
În ziua cu pricina, aceasta a venit la muncă, fapt care trebuia să se întâmple încă din 16 decembrie 2019. A fost plasată în Biroul Poliţia Locală, fără acces la un calculator, precum şi la toate fişetele, fişierele, rapoartele şi orice document necesar îndeplinirii atribuţiilor. În acea lună, prin intermediul unei adrese, Luminiţa Bălan şi-a actualizat revendicările privitoare la reluarea vechiului său post.

Angajata reclamă o acţiune de hărţuire şi intimidare

Pe 21 august 2020, primarul Savu a dat o dispoziţie care o anula pe cea din 13 aprilie 2020, prin care a hotărât că Luminiţa Bălan nu va mai desfăşura nicio activitate la Primăria Ţiţeşti. Practic, era din nou eliberată din funcţie, deşi, după cum a considerat femeia, nu exista niciun temei legal pentru o astfel de măsură. În faţa instanţei, ea a susţinut că cele două dispoziţii ale primarului Gheorghe Savu nu reprezintă decât un exces de putere al autorităţii, „întrucât îi încalcă drepturile şi libertăţile, cât şi dispoziţiile executorii şi definitive ale unei hotărâri judecătoreşti.” Doamna a formulat o plângere prealabilă faţă de dispoziţia din 13 aprilie 2020, la care a primit un răspuns în care primarul Savu nu a motivat respingerea argumentelor angajatei referitoare la nelegalitatea acelui act. În esenţă, Luminiţa Bălan cerea instanţei să constate că nu există temeiul legal al încetării raporturilor de serviciu, asociind conduita superiorului cu o acţiune de hărţuire şi intimidare continuă.
„Prin conduita sa, pârâta – UAT Comuna Ţiţeşti, reprezentată prin primarul său – trădează adevăratele intenţii ale acesteia şi anume reducerea la tăcere a reclamantei, respectiv eliberarea acesteia din funcţia pe care a deţinut-o de mai bine de 16 ani, întrucât este un funcţionar public care înţelege să respecte legea şi nu să se preteze la nelegalităţile întreprinse de conducătorul autorităţii în cadrul căreia funcţionează. Or o astfel de conduită nu poate rămâne nesancţionată.”, a fost pledoaria Luminiţei Bălan.

Primarul a acuzat-o că a sustras acte ale instituţiei

De partea cealaltă, angajatorul a insistat pentru respingerea acţiunii fostei salariate şi a motivat astfel de ce n-a reangajat-o în funcţia deţinută înaintea restructurării. Primarul a fost de părere că sentinţa Tribunalului care a suspendat măsura reorganizării are efecte doar pentru viitor, întrucât instanţa n-a dispus obligaţia reintegrării în funcţia avută de angajata concediată.
Fiindcă părţile erau în divergenţă cu privire la obligativitatea reîncadrării Luminiţei Bălan pe postul deţinut, a fost aleasă soluţia de a desfăşura activitatea în biroul amenajat pentru Compartimentul Poliţia Locală, birou liber la acea dată. Motivul: „Cu ocazia comunicării actelor depuse de reclamantă în mai multe dosare în care sunt părţi, am constatat că aceasta a sustras din deţinerea Primăriei Ţiţeşti documente la care avea acces în baza raportului de serviciu şi care conţineau date cu caracter personal ale cetăţenilor comunei (date de identificare, nume şi prenume, adresa şi evidenţe cu datoriile pe care aceştia le aveau la bugetul local).” După Savu, ambele decizii ale acestuia erau motivate şi nu o eliberau din funcţie pe subalternă.

În opinia Tribunalului, care suspendase reorganizarea, angajata trebuia să-şi reia serviciul

Judecătorul a constatat că cele două dispoziţii ale primarului Savu nu-i încălcau drepturile, întrucât, prin sentinţa Tribunalului care suspenda reorganizarea, hotărârea de Consiliu nu mai producea efecte. Respectiv, nu producea efecte măsura eliberării din funcţie. Prin urmare, Luminiţa Bălan a revenit de drept la situaţia anterioară, nemaifiind nevoie de executare silită pentru punerea în aplicare a hotărârii de suspendare.
Ea a cerut ca instanţa să constate refuzul nejustificat al autorităţilor de a pune în executare sentinţa care o repunea în funcţie. Însă „această hotărâre nu este susceptibilă de executare silită, iar instanţa de judecată nu a fost învestită ca instanţă de executare în materia contenciosului administrativ.”, a arătat magistratul.
Acesta a considerat că nu se justifică plata sumelor de bani solicitate, întrucât „nu sunt sume cerute cu titlu de despăgubiri produse prin emiterea unor acte declarate nelegale sau anulate, ci sunt sume de bani pe care petenta ar fi fost îndreptăţită să le primească dacă ar fi desfăşurat activitate remunerată. Nu a fost împiedicată printr-o dispoziţie scrisă să îşi reia activitatea, nu şi-a valorificat drepturile conferite de sentinţa prin care s-a dispus suspendarea efectelor deciziei de eliberare din funcţie. Această situaţie nu o îndreptăţeşte să solicite plata unei despăgubiri egale cu valoarea salariilor pe care nu le-a încasat în perioade în care nu a fost prezentă la unitate, perioade în care efectele deciziei de eliberare din funcţie erau suspendate.”, redăm din hotărârea judecătorească.
Cât despre solicitarea de daune morale, pentru acţiunile de hărţuire şi intimidare realizate prin interzicerea reluării activităţii şi prin emiterea de acte administrative cu aceleaşi efecte precum cele suspendate, instanţa a considerat astfel: „Petenta nu a fost eliberată din funcţie de două ori, prin două acte succesive, din care al doilea emis după ce instanţa ar fi suspendat efectele primului act. Despăgubirile nu ar putea fi solicitate decât ca urmare a anulării unui act administrativ, dacă actul anulat a produs prejudicii reclamantului. Sumele pretinse, atât cele raportate la drepturile salariale şi la perioadele în care reclamanta nu a lucrat pentru instituţie, cât şi daunele morale nu au legătură cu actele administrative ce se cer a fi anulate.”, sunt o parte dintre argumentele judecătorului care a respins acţiunea angajatei.

Fosta subalternă l-a dat din nou în judecată pe primar

Luminiţa Bălan a deschis, pe 2 decembrie 2021, un nou proces Primăriei, Consiliului Local şi primarului, de data aceasta pentru anularea hotărârii de Consiliu din 2019 şi a dispoziţiei primarului prin care i s-a acordat preavizul de 30 de zile, cu eliberarea din funcţie la expirarea termenului de o lună. Ea mai cere repunerea în situaţia anterioară şi plata unor despăgubiri egale cu salariile recalculate, plus daune de 500.000 de lei. Primul termen este pe 25 februarie 2022.
Magda BĂNCESCU

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!