23.1 C
Campulung Muscel
21/07/2024

Proiectul cu parcări subterane, pistă de biciclete şi Teatrul de Vară reconstruit în spatele Casei de Cultură, estimat la 60 milioane lei

Următoarea documentaţie pe care o va pregăti Primăria, la anul, se intitulează „Mobilitate Urbană”. Ne poartă un pic cu gândul la „regenerarea urbană” sau „reabilitarea urbană” din mandatele lui Călin Andrei, moştenire preluată de Liviu Ţâroiu, fără a o duce nici el la bun sfârşit. „Mobilitatea Urbană” a Elenei Lasconi priveşte tot infrastructura rutieră, a centrului în special, cu accent pe transportul urban, şi un pic de spaţiu verde. Consilierii municipali au primit din partea Executivului cerinţa de a fi de acord cu Nota Conceptuală şi Tema de Proiectare a „Documentaţiei tehnice de mobilitate urbană”. Cinci sunt obiectivele vizate prin această investiţie: 1.locuri de parcare subterane şi centre de tip „Park and Ride”; 2.piste ciclabile; 3.trasee pietonale; 4.amenajarea terenului sub care va fi construită parcarea subterană; 5.amenajarea spaţiului verde din faţa Casei de Cultură „Tudor Muşatescu”. Intenţia, sub forma celor două documente preliminare, a fost inclusă pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local, care are loc în această după amiază.

Parcări subterane

Prima parcare subterană, cu un singur nivel, propusă prin “Documentaţia tehnică de mobilitate urbană”, va afecta terenul de sub fosta Grădină de Vară a Casei de Cultură „Tudor Muşatescu”, în spatele clădirii, o parte din strada Nicolae Iorga şi terenul de sport al Şcolii Gimnaziale „Oprea Iorgulescu”.
A doua parcare subterană şi centrul de tip „Park and Ride” sunt propuse a fi amenajate sub Piaţa Jurământului. În cazul în care lucrarea va fi vreodată realizată, terenurile afectate sunt segmente ale străzilor Negru Vodă şi Republicii şi proprietatea Municipiului Câmpulung din Piaţa Jurământului. „Pe terenul din zona Pieţei Jurământului există două construcţii având funcţiunea de chioşc de ziare. Terenul va fi curăţat de toate construcţiile şi amenajările. După realizarea parcării subterane, la nivelul terenului natural, se va reamenaja circulaţia auto şi pietonală.”, redăm un fragment din tema de proiectare.
Suprafaţa supraterană redată pietonilor va fi amenajată cu spaţii verzi, alei pietonale, mobilier urban, sistem de iluminat public, supraveghere video, etc.

Piste pentru biciclete şi trasee pietonale

Străzile afectate de pista de biciclete, în ordinea de plecare a traseului, sunt următoarele: Negru Vodă, Elena Doamna, Alexandru Voevod, Muzeul Fundeni, Sfântul Gheorghe, Maior Giurăscu, Ana Doamna, Doctor Costea, Matei Basarab, C.D. Aricescu, Sfântul Ilie, Soldat Golescu, Parcul Mirea, Lascăr Catargiu, Revoluţiei, Colonel Stănescu, Republicii. „Se vor menţine întocmai traseele actuale ale străzilor menţionate, iar, în vederea amenajării pistelor pentru biciclete, se vor reproiecta profilele transversal ale acestor străzi.”, precizează tema de proiectare.
Traseele pietonale urmăresc traseele ciclabile. Pe parcursul acestora se regăsesc spaţiile propuse a se reamenaja, după construirea parcărilor subterane, ca spaţii de odihnă şi relaxare pentru pietoni.

Spaţiu de relaxare pentru pietoni în locul parcării din spatele Casei de Cultură

Al patrulea obiectiv ţintit prin „Mobilitatea Urbană” îl reprezintă „amenajarea amplasamentului de la cote al terenului natural, după încheierea lucrărilor de execuţie a parcării”. În traducere, este vorba despre spaţiul din spatele Casei de Cultură „Tudor Muşatescu”, unde este propusă una dintre cele două parcări subterane. Mai precis, zona de deasupra ei, care include actuala parcare, pentru execuţia căreia Liviu Ţâroiu a demolat Teatrul de Vară al edificiului cultural. Elena Lasconi intenţionează să schimbe schimbarea comisă de predecesorul său. „Terenul din spatele Casei de Cultură are, în prezent, funcţiunea de parcare publică. Această parcare a fost amenajată în anul 2017. În trecut, acest teren a adăpostit un amfiteatru de vară, amenajat în anii 1970-1980. În prezent, prin actuala investiţie, se propune ca acest teren să fie redat pietonilor printr-o amenajare care să asigure atât spaţii de relaxare pentru pietoni, cât şi coerenţa fluxurilor pietonale. Suprafaţa terenului pe care se vor amenaja spaţii de relaxare pentru pietoni este de aproximativ 610 metri pătraţi.”, specifică tema de proiectare.
Din formularea textului citat înţelegem că parcarea cu vechime de cinci ani va fi desfiinţată, pentru ca terenul să fie exploatat în favoarea pietonilor. „În vederea construirii parcării subterane, terenul studiat va fi curăţat de toate amenajările care există în prezent. După realizarea parcării subterane, la nivelul terenului natural, se vor amenaja un teatru de vară (în locul parcării din spatele Casei de Cultură) şi un teren de sport multifuncţional (în locul terenului de fotbal din spatele Casei Armatei). Totodată, se va reamenaja segmentul din strada Nicolae Iorga, afectat de lucrările de execuţie a parcării subterane.”, ne lămureşte materialul întocmit de administratorul public Ioana Marcu şi arhitectul şef Mădălina Zăgărin.

Se schimbă şi imaginea spaţiului verde din faţa Casei de Cultură

Prin proiectul de „Mobilitate Urbană” nu se va schimba doar spatele Casei de Cultură, ci şi faţa, căci spaţiul verde „destructurat” şi sistemul de alei asfaltate fac obiectul unei propuneri de amenajare. „Se vor demonta amenajările existente şi se vor reface în conformitate cu normativele şi legislaţia în vigoare şi în corelare cu proiectul.”, redăm din tema de proiectare.

Proiectul, într-o primă estimare, se duce la 60 de milioane de lei

Din nota conceptuală, a doua documentaţie prezentată pentru studiu aleşilor municipali, aflăm şi nişte cifre. Căci, fireşte, ne interesează cam cât ar costa, înainte să se pronunţe proiectanţii, noua intenţie de lucru a administraţiei Elenei Lasconi. „Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii, luându-se în considerare, după caz: costurile unor investiţii similare realizate; standarde de cost pentru investiţii similare: 60 milioane lei.”, menţionează autoarele. Iar valoarea estimată a serviciilor de proiectare, faza D.A.L.I., care urmează a fi contractate, este de 600.000 lei.
Magda BĂNCESCU

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!