27.1 C
Campulung Muscel
24/07/2024

Autorităţile se pregătesc să facă nişte “Cetăţeni de Onoare”. Bănuim că la anul, nu în vârful pandemiei

La o săptămână distanţă de şedinţa ordinară aferentă lunii septembrie, s-a sunat din nou „adunarea” pentru consilierii municipali, convocaţi la o extraordinară. Ce „ardea” în târg? Nevoia unui nou regulament în baza căruia să fie acordat titlul de „Cetăţean de Onoare”, distincţie pe care actualele autorităţi au completat-o cu „Certificatul de Fiu/Fiică al/a Municipiului Câmpulung”. Frumoasă iniţiativa care nădăjduim că nu se întâmplă anul acesta, nemaifiind cazul de organizarea unei festivităţi, măcar din respect pentru tragediile pe bandă care îndoliază România. Ar fi culmea nesăbuinţei ca, sub pretextul de a-i omagia ţidula lui Neacşu, să continuăm calendarul de evenimente „Câmpulung 500”, pe motiv că mai sunt nişte bani de cheltuit. Deşi, după urgenţa introducerii regulamentului într-o şedinţă extraordinară, înclinăm să credem că da, ai noştri au o grijă: să facă un „Cetăţean de Onoare” – sau mai mulţi -, când ţara se sufocă din cauza numărului de infectaţi, în stare gravă, în faţa căruia sistemul sanitar s-a predat.

Regulamentul pentru „Cetăţenii de Onoare”, adoptat de urgenţă!

Graba cu care a fost pusă în discuţie aprobarea unui nou regulament, căci cel din adoptat în aprilie 2018 a fost abrogat, ne duce cu gândul la faptul că autorităţile dau în clocot să organizeze un ceremonial acum, cât mai au timp, până la înăsprirea restricţiilor. În intervalul octombrie – decembrie erau programate alte acţiuni susţinute financiar din cele 2 milioane de lei, primite, la începutul anului, de la Guvern, special pentru manifestările dedicate împlinirii a 500 de ani de la „Scrisoarea lui Neacşu”. Între acestea, şi un eveniment menit să înlocuiască Zilele Câmpulungului, cu un concert care, mai mult ca sigur, pică, la rapiditatea cu care se împrăştie boala.

Executivul dă impresia că este de altă părere: „Recunoaşterea persoanelor care s-au remarcat cu rezultate meritorii în activitatea lor, aducând o contribuţie la dezvoltarea şi crearea prestigiului Municipiului Câmpulung, trebuie realizată fără întârziere.” Din acest motiv se impunea adoptarea unui regulament pentru conferirea acestui titlu. Argumentaţia prezentată aleşilor continuă: „Adoptarea de urgenţă a regulamentului prin care să se stabilească procedura de lucru pentru conferirea acestei distincţii se impune cu atât mai mult cu cât municipiul Câmpulung este în acest an „Capitala Scrisului Românesc”, celebrându-se 500 de ani de la redactarea unui text în Limba Română, evenimentul trebuind să fie marcat şi de acordarea acestei distincţii cetăţenilor care şi-au pus amprenta asupra dezvoltării municipiului sau au contribuit la prestigiul imaginii acestuia.”

Organizatorii dezbaterii extraordinare au susţinut că proiectul de hotărâre pregătit întrunea condiţiile legale pentru a fi aprobat într-o şedinţă extraordinară, „nemaifiind necesar să fie adus la cunoştinţa publicului, în contextul în care conţinutul său este cel reglementat de Ordinul nr.25 al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.”

Fiecare „Cetăţean de Onoare” va planta un copac pe care va fi aplicată o plăcuţă cu numele acestuia
Spicuim câteva fragmente din regulamentul votat joi după amiază de aleşii întruniţi, majoritatea, în on-line, în sală fiind doar Ionel State, de la PNL, şi Dan Belu, de la USR.
Titlul şi Certificatul se pot acorda la iniţiativa: a) primarului; b) consilierilor locali; c) unui număr de cel puţin 5% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială respectivă.
Sunt îndreptăţite să fie propuse pentru acordarea Titlului categoriile de persoane sau personalităţi care se găsesc în una din următoarele situaţii:
a) personalităţi cu recunoaştere locală, naţională sau internaţională care şi-au pus amprenta asupra dezvoltării judeţului/ municipiului/ oraşului/ comunei şi a imaginii acestuia;
b) personalităţi care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele municipiului Câmpulung în ţară şi străinătate;
c) persoane care, prin acţiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit de grave sau, prin sacrificiul suprem, au salvat vieţile concetăţenilor lor, în Câmpulung;
d) persoane care, prin acţiunile lor dezinteresate (donaţii, acţiuni umanitare etc.), au produs o îmbunătăţire simţitoare a condiţiilor de viaţă a locuitorilor municipiului Câmpulung;
e) foşti deţinuţi politici sau veterani de război care, prin activitatea lor ulterioară, au un aport la realizarea unei imagini pozitive a municipiului Câmpulung în lume;
f) sportivi din Câmpulung care au obţinut rezultate deosebite în competiţii sportive internaţionale;
g) alte situaţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean/ Local, după caz.
Cei care solicită acordarea Titlului trebuie să depună la Primărie un dosar care va cuprinde: a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul); b) curriculum vitae (în original); c) certificat de cazier judiciar (în original); d) actul de deces al celui propus, după caz (copie vizată în conformitate cu originalul). Pentru acordarea Certificatului sunt suficiente: a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul); b) curriculum vitae (în original).

După înregistrarea dosarului, solicitanţii depun la secretarul municipiului proiectul de hotărâre de Consiliu, însoţit de referat şi dosar. Hotărârea se adoptă cu majoritatea absolută a consilierilor. Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere pe perioada mandatului în curs. Decernarea Titlului se face de către primar, în cadrul şedinţelor ordinare sau extraordinare ale Consiliului Local. Acordarea Certificatului se face de către primar, în cadrul unei festivităţi care se organizează de către primar.

Deţinătorii în viaţă ai Titlului dobândesc următoarele drepturi specifice: a) dreptul de a lua cuvântul în şedinţele Consiliului Local, la dezbaterea materialelor care privesc întreaga comunitate; b) dreptul de a participa la toate manifestările desfăşurate sub patronajul Consiliului Local sau la care acesta este coorganizator; c) dreptul de a călători gratuit pe toate mijloacele de transport în comun din Câmpulung; d) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural-sportive organizate de instituţiile aflate în subordinea Consiliului Local; e) alte drepturi stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local. Drepturi care încetează prin decesul titularului sau retragerea Titlului.
Titlul se retrage atunci când, ulterior decernării, intervine o condamnare prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infracţiuni contra statului, crime împotriva umanităţii, fapte penale, sau când i se deschide un dosar în cauze care ar leza imaginea Titlului. Motiv de retragere este şi atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă natură municipiului, locuitorilor săi sau ţării.
„Cetăţenii de Onoare” au datoria de a promova imaginea Câmpulungului. Fiecare „Cetăţean de Onoare” va planta un copac pe care va fi aplicată o plăcuţă cu numele acestuia. Legitimarea „Cetăţenilor de Onoare” se va face în baza unui brevet semnat de către primarul Câmpulungului. M.B.

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!