21.9 C
Campulung Muscel
23/07/2024

Doi consilieri locali din Muscel, găsiţi de ANI în conflict de interese

Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate sau conflictul de interese administrativ în cazul a patru aleşi locali şi a sesizat organele de urmărire penală în cazul unuia. Printre cei menţionaţi sunt doi consilieri locali din Muscel, ambii declaraţi în conflict de interese administrativ.

Primul ales este Ionela Ungheanu Mateescu, consilier local la Ţiţeşti. În cazul ei, ANI a constatat că „la data de 25 iulie 2019, în exercitarea mandatului de consilier local, a participat la deliberarea şi aprobarea Proiectului de Hotărâre privind deplasarea Ansamblului Cultural al comunei la un eveniment desfăşurat în străinătate şi a votat inclusiv participarea sa la acel eveniment. Astfel, consiliera a încălcat dispoziţiile art. 70 (prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin, potrivit Constituţiei şi altor acte normative) şi art. 71 (principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţii publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţie interesului public), din Legea nr. 161/2003 şi dispoziţiile art. 228, alin. (1) (alesul local aflat în conflict de interese are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului legislativ, de la încheierea sau participaerea la încheierea actului juridic respctiv, care ar putea produce un folos pentru sine sau pentru: soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul a II-lea inclusiv; orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligaţii; o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau de la care obţine venituri; o altă autoritate din care face parte; orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia; asociaţie sau fundaţie din care face parte) şi (2) (în exercitarea funcţiei, consilierul local sau consilierul judeţean aflat în una din situaţiile prevăzute la alineatul (1) are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei Consiliului Local, respectiv Consiliului Judeţean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei), din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019”.

Al doilea este fostul consilier local de la Mioarele, în mandatul acesta ales primarul localităţii. Acesta, „în exercitarea mandatului de consilier local (2016-2020) a participat în datele de 19 decembrie 2017 şi 28 decembrie 2018 la deliberarea şi adoptarea Hotărârilor Consiliului Local, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018, respectiv 2019, votând „pentru” stabilirea cuantumului taxelor speciale aferente terenurilor aflate în administrarea Consiliului Local Mioarele, unul dintre terenurile vizate fiind cel aflat în folosinţa soţiei sale, neanunţând interesul personal de natură patrimonială avut în problemele supuse dezbaterii la începutul şedinţelor de Consiliu. Din aceste motive, alesul a încălcat dispoziţiile art. 70 (prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative), art. 71 (principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public) şi art. 77 (conflictele de interese pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene sau consilierii locali şi judeţeni sunt prevăzute la art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) din Legea nr. 161/2003; dispoziţiile art. 46, alin. (1) (nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local), din legea nr. 215/2001, act normativ în vigoare la momentul săvârşirii faptei; precum şi dispoziţiile art. 75, alin. (1), lit. a) (aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv) şi art. 77, alin. (1) (consilierii judeţeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii), din Legea nr. 393/2004, privind statutul aleşilor locali (act normativ în vigoare la momentul săvârşirii faptei).

Cei doi musceleni au fost informaţi despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază: de a fi asistaţi sau reprezentaţi de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

Conform comunicatului Agenţiei Naţionale de Integritate din 29 octombrie 2020, „fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (…) încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective (…). Persoana (…) faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

 

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!