31.9 C
Campulung Muscel
17/07/2024

Ce nereguli au găsit auditorii Curţii de Conturi la Primăriile muscelene (XI) Ce plăţi nelegale s-au făcut la Primăria Mihăeşti, în 2015

Continuăm prezentarea concluziilor auditorilor Camerei de Conturi Argeş după acţiunea de audit în comuna Mihăeşti. Un ultim capitol verificat s-a referit la calitatea gestiunii economico-financiare desfăşurată în unitatea administrativă. Cu această ocazie, s-a descoperit că mai multe sume de bani fie au fost folosite în alte scopuri decât cele pentru care fuseseră bugetate, fie au fost acordate sub formă de drepturi, necuvenite, anumitor categorii de angajaţi, fie s-au plătit nelegal lucrări care nu s-au mai executat.

Secretarul comunei a primit drepturi salariale necuvenite

La nivelul Primăriei Mihăeşti, s-a plătit nelegal suma estimată de 56.167 lei, reprezentând drepturi salariale acordate peste nivelul prevăzut de lege secretarului comunei, în perioada 1 septembrie 2013 – 30 septembrie 2015. Cu ajutorul auditorilor de la Camera de Conturi Argeş, s-a stabilit că întinderea prejudiciului este de 56.167 lei, din care 31.722 lei, drepturi salariale nete plătite necuvenit secretarului comunei şi 24.445 lei, contribuţii şi impozite datorate de angajat şi contribuţii sociale datorate de angajator, pentru care au fost calculate penalităţi de întârziere de 11.075 lei (pentru perioada 26 octombrie 2013 – 29 iunie 2015). În final, prejudiciul a ajuns la suma de 67.242 lei, din care 24.965 lei (18.778 lei, plăţi nelegale şi 6.186 lei, penalităţi şi majorări de întârziere aferente) reprezintă prejudiciul aferent perioadei 1 septembrie 2013 – 30 septembrie 2014, care intră sub incidenţa prevederilor Legii 124/2014. Adică se exonerează de la plată pentru sumele reprezentând venituri de natură salarială, stabilite în baza actelor normative, aplicabile anterior intrării în vigoare a legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

Stimulente băneşti nelegale pentru mai mulţi funcţionari din Primăria Mihăeşti

Suma de 52.159 lei s-a plătit necuvenit pe salariile acordate necuvenit unor funcţionari publici şi unor angajaţi, personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihăeşti, în perioada 1 septembrie 2013 – 30 septembrie 2015, constând în diverse sporuri care nu sunt prezentate de legislaţia în vigoare în domeniul salarizării. Din prejudiciul de 52.159 lei, 29.410 lei sunt drepturile salariale nete plătite necuvenit şi 22.749 lei, contribuţii şi impozite datorate de angajat şi contribuţii sociale datorate de angajator, pentru care au fost calculate majorări de întârziere de 10.394 lei. „Gaura” a ajuns la 62.553 lei, din care suma de 24.626 lei (18.584 lei, plăţi nelegale şi 6.042 lei, penalităţi şi majorări de întârziere) reprezintă prejudiciul strâns în perioada 1 septembrie 2013 – 30 septembrie 2014, care intră sub incidenţa prevederilor Legii 124/2014. Adică se exonerează de la plată pentru sumele reprezentând venituri de natură salarială, stabilite în baza actelor normative, aplicabile anterior intrării în vigoare a legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

Cadourile de Crăciun şi premiile în bani, incorect acordate

Inspectorii de la „control” au evidenţiat că, în perioada 2013-2015, au fost făcute plăţi nelegale din creditele bugetare aprobate la „Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare”, în sumă estimată de 15.980 lei, reprezentând cadouri de Crăciun, acordate şcolarilor şi preşcolarilor de pe raza comunei Mihăeşti, fără bază legală. În timpul misiunii de control s-a stabilit că la suma de 15.980 lei s-au adăugat şi majorări de întârziere, de 7.015 lei.

În anul 2015, de la acelaşi articol, „Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare” au fost efectuate plăţi necuvenite de 2.000 de lei pentru premii în bani, acordate fără bază legală. La suma estimată au fost calculate şi majorări de întârziere, de 2.000 de lei.

O altă anomalie a fost schimbarea parţială a destinaţiei creditelor bugetare aprobate la „Bunuri şi servicii”, din cadrul capitolelor „Iluminat public şi electrificări” şi „Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii”. Adică din resursele financiare prevăzute la clasificaţia bugetară menţionată au fost efectuate, între 2013 şi 2015, plăţi pentru cheltuieli de capital în sumă de 218.818 lei. Abaterea a fost remediată prin întocmirea unei note contabile şi a unei fişe a mijlocului fix, care au înglobat valoarea obiectivului de investiţii, stabilită la valoarea totală de 613.825 lei (din perioada 2008-2015).

S-au plătit nejustificat lucrări neexecutate sau pe care trebuia să le suporte constructorul

Au fost făcute plăţi nelegale de 11.599 lei, sume ce reprezintă contravaloarea cantităţilor de lucrări facturate, acceptate la plată, dar neexecutate la obiectivul de investiţii „Alimentare cu apă şi canalizare în satul Mihăeşti, comuna Mihăeşti”, contractat în baza contractului de lucrări nr. 14/17.03.2008, în valoare totală de 7.973.000 lei. Persoanele abilitate din Primăria Mihăeşti au stabilit că prejudiciul adus bugetului prin plăţile nelegale efectuate este de 16.588 lei, din care 11.599 lei, plăţi nelegale, şi 4.989 lei, majorări de întârziere, care a fost recuperat integral.

S-a mai acordat fără temei legal suma estimată de 4.199 lei, reprezentând contravaloarea costului probelor şi încercărilor aferente obiectivului de investiţii „Alimentare cu apă în satul Rudeni”, care, potrivit clauzelor contractuale, se suportă de către executant. Prejudiciului i s-au adăugat şi majorările de întârziere, de 1.470 lei, rezultând suma totală de 5.669 lei, care a fost recuperată, abaterea fiind remediată.

O ultimă înregistrare a corpului de control s-a referit la faptul că inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi a capitalurilor proprii la finalul anului 2015, a fost efectuată fără a respecta în totalitate prevederile legale aplicabile în domeniu.

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!