6.9 C
Campulung Muscel
01/12/2023

Ce nereguli au găsit auditorii Curţii de Conturi la Primăriile muscelene (IX) La Lereşti, cadourile pentru sărbătoarea „Pomul de Crăciun, prejudiciu în buget

Auditorii de la Camera de Conturi Argeş au fost în control în comuna Lereşti, verificând activitatea Primăriei, dar şi a Şcolii Gimnaziale Nr. 1 din localitate, în perioada 2-31 august 2016. Cu această ocazie au fost verificate conturile anuale de execuţie pe anul 2015. Abaterile constatate s-au ridicat la suma de 249.000 lei, provenind numai din activitatea Primăriei Lereşti: 195.000 lei, venituri suplimentare; 50.000 lei, prejudicii; 4.000 lei, abateri financiar-contabile. Ca şi la alte administraţii locale, la Lereşti s-au făcut cadouri şcolarilor şi preşcolarilor din comună, de Sărbătorile de Iarnă, banii cu care s-au cumpărat fiind consideraţi plăţi nelegale, iar suma a fost înregistrată ca prejudiciu.

Abaterile financiar-contabile au fost evidenţiate la verificarea capitolului: „Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare”. Aici, din verificarea listei de rămăşiţă întocmită la 31 decembrie 2015, s-a constatat existenţa unor sume, suprasolviri, reprezentând impozite şi taxe locale ce au fost încasate în plus, în sumă totală de 4.391 lei, şi care au fost scăzute direct din creanţele bugetare raportate la finele exerciţiului financiar auditat, fără a fi raportate în creditul contului „Creditori ai bugetului local”. Personalul de specialitate din Primăria Lereşti nu a analizat aceste supravalori şi nu au făcut compensări sau restituiri ale sumelor încasate în plus.

Suma veniturilor suplimentare a rezultat din modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul şi la termenele stabilite de lege.

=În cazul a 25 de persoane fizice şi juridice, care au solicitat şi obţinut autorizaţii de construire, nu au fost luate, la expirarea termenului de valabilitate a acestora, măsuri de regularizare a taxei de autorizare în funcţie de valoarea reală a construcţiilor executate. Aceste regularizări au fost făcute de cei de la Biroul de Urbanism, stabilind că beneficiarii autorizaţiilor de construire cu termenul de valabilitate expirat datorează bugetului 2.511 lei (1.772 lei, taxe suplimentare, şi 739 lei, majorări de întârziere);

=Personalul de specialitate din cadrul Primăriei Lereşti, prin activităţi de inspecţie fiscală, nu a verificat concordanţa dintre datele din declaraţiile fiscale cu cele din evidenţa contabilă a contribuabilului. Din verificare a rezultat faptul că în localitate sunt 155 de agenţi economici, ale căror declaraţii nu au fost verificate sub aspectul sincerităţii datelor, în temeiul cărora a fost făcută impunerea referitoare la impozitele şi taxele cuvenite bugetului local al comunei Lereşti. Cu ajutorul celor de la Camera de Conturi, s-a întocmit Programul de control pe anul 2016. De asemenea, cât a stat supravegherea la Lereşti, cei de la Primărie au verificat realitatea datelor înscrise în declaraţiile de impunere depuse de doi contribuabili, rezultând venituri suplimentare de 192.951 lei (134.399 lei, debite suplimentare, şi 58.552 lei, accesorii fiscale). A fost verificată declaraţia Asociaţiei Crescătorilor de Animale Iezer Lereşti, care datorează bugetului local suma de 6.471 lei (1.753 lei, redevenţă, 2.850 lei, taxă teren, 1.868 lei, accesorii fiscale). Toată suma s-a încasat în baza unei chitanţe din 10 august 2016. Al doilea contribuabil ale cărui declaraţii au fost comparate a fost Muscelul SA Câmpulung, care are debite suplimentare de 129.796 lei (662 lei, taxă hotelieră, şi 129.134 lei, impozit majorat pe clădiri neevaluate), la care se adaugă 56.684 lei, accesorii fiscale.

=Echipa de audit a constatat că, la finele anului 2015, la Primăria Lereşti s-au înregistrat şi raportat în situaţiile financiare anuale, respectiv bilanţul contabil şi contul de execuţie al bugetului local, creanţe rămase de încasat la bugetul local în sumă totală de 2.061.231 lei.

Prejudiciile, care au fost estimate la 50.000 de lei, au fost scoase la iveală după supravegherea calităţii gestiunii economico-financiare.

La această secţiune au fost făcute trei plăţi nelegale, plus că la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Lereşti nu s-au calculat corect contribuţiile sociale în cazul drepturilor băneşti plătite în baza unor hotărâri judecătoreşti.

Au fost făcute, în anii 2013 şi 2015, plăţi nelegale din creditele bugetare, aprobate pentru bunuri şi servicii, în sumă de 18.485 lei, reprezentând cadouri pentru Sărbătorile de Crăciun pentru copii şcolari şi preşcolari de pe raza comunei Lereşti, acordate fără bază legală. La final, s-a stabilit că prejudiciul a ajuns la 25.762 lei, pentru că la plăţile nelegale, de 18.485 lei, s-au adăugat şi accesorii fiscale, de 7.277 lei.

S-a mai plătit nelegal către firma Instal Gaz SRL Piteşti suma de 21.548 lei (18.576 lei, plăţi nelegale, şi 2.972 lei, majorări de întârziere). S-a considerat că societatea comercială a primit necuvenit aceşti bani, pentru că Primăria Lereşti i-a acceptat şi decontat cantităţi de lucrări mai mari decât cele real executate la investiţia „Extindere reţea de canalizare menajeră în comuna Lereşti, judeţul Argeş”.

Marcus Trading SRL Piteşti a primit fără drept suma de 2.612 lei, după ce Primăria Lereşti i-a primit la plată şi i-a decontat unele articole din deviz, incluse necuvenit în situaţiile de lucrări întocmite pentru obiectivul de investiţii „Extinderea şi modernizarea sediului Primărie, comuna Lereşti, judeţul Argeş”. Prejudiciul a fost recuperat operativ.

O altă disfuncţionalitate a fost reperată la Şcoala Gimnazială Nr.1 Lereşti, unde s-a constatat că pentru sumele reprezentând salarii, diferenţe de salarii, venituri asimilate salariilor sau diferenţe de venituri asimilate salariilor, plătite în perioada 2013-2015, pe baza hotărârilor judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, cuantumul contribuţiilor sociale aferente acestora nu a fost stabilit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în sensul că sumele nu au fost defalcate pe lunile la care se referă şi nu s-au utilizat cotele de contribuţii de asigurări sociale, care erau în vigoare în acea perioadă.

 

Ca în toate cazurile, auditorii de la Camera de Conturi au dispus câteva măsuri şi recomandări.

1.Compensarea sau restituirea suprasolvirilor identificate în evidenţa fiscală de către echipa de audit;

2.Încasarea integrală a veniturilor stabilite suplimentar în timpul misiunii de audit, în valoare de 186.480 lei (662 lei, taxă hotelieră, 291 lei, accesorii fiscale, 129.134 lei, impozitul pe clădiri, majorat pentru clădirile neevaluate, împreună cu accesoriile fiscale de 56.393 lei), datorate de Muscelul SA;

3.Să se urmărească încasarea creanţelor restante, prin parcurgerea tuturor etapelor executării silite;

4.Primăria Lereşti să ia toate măsurile pentru ca la Şcoala Gimnazială Lereşti să se stabilească întinderea prejudiciului, urmare a verificărilor tuturor contribuţiilor de asigurări sociale în cazul drepturilor băneşti plătite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, prin defalcarea sumelor pe lunile la care se referă, utilizarea cotelor de contribuţii de asigurări sociale în vigoare în acea perioadă, precum şi calcularea, înregistrarea, reţinerea şi virarea la bugetul consolidat al statului a sumelor corect calculate; să întocmească şi să depună declaraţiile rectificative, conform reglementărilor aplicabile în vigoare;

5.Să se recupereze în totalitate prejudiciul stabilit la suma de 18.485 lei, ce reprezintă cadourile cu ocazia sărbătorii „Pomul de Crăciun”, la care se adaugă 7.277 lei, majorări de întârziere aferente (care vor fi actualizate până la recuperarea integrală a prejudiciului);

6.Să se recupereze suma de 21.548 lei, contravaloarea cantităţilor de lucrări acceptate la plată, decontate, dar neexecutate, la investiţia „Extindere reţea de canalizare menajeră, comuna Lereşti, judeţul Argeş”, inclusiv accesoriile fiscale, stabilite la 2.972 lei, care vor fi actualizate. 

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!