6.9 C
Campulung Muscel
01/12/2023

ADEVĂRUL CREŞTIN

(Continuare din numărul trecut)

Dincolo de mormânt

Evanghelia vestită şi celor ce sunt morţi. Dacă locul din 1 Petru 3.19 20 este greşit înţeles, atunci tot greşit înţeles este şi versetul 6 din capitolul 4: “Tocmai în vederea aceasta a fost vestită evanghelia şi celor morţi, ca să fie judecaţi ca oameni în trup, dar ca să trăiască după Dumnezeu în duh”. Cuvântul lui Dumnezeu nu ne spune că dincolo ar fi cu putinţă să se vestească evanghelia şi deci că cine nu s-a întors aici la Dumnezeu se va întoarce acolo. Aceasta este o învăţătură stricată, cu totul abătută de la adevăr.

Celor ce sunt morţi acum le-a fost vestită evanghelia când erau în viaţă. Evanghelia a fost vestită “şi celor morţi”, adică celor ce sunt morţi acum. Când? – Când au fost în viaţă. – Ce evanghelie le a fost vestită acelora? – Că va veni un Mântuitor. Aceasta este o epistolă către evreii din împrăştiere. Apostolul Petru a fost apostolul tăierii împrejur şi el spune că şi celor care sunt morţi acum le-a fost propovăduită evanghelia, prin faptul că le-a fost vestită venirea unui Mântuitor. Dacă ei au rămas nepăsători faţă de această făgăduinţă a lui Dumnezeu, îi aşteaptă judecata.

Cele două urmări ale auzirii evangheliei. Două sunt urmările ascultării Cuvântului lui Dumnezeu: ori să fii judecat ca om răspunzător pentru ce-ai făcut în trup, ori să ai o viaţă după Dumnezeu în duh. Una din două. Cuvântul se vesteşte, nimeni n- are dreptul să spună: N-am ştiut, căci n-am avut pe cineva care să-mi spună; n.am ştiut, deci n-am nicio vină înaintea lui Dumnezeu. Poate cineva să vorbească în felul acesta înaintea lui Dumnezeu? – M-ai căutat cu tot dinadinsul, ar putea zice Dumnezeu, şi nu M-am lăsat Eu găsit de tine?… La drept vorbind, o astfel de învinuire ar fi împotriva lui Dumnezeu. Şi cine poate să-L învinuiască pe Dumnezeu? Poate cineva să-I spună: n-am ştiut că este o evanghelie, că este un Hristos, că este rai şi iad, n-am auzit!… Dumnezeu S-a ocupat însă de fiecare şi-i va arăta lămurit: în cutare împrejurare M-am apropiat de tine şi ţi-am vorbit, dar tu Mi-ai întors spatele… Astfel nimeni nu va avea scuză înaintea lui Dumnezeu, dacă pleacă de pe pământ nemântuit. De veacuri, El a făcut ca evanghelia să fie vestită lumii… Unii n-au ascultat nici măcar de cât le-a spus cugetul lor, care le arăta ce e bine, ce e rău.

Dincolo de mormânt nu mai este posibilă mântuirea. Domnul a închis uşa corăbiei în care a intrat Noe cu toţi ai lui (Geneza 7.16), singurii care au fost salvaţi. Aşa a pierit prin potop o întreagă lume de nelegiuiţi. Omul este pornit să nu ia în serios înştiinţările lui Dumnezeu. Noi însă avem acest scump Cuvânt al lui Dumnezeu, care ne mărturiseşte despre multe lucruri, şi despre soarta veşnică a omului. Cine vrea să rămână la batjocuri, în necredinţă, poate să rămână, dar groaznică pedeapsă va veni peste el. Cuvântul spune: “Cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători faţă de o mântuire aşa de mare?” (Evrei 2.3). Trupurile moarte ale celor neascultători de altădată şi-au găsit mormântul în apa potopului, iar duhurile lor au mers în hades şi acolo stau ca într-o închisoare, până când va veni timpul să fie judecaţi.

Dincolo nu mai este cu putinţă mântuirea. Am căutat şi-am dorit mult să găsesc măcar un loc din Scriptură care să îndreptăţească nădejdea că cineva mai poate fi mântuit dincolo, dar nu-am găsit. Dimpotrivă, am găsit texte categorice care spun că dincolo nu este mântuire! “Fiul Omului are putere pe pământ să ierte păcatele” (Matei 9.6; Luca 5.24; Marcu 2.10). Citind în evanghelia după Luca (cap.16), vedem că este o prăpastie între unii şi alţii, prăpastie care nu se poate trece. Ce te faci în faţa unui astfel de cuvânt ieşit de pe buzele Domnului Isus Hristos? Poţi să mai fii nepăsător? Să căutăm, să aflăm, să primim pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitor al nostru personal, aici, pe pământ, şi să-I urmăm; numai aşa putem avea mântuirea, viaţa veşnică. Scriptura spune: “Unde cade copacul, acolo rămâne”. Iar în Apocalipsa spune: “Cine este nedrept să fie nedrept şi mai departe; cine este sfânt să se sfinţească şi mai mult”.

Avem Cuvântul lui Dumnezeu, care este adevărul. Nu putem trece cu mintea noastră dincolo de graniţele care ne sunt puse. Dumnezeu ştie toate şi ceea ce a vrut să ştim şi noi ne a spus. Cei care răstălmăcesc Cuvântul îl răstălmăcesc spre pierzarea lor.

(Continuare în numărul viitor)

Adunarea Creştină Betel Câmpulung, strada Matei Drăghiceanu, nr. 3, Câmpulung Muscel. 

Telefon contact: 0745.021.424

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!