13 C
Campulung Muscel
02/12/2023

Scrisoarea de garanţie, prelungită, pentru ca autorităţile să se încadreze cu depunerea ultimei tranşe de plată în cadrul mega-proiectului cu fonduri UE

Aleşii de la Godeni au aprobat, în luna noiembrie, solicitarea de prelungire a scrisorii de garanţie din 18 mai 2012 din partea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) SA IFN în favoarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), până la data de 30 iunie 2017, pentru suma de 4.779.500 lei. Valoarea reprezintă 110% din avansul necesar realizării investiţiei publice de interes local „Sistem centralizat de canalizare în satele Godeni, Coteşti şi Capu Piscului, comuna Godeni; Extindere a reţelei de alimentare cu apă în satul Capu Piscului, comuna Godeni; Reabilitarea drumurilor comunale în comuna Godeni; Teren de sport în satul Godeni, comuna Godeni; Centru de îngrijire a copiilor în satul Godeni; Dotarea Căminului Cultural în satul Godeni.” Pentru contractul generos în obiective de realizat s-a obţinut finanţarea în baza Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) – Măsura 322 „Renovarea şi dezvoltarea satelor”.

La jumătatea lunii noiembrie 2016, când s-a luat această decizie, s-a aprobat şi plata sumei de 14.338,50 lei, reprezentând comisionul de garantare datorat, calculat conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr.1262/2009 (valoarea scrisorii de garanţie x 0,05% x 6 luni de valabilitate a scrisorii de scrisorii de garanţie). Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii pe care v-am prezentat-o au fost însărcinaţi primarul Ion Pădureanu şi contabilul Elena Mihaela Ţăpuş, care, între timp, a părăsit Primăria. 

Contractul de finanţare nerambursabilă din 2 iunie 2010, încheiat cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, a fost urmat de nu mai puţin de opt acte adiţionale (2012: s-a aprobat bugetul indicativ rectificat al proiectului integrat amintit; prin următoarele trei acte adiţionale, din 15 mai 2015, 14 septembrie 2015, 26 octombrie 2015: s-a modificat durata de execuţie, valabilitate şi monitorizare a contractului de finanţare; 20 ianuarie 2016: s-a modificat cursul de schimb valutar utilizat la plată; prin următoarele trei acte adiţionale, din 26 mai 2016, 11 iulie 2016 şi 9 septembrie 2016: s-a modificat durata de realizare şi implementare a proiectului.)

La baza hotărârii aprobate spre sfârşitul anului trecut au stat Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.9/2010, privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României; Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.79/2009, privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin PNDR pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural, prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale; Hotărârea de Guvern nr.1262/2009, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr.79/2009. Mai precizăm că prin H.C.L. nr.16/14 mai 2012 a fost aprobat bugetul final al proiectului. 

În calitate de iniţiator al hotărârii supuse atenţiei Legislativului, primarul Ion Pădureanu a arătat în cadrul dezbaterilor în plen, potrivit celor consemnate în procesul-verbal al şedinţei din 14 noiembrie 2016, că: „Am depus tranşa de plată, dar a trebuit să fie refăcută. Noi vrem să recuperăm sume de bani din decontări. Este legal să cerem prelungirea scrisorii de garanţie, ca să ne încadrăm cu depunerea ultimei tranşe de plată. Tranşa de plată trebuie depusă cu 90 de zile înainte de termenul final al scrisorii de garanţie bancară.”  

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!