13 C
Campulung Muscel
02/12/2023

Plouă prin acoperiş peste grămada de deşeuri de la ARO!

Ce au constatat delegaţii de la ALRO

Veşti proaste pentru Sergiu Filip, directorul companiei Landmark Management, şi de la ALRO, prima dintre societăţile notificate, care a confirmat invitaţia de a veni pe platforma de la Câmpulung, pentru identificarea deşeurilor aduse aici de operatorul aflat în prezent în tot soiul de probleme juridice, şi la Iaşi, şi la Câmpulung. Pe 21 octombrie 2016, reprezentanţii ALRO au răspuns solicitării proprietarei activelor ARO, ca să arate că sunt de bună credinţă şi preocupaţi constant pentru protecţia mediului, şi au cerut accesul pe platformă, în hala în care sunt depozitate cele aproximativ 130 de tone, despre care Landmark susţine că ar aparţine generatorului slătinean. Pe 7 octombrie 2016, acestuia i s-a transmis o adresă din partea firmei deţinute de omul de afaceri Nicolae Raţiu, care, din primăvara lui 2007, are şi un punct de lucru în municipiul nostru. ALRO era informată că pe proprietatea sa se află încă stocuri preluate de Global Eco Center, care, în loc să le neutralizeze, a continuat să le depoziteze mult peste termenul prevăzut în contract pentru eliminare. Mai precis, o cantitate de 129,909 tone, constând în uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere uşor biodegradabile, ape uleioase de la separatoarele de ulei/apă, absorbanţi, materiale filtrante, altele decât cele contaminate cu substanţe periculoase, şi deşeuri anorganice cu conţinut de substanţe periculoase. 

Auditul cerut de ALRO nu s-a putut realiza

După ce conducerea ALRO a solicitat să fie informată în privinţa datei la care se poate prezenta la Câmpulung, pentru a inspecta hala şi a efectua un audit în spaţiul de depozitare a deşeurilor, Landmark Management i-a programat pe 27 octombrie 2016, la ora 12.00, în acelaşi timp cu delegaţia reprezentând Grupul TMK. Corespondenţa dintre societatea din Slatina şi societatea manageriată de Sergiu Filip a continuat cu confirmarea datei şi orei de către reprezentanţii generatorului de deşeuri invitat la dialog, confirmare transmisă cu şapte zile înainte de a deplasa o delegaţie la Câmpulung.

Trimişii ALRO s-au prezentat la sediul Landmark Management în ziua stabilită, în vederea auditării deşeurilor, operaţiune care, însă, n-a mai avut loc. Motivul comunicat în scris de musafirii lui Sergiu Filip: „Deşi v-am solicitat să acceptaţi (de mai multe ori în timpul discuţiilor purtate) şi participarea delegatului societăţii Global Eco Center, care era prezent la poarta societăţii dumneavoastră, nu aţi permis accesul acestuia, în vederea participării la acest audit. Întrucât pentru realizarea auditului solicitat de noi la locaţia unde sunt deşeuri depozitate de către societatea Global Eco Center – punctul de lucru Câmpulung era strict necesară şi prezenţa reprezentantului societăţii deţinătoare, pentru a se putea identifica cu certitudine locaţia deşeurilor şi provenienţa acestora, considerăm că auditul propus de noi nu şi-a atins scopul. Cu ocazia vizitării locaţiei s-au constatat condiţii improprii de depozitare a deşeurilor (exemplu: din acoperiş curgea apa rezultată de la ploaie), astfel că am aprecia dacă s-ar lua toate măsurile necesare de protecţie a mediului înconjurător, în speţă poluarea acestuia, întrucât, în calitate de proprietar al acestei construcţii, din punctul nostru de vedere, nu sunteţi exonerat de această obligaţie.”, transmit cei de la ARO, pe 10 noiembrie 2016, nu numai societăţii Landmark, ci tuturor instituţiilor înştiinţate despre acest demers: Corpul de Control al Primului Ministru al României, Ministerul Mediului, Garda Naţională de Mediu şi comisariatele judeţene din Argeş şi Olt, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului din judeţele Argeş şi Olt, Primăria şi Consiliul Local Câmpulung şi Asociaţia „Salvaţi Câmpulungul şi Muscelul”. 

Alte firme notificate 

Societatea Hoeganaes Corporation Europe SA se numără printre ultimele notificate de proprietara halei cu probleme, nu numai în privinţa conţinutului, dar şi a infrastructurii, după cum reclamă vizitatorii de la Slatina. Pe 14 noiembrie 2016, a plecat o adresă similară celor expediate pe parcursul lunii octombrie către această firmă cu sediul în Buzău, de la care Global Eco Center ar fi preluat şi adus la Câmpulung deşeuri anorganice cu conţinut de substanţe periculoase. Proprietara „Câmpulung Industrial Park” îi solicită de urgenţă să se prezinte la sediul societăţii sale „în vederea identificării şi ridicării deşeurilor generate de către societatea dumneavoastră (producător de deşeuri – responsabil în accepţiunea Legii nr.211/2011) şi care au fost depozitate de către societatea Global Eco Center SRL, cu sediul social în Iaşi, strada Plopii fără soţ, nr.23, judeţul Iaşi, în spaţiile proprietatea noastră, spaţii aflate pe platforma industrială Câmpulung, strada Traian, nr.223, Argeş.”

Aceeaşi informare şi solicitare, în acelaşi timp, de ridicare a cantităţilor ce-i aparţin, a fost destinată societăţii bucureştene Doosan IMGB SA. De la aceasta, moldoveanul Vasile Tofan ar fi adus la Câmpulung substanţe chimice de laborator constând din sau conţinând substanţe periculoase, inclusiv amestecurile de conţinut de substanţe chimice de laborator. Cantitatea care ar mai exista pe amplasamentul fostei Uzine ARO s-ar ridica la 28,678 tone.        

„1.Prin Adresa nr.18415/03.10.2016, APM Argeş a comunicat societăţii Global Eco Center SRL faptul că nu îi prelungeşte programul de neutralizare şi eliminare a deşeurilor produse de către societatea dumneavoastră.       

2.Societatea Global Eco Center SRL are suspendată autorizaţia de mediu din data de 24 aprilie 2014, astfel că, în prezent, nu mai poate desfăşura niciun fel de operaţiuni de evacuare/eliminare/neutralizare deşeuri.

3.Având în vedere că, în conformitate cu prevederile art.21 din Legea nr.211/2011, societatea dumneavoastră este SINGURA RESPONSABILĂ de eliminarea/neutralizarea deşeurilor produse, aveţi obligativitatea de a vă prezenta de urgenţă în vederea ridicării şi neutralizării deşeurilor produse. 

Precizăm că, în afară de societatea dumneavoastră, nicio altă societate nu are dreptul de a ridica şi elimina aceste deşeuri. Vă aducem la cunoştinţă că, împreună cu autorităţile publice locale, precum şi cu întreaga comunitate locală din Câmpulung Muscel, vom demara o amplă acţiune, în vederea respectării de către societatea dumneavoastră a obligaţiilor de mediu ce vă revin, până la ridicarea efectivă a deşeurilor abandonate în localitatea Câmpulung Muscel.

Vom solicita Ministerului Mediului să ne comunice sancţiunile aplicate societăţii dumneavoastră în cazul în care, în termen de 15 zile de la primirea prezentei, nu veţi proceda la ridicarea deşeurilor produse de către societatea dumneavoastră şi pe care nu le-aţi neutralizat până în prezent. 

Vom solicita Ministerului Mediului să ne comunice modul în care monitorizează deşeurile produse de către societatea dumneavoastră şi măsurile întreprinse până în prezent.                                    

Vă rugăm să ne comunicaţi ora şi data în care urmează să vă prezentaţi să ridicaţi deşeurile, cu precizarea că vor fi prezenţi atât reprezentanţi ai administraţiei publice locale, ai Poliţiei, reprezentanţi ai societăţii civile, APM Argeş şi GNM-CJ Argeş.

Din acest moment, în cazul unui incident şi/sau catastrofe ecologice, responsabilitatea vă aparţine, cu toate consecinţele legale aferente.” Notificarea este semnată de directorul general Sergiu Filip. 

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!