-0.4 C
Campulung Muscel
10/12/2023

După trei ani, lui Tofan i-a revenit memoria N-au ars doar 22 de tone de uleiuri minerale şi filtre auto, ci cantităţi însemnate de deşeuri periculoase

Dacă versiunea lui Tofan, cu „mâna criminală” responsabilă pentru incendiul la hala cu otrăvuri, a rămas neschimbată şi după trei ani de la nefericitul incident, constatăm că patronul moldovean vede cu alţi ochii stocurile şi tipurile deşeurilor mistuite de flăcări. În ziua dezastrului ecologic nerecunoscut de nicio autoritate de mediu, pe motiv că staţia de aer nefuncţională n-a înregistrat nimic, Vasile Tofan liniştea „pădurea” de microfoane ale televiziunilor naţionale că nu s-a întâmplat nimic grav, nefiind distruse, din miile de tone de deşeuri cu conţinut de cianuri, decât 22 de tone de uleiuri minerale şi filtre auto. Să ne reamintim ce declara moldoveanul în acea zi de foc, la propriu: „Depozitul nostru are cam 9.500 de metri pătraţi, iar acolo unde a luat foc este o zonă de pregătire şi tratare a deşeurilor pentru valorificare. Cele care au luat foc sunt uleiurile minerale, asta pregăteam noi, uleiuri minerale, care ar fi trebuit să meargă mâine (n.r. joi, 3 octombrie 2013) la o firmă pentru a fi valorificate. În total, au ars cam 14 tone de ulei mineral, care erau în 16 butoaie, şi opt tone de filtre auto.” În prezent, este de cu totul altă părere. „În urma incendiului au ars, în totalitate sau parţial, cantităţi însemnate de deşeuri aflate în zona afectată (deşeuri petroliere, deşeuri de vopsea, filtre auto, nămoluri şi turte de filtrare, cu conţinut de substanţe periculoase, deşeuri valorificabile (hârtie, carton, plastic, textile), deşeuri de ambalaje.”, o spune acelaşi Vasile Tofan, inculpat într-un proces penal şi reclamat şi la DNA de fostul partener, Landmark Management. Dacă, acum trei ani, cianurile, vreo 31 de kilograme, după Tofan, care bagateliza într-o manieră insultătoare nenorocirea de care acum se dă străin, erau la adăpost, astăzi, recunoaşte că aceste deşeuri extrem de periculoase sunt depozitate în condiţii precare, în diverse puncte pe platformă. Sursa informaţiilor cu care Tofan uluieşte din nou o constituie corespondenţa pe care acesta a purtat-o cu administratorii Gealan Romania, interesaţi să vină la Câmpulung ca să preia ceea ce le aparţine.               

Gealan s-a interesat la Tofan ce deşeuri mai are la Câmpulung

Compania bucureşteană Gealan Romania SRL se numără printre generatorii de deşeuri notificaţi de proprietara platformei fostei Uzine ARO de a-şi trimite reprezentanţi la Câmpulung, pentru identificarea şi ridicarea stocurilor depozitate în hala închiriată operatorului ieşean Global Eco Center. Pe 3 noiembrie 2016, în răspunsul expediat conducerii Landmark Management, administratorii Gealan Romania au asigurat de întreaga disponibilitate pentru rezolvarea situaţiei create şi şi-au exprimat încrederea de a găsi împreună „o soluţie constructivă şi definitivă”. Înainte de a-i solicita directorului Sergiu Filip să le comunice o dată şi o oră la care să se prezinte la sediul câmpulungean al dezvoltatorului imobiliar, aceştia au purtat o corespondenţă cu patronul ieşean căruia i-au încredinţat deşeurile, în baza unui contract de prestări servicii, de preluare a deşeurilor, în vederea eliminării finale.

Potrivit lui Vasile Tofan, situaţia deşeurilor colectate de la SC Gealan Romania SRL, aflate în stoc la Câmpulung, la 30 septembrie 2016, se prezintă astfel: 

=Deşeuri de adezivi şi cleiuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase – 1.585 kilograme;

=Alte uleiuri de motor, de transmisie şi ungere – 0 kilograme (au ars în totalitate în incendiul din 2 octombrie 2013);

=Ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase – 0 kilograme (ambalaje refolosite pentru reambalarea altor deşeuri periculoase compatibile);

=Ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase, sticlă – 0 kilograme (distruse în incendiu, amestecate cu moloz); 

=Absorbanţi, materiale filtrante, îmbrăcăminte de protecţie contaminată cu substanţe periculoase – 571 kilograme; 

=Deşeuri organice cu conţinut de substanţe periculoase – 470 kilograme;  

=Deşeu cărbune activ epuizat  – 1,5 kilograme.                   

Moldoveanul neagă abandonul

Cât despre responsabilitarea degajării halei de deşeurile care aparţin Gealan, Tofan îi asigură pe foştii parteneri de contract că este treaba lui, nu a acestora. Iată conţinutul răspunsului expediat acestora pe 20 octombrie 2016.    

„Privind adresele primite de dumneavoastră de la Landmark şi de la unele instituţii ale statului, prin care se invocă faptul că deşeurile preluate de la dumneavoastră au fost abandonate, drept pentru care vă cere să le preluaţi, considerăm absolut necesar să vă informăm următoarele: 

I.Cadrul legal, care a stat la baza relaţiei dintre firmele noastre, a fost respectat în totalitate, întocmindu-se toate documentele prevăzute de lege (contract de prestări servicii, avize de expediţie, Anexa 1 de transport, anexa 2 sau anexa 3, nota de intrare, recepţii, etc.). 

În baza autorizaţiei de mediu valabilă la acea dată şi a procedurilor de lucru prestabilite, aceste deşeuri au fost supuse mai multor operaţiuni: 

=Stocarea temporară pe amplasament în zone distincte;

=Stocarea, reambalarea, decantarea, etc., în vederea pregătirii pentru etapele următoare de tratare sau pentru evacuarea în condiţii de siguranţă către eliminatori/verificatori finali;

=Tratarea fizico-chimică pentru neutralizare, precipitare, stabilizare, etc.

La data producerii incendiului, aceste deşeuri se aflau în diverse stadii de pregătire şi tratare.

Patronul ieșean dă vina pentru distrugerea deșeurilor pe pompierii care au folosit apa 

II.Scurt istoric

1.Incendiul s-a produs la data de 02.10.2013, din motive încă (din punctul nostru de vedere) neelucidate complet de către organele abilitate ale statului. Susţinem cu tărie că acest incendiu a fost provocat intenţionat de o mână criminală şi vom demonstra documentar dacă se va dori elucidarea acestui caz nefericit. 

2.În urma incendiului au ars, în totalitate sau parţial, cantităţi însemnate de deşeuri aflate în zona afectată (deşeuri petroliere, deşeuri de vopsea, filtre auto, nămoluri şi turte de filtrare, cu conţinut de substanţe periculoase, deşeuri valorificabile (hârtie, carton, plastic, textile), deşeuri de ambalaje ş.a.

3.Efectele incendiului au fost amplificate şi de faptul că unităţile de intervenţie au folosit la stingere numai apa, care a amplificat incendiul şi a degradat multe dintre ambalajele cu conţinut de deşeu, dizolvând, total sau parţial, unele deşeuri, iar soluţiile rezultate s-au acumulat la subsol şi în cuva de retenţie, evacuate ulterior ca deşeuri lichide periculoase. 

4.Deşi zona afectată de incendiu reprezenta un spaţiu larg şi înalt, cu pereţii exteriori formaţi în procent de peste 80% din sticlă, cu uşa de acces larg deschisă, a avut loc o explozie, care a distrus parţial acoperişul zonei afectate, amestecând în acelaşi timp deşeurile din zonă cu molozul din dărâmături. Faţă de cele descrise mai sus, considerăm inexplicabilă producerea acestei explozii, precum şi urmările pe care le-a produs. 

5.Începând cu această dată, autorizaţia de mediu a fost suspendată. 

6.Autorizaţia de mediu a fost anulată în luna aprilie 2014, blocând complet orice activitate, inclusiv de evacuare a deşeurilor din spaţiu.

7.Până la data comunicării planului de măsuri emis de APM Argeş (timp de peste şase luni), nu am avut voie să evacuăm niciun kilogram de deşeu.   

8.Pentru emiterea planului de măsuri privind conduita de lucru şi evacuarea deşeurilor, prin adresa nr.1977/24 octombrie 2014, APM solicită un punct de vedere, care a fost comunicat de noi, cu adresa nr.6729/29 octombrie 2014, dar de care nu s-a ţinut cont ca termen de evacuare, aşa după cum reiese din planul de măsuri comunicat nouă cu adresa de informare 20126/31 octombrie 2014.   

9.În toată perioada care a trecut de la emiterea planului de măsuri, până în prezent, am avut parte de nenumărate şicanări privind accesul pe platformă, pentru evacuarea deşeurilor, din cauza ambiguităţii organelor locale de mediu şi nu numai, care, prin acţiunile lor, au lăsat să se înţeleagă că toată cantitatea de deşeuri de pe platforma fostei Uzine ARO ar aparţine SC Global Eco Center SRL, fără a face distincţie de celelalte deşeuri foarte periculoase (cu cianuri, metale grele, etc.), deşeuri depozitate în condiţii precare, în diverse puncte pe platformă, deşeuri care au făcut parte din clauzele contractului de privatizare ARO Câmpulung (…). 

III.Măsuri şi acţiuni întreprinse de firma noastră: 

1.De la data producerii incendiului şi până în prezent, au fost evacuate către firmele autorizate de eliminare/valorificare peste 2.000 de tone de deşeuri periculoase şi nepericuloase.

2.În mod permanent, o echipă de angajaţi din firma noastră monitorizează situaţia deşeurilor de pe platformă, intervenind ori de câte ori este nevoie pentru securizarea deşeurilor prin reambalarea acestora, repoziţionarea în zone mai sigure, extragerea părţilor lichide pentru a evita degradarea de ambalaje în timpul iernii şi a căldurilor excesive, colectarea şi ambalarea lichidelor pluviale cumulate prin zonele de acoperiş degradat ş.a. (…).

3.Se evidenţiază şi se gestionează deşeurile, se verifică zilnic starea sigiliilor şi zonele perimetrale.

4.Dat fiind faptul că firma noastră este în insolvenţă, urmare a evenimentului din 2 octombrie 2013, am adresat memorii către Ministerul Mediului, personal domnului ministru, rugămintea de a ne acorda o audiţie, precum şi Agenţiei Fondului de Mediu, fără a primi vreun răspuns concludent până în acest moment. (…). 

5.În luna martie 2015, am adresat rugămintea Agenţiei de Mediu Argeş de a prelungi termenele de evacuare a deşeurilor, dar am fost refuzaţi. 

6.Aceeaşi intervenţie motivată am făcut-o cu adresa nr.5878/29.09.2016, dar şi de această dată am fost refuzaţi. 

7.Pe 5 octombrie 2016, cu adresa 5980, revenim către APM Argeş şi cerem, în mod imperativ, să ne comunice ce trebuie să facem în continuare pentru evacuarea deşeurilor. Până la această dată, nu am primit răspuns.

8.Adresele nr.144/300/03.10.2016 şi 5962/04.10.2016, de comunicare între noi şi Landmark, se înscriu pe aceeaşi linie de clarificare a situaţiilor şi, în acelaşi timp, de înţelegere din partea Landmark că responsabilitatea evacuării deşeurilor revine exclusiv firmei noastre.

IV.În concluzie:

1.Societatea noastră nu a abandonat deşeurile şi nici nu a comis faptele de natură penală, aşa cum reiese din adresele pe această linie. 

2.Suntem deţinători de drept şi de fapt ai acestor deşeuri şi ne asumăm toată responsabilitatea până la evacuarea finală a deşeurilor din spaţiul în cauză; 

3.Nu recunoaştem, nu participăm şi nu ne raliem la nicio acţiune care excede spaţiul legal, fiind direct răspunzătoare persoanele fizice, juridice şi instituţiile statului care execută asemenea operaţiuni, care acceptă sau care dispun.” Răspunsul este semnat de Vasile Tofan, în calitate de administrator special al firmei în insolvenţă Global Eco Center. 

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!