5.5 C
Campulung Muscel
22/04/2024

Aleșii o târãsc pe chiriaşa de 88 de ani la Curtea de Apel. Va fi ultimul proces

Primãria a fãcut recurs la sentinþa cu preþul favorabil Mariei Bodros

Primãria nu se lasã învinsã uºor. Ce-i drept, în cazul instituþiilor publice, acestea sunt, oarecum, obligate, cel puþin din punct de vedere moral, sã deruleze procedura în instanþã, pânã la epuizarea tuturor cãilor de atac, pentru eliminarea oricãror suspiciuni de partizanat cu pãrþile care câºtigã procesele, în detrimentul lor. Astfel s-a întâmplat ºi în speþa Maria Bodroº versus Consiliul Local, pe care l-a înfrânt în absolut toate litigiile iniþiate la Câmpulung ºi la Piteºti, în demersul de a dobândi o treime din casa în care stã, susþine ea, din 1972. Asta deºi primul contract de închiriere a fost încheiat în 1982. Atât fondul, cât ºi riposta la instanþa superioarã, care au judecat apelul sau recursul, au fost câºtigate de chiriaºa care nu vrea sã închidã ochii pânã nu se vede proprietarã asupra etajului II al unei clãdiri ultracentrale, situate peste drum de Primãrie, în vecinãtatea Clubului ARO.
    Speþa este arhicunoscutã publicului câmpulungean, aºa cã nu mai insistãm asupra derulãrii evenimentelor având ca personaje principale o bãtrânicã ambiþioasã, astãzi în vârstã de 88 de ani, conectatã la toate miºcãrile în instanþã, lãsând impresia cã este cu un pas înaintea propriului apãrãtor, ºi aleºii din câteva mandate, chemaþi în judecatã ºi pentru vânzarea casei, ºi pentru preþul considerat exagerat de „piperat”, la degradãrile substanþiale suferite de imobil.
    Ultimul litigiu câºtigat pe 21 martie 2016 de chiriaºa care a luptat cu o înverºunare incredibilã, fãrã a o secãtui de resurse, a avut ca mizã desfiinþarea celor douã expertize comandate de Consiliul Local, în vederea fixãrii preþului de vânzare real al etajului. Primul expert a dat o valoare de 140.729 lei (31.500 de euro), al doilea, 191.332 lei (34.300 euro), fãrã TVA. Însã ambii au calculat valorile la întreaga suprafaþã deþinutã de locatarã în chirie, 153,55 mp, asta deºi Primãria nu-i poate vinde decât 116,35 mp, cât figura în contract în momentul apariþiei legii care îi dã dreptul sã cumpere. Exclus ca Maria Bodroº sã stãpâneascã, în calitate de proprietar, ºi suplimentul de suprafaþã acordat dupã 1995. Acesta a ºi fost motivul pentru care expertul desemnat de Tribunalul Argeº, sesizat cu soluþionarea cererii femeii, de anulare a rapoartelor de evaluare întocmite de specialiºtii contractaþi de Primãrie, a dat preþul de 95.146 lei.
    În momentul în care Sentinþa Civilã nr.264/2016, pronunþatã de Tribunalul Argeº, a ajuns la Primãria Câmpulung, ai cãrei juriºti anticipau deznodãmântul, pe 25 mai 2016, a fost formulat recursul Consiliului Local, înregistrat la Curtea de Apel Piteºti pe 1 iunie 2016. Este, practic, încã o etapã formalã a unei proceduri care se doreºte dusã pânã la capãt, pentru ca autoritãþile sã nu riºte bãnuiala cã a avantajat-o pe reclamantã, prin lipsa de reacþie la instanþa superioarã. Dupã cum au decurs lucrurile pânã în acest moment, verdictul probabil cã va urma aceeaºi linie favorabilã Mariei Bodroº, nevoitã sã aºtepte trecerea vacanþei judecãtoreºti, care amânã momentul semnãrii tranzacþiei cu municipalitatea. Dacã nu va avea norocul lui Þâroiu, în recursul cãruia primul termen s-a fixat dupã ºase luni de la înregistrarea cererii, sunt ºanse ca, de Crãciun, octogenarei sã-i fie rãsplãtitã aºteptarea cu mult visatul act de proprietate. “E.M.”

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!