10.1 C
Campulung Muscel
19/05/2024

Consilierul primarului ameninţă cu judecata, dacă aleşii nu-i reduc preţul apartamentului

Încurajaţi de succesele înregistrate de vecinul lor, Florian Popescu, în procesele cu Primăria, alţi doi chiriaşi au demarat demersuri similare. Asemenea fostului şef al Poliţiei Câmpulung, locatarii, care au transmis, luna trecută, somaţii primarului şi Consiliului Local, sunt în posesia unor hotărâri judecătoreşti definitive şi favorabile lor, ce obligă autorităţile să le vândă locuinţele. Aceştia avertizează că vor urma strategia stabilirii valorii prin instanţă, dacă aleşii nu reduc preţurile de bună voie, printr-o nouă expertiză, a cărei efectuare a fost aprobată în toamna lui 2014. De atunci şi până astăzi, lucrarea n-a fost finalizată (bănuim că nici începută), autorităţile aşteptând să vadă cum se va finaliza ultimul litigiu cu Popescu, al cărui război cu Primăria a mers până la executarea silită a proprietarei apartamentului. Greu de crezut că Mugurel Minciună, consilierul primarului, autor al recentei notificări strecurate în documentele de şedinţă ale Consiliului, a acţionat fără încuviinţarea acestuia. A procedat astfel ca să preseze Legislativul să aprobe preţurile ce stârnesc invidia concetăţenilor care, neavând norocul celor pricopsiţi cu case de la Primărie, cumpără de pe piaţa liberă, de două-trei ori mai scumpe. Dacă edilii le-au făcut un bine, în decembrie 1999, dându-le „locuinţe de serviciu” specialiştilor de valoare în domeniile lor de activitate, atunci să-l facă până la capăt, vânzându-le cât de ieftin îi lasă inima.     

Mugurel Minciună şi Florina Gurgu au transmis, în aceeaşi zi, o somaţie identică  

Pe 10 martie 2016, Mugurel Minciună, şofer şi consilier de primar, şi Florina Gurgu, vecina acestuia, care stă cu un etaj mai jos, pe scara A a blocului D22 (aşa-zisele locuinţe de serviciu), au făcut somaţii la Primărie, în vederea urgentării procedurii de vânzare. La preţul dorit, bineînţeles. Nu la cel reieşit din expertiză, pe care Florian Popescu, deţinător al unui apartament pe aceeaşi scară, l-a contestat, reuşind, pe calea instanţei, să-l înjumătăţească. Mugurel Minciună şi Florina Gurgu lasă impresia că au compus adresa împreună, de vreme ce conţinutul este identic. La fel şi data înregistrării la Primărie. Iată cum sună notificarea celor doi chiriaşi, introdusă în mapa şedinţei din martie a consilierilor locali. 

„(…) Vă solicităm să vă conformaţi şi să daţi curs celor hotărâte de Tribunalul Argeş, prin Sentinţa Civilă nr.520/13.05.2011, definitivă şi irevocabilă prin Decizia nr.2297/R-CONT/21.10.2011, pronunţată de Curtea de Apel Piteşti. Prin hotărârile menţionate s-a dispus obligarea municipiului Câmpulung, prin primar şi Consiliul Local, să vândă apartamentul în care locuiesc, conform H.C.L. nr.13/2009. (…) Vă rugăm să vă îndepliniţi de îndată obligaţia de a ne vinde apartamentul în care locuim, aşa cum s-a hotărât de către instanţa judecătorească. 

Totodată, vă rugăm să ne comunicaţi preţul stabilit prin raportul de evaluare, conform celor aprobate prin H.C.L. nr.107/2014. Am înţeles să formulăm această cerere, întrucât în cauză este vorba despre un drept câştigat judecătoreşte. Deşi, prin H.C.L. nr.107/2014, s-a aprobat întocmirea unui raport de evaluare, nici până în prezent nu ni s-a comunicat, pentru a cunoaşte preţul de vânzare. 

Tergiversarea de care daţi dovadă în încheierea actului de vânzare nu poate fi considerată decât un refuz în îndeplinirea obligaţiilor ce vă incumbă, astfel că ne vom adresa instanţei competente, pentru a se stabili preţul de vânzare a apartamentului câştigat judecătoreşte. Vă solicităm să ne încheiaţi contractul de vânzare-cumpărare la preţul stabilit conform celor dispuse prin H.C.L. nr.107/2014, în caz contrar, sunteţi direct răspunzători de toate prejudiciile create şi situaţiile ce vor interveni după depunerea prezentei cereri.”

Hotărârea de Consiliu la care se referă cei doi, cu numărul 107, din 28 august 2014, prevede „întocmirea unui nou raport de evaluare, prin selectarea unui evaluator autorizat, care să calculeze preţurile de vânzare a apartamentelor din blocul D22, scara A, raportat la cele reţinute de instanţă în Sentinţa Civilă nr.133/2014 (n.r. sentinţa din 17 ianuarie 2014, care i-a dat câştig de cauză lui Florian Popescu, reducându-i preţul aproape la jumătate), respectiv din valoarea de piaţă a apartamentului, în care au fost incluse lucrările de îmbunătăţire efectuate de reclamant, trebuie scăzută valoarea actualizată a lucrărilor de îmbunătăţire, diferenţa ce rezultă reprezentând preţul de vânzare a apartamentului.” 

Lăsându-se executaţi silit, aleşii trebuie să-i achite lui Florian Popescu 90 milioane 

De parcă n-ar fi fost suficiente înfrângerile pe bandă suferite de Primăria Câmpulung în litigiile cu chiriaşii scării A a blocului D22, culminând cu preţul excelent scos de fostul şef al Poliţiei, autorităţile sunt puse la plata a aproximativ 90 de milioane de lei vechi către acest locatar. Şi numai ca urmare a pierderii unui singur proces, cel final, dar înaintea lui au fost atâtea cu cheltuieli în sarcina Primăriei, adică a comunităţii locale, fiindcă nimeni din Primărie n-a plătit din buzunarul lui. Motivul acestei plăţi suplimentare: unii, posesori de diplome în Drept – liberalul Ionel State l-a nominalizat pe secretarul Nicolae Ghinea – s-au încăpăţânat să nu pună în aplicare sentinţa Tribunalului, care i-a dat câştig de cauză lui Popescu şi care a constituit un precedent în avantajul vecinilor. Aleşii s-au convins că, dacă fiecare dintre ocupanţii apartamentelor enumerate s-ar fi judecat cu Primăria, rezultatul era acelaşi. De aceea, au şi convenit să refacă expertiza, ţinând cont de investiţiile fiecăruia în casa închiriată. 

Întrucât proprietara apartamentului a refuzat încheierea contractului de vânzare-cumpărare, pe motiv că din niciuna dintre declaraţiile date în faţa notarului de Florian Popescu şi membrii familiei sale nu reieşea expres că nu au deţinut ori înstrăinat o locuinţă proprietate personală după 1990 (aceştia au declarat că n-au deţinut ori înstrăinat o locuinţă în judeţul Argeş), câştigătorul în instanţă a demarat, în toamna lui 2014, procedura de executare silită. Nici când Popescu a apelat la executorul judecătoresc, Primăria n-a fost impresionată, preferând să meargă din nou în instanţă.

Pe 12 noiembrie 2014, Municipiul Câmpulung, reprezentat prin primar (Călin Andrei, la acea dată), a deschis la Judecătorie o acţiune, prin care a contestat dosarul de executare. Contestatorul a obţinut, pe 11 martie 2015, o victorie (însă, de scurtă durată) la instanţa de fond, care a hotărât să fie anulate toate formele de executare silită întreprinse de B.E.J. Balica Bogdan Laurenţiu, din Piteşti. La apel, pe 16 septembrie 2015, Tribunalul Argeş i-a dat dreptate lui Florian Popescu, respingând contestaţia Primăriei. Mai mult decât atât, partea care a pierdut definitiv procesul trebuie să-i plătească fostului şef al Poliţiei cheltuielile de judecată, de 1.850 lei. Plus 7.024 lei, cheltuielile cu procedura de executare silită. 8.874 lei, care puteau fi economisiţi, dacă deţinătorului a patru hotărâri judecătoreşti date în favoarea sa îi erau satisfăcute revendicările. Mai cu seamă că “armata” de jurişti publici, care au invocat permanent neîntrunirea unei cerinţe a legii, erau acoperiţi de un vraf de sentinţe şi decizii ale instanţei, care obligau Consiliul să vândă, chiar în condiţiile în care legea nu era respectată 100%.

Fostul şef al Poliţiei a obţinut în instanţă reducerea preţului de la 92.935 lei la 48.000 lei

Prima expertiză comandată şi plătită de edilii municipali a făcut obiectul unei hotărâri de Consiliu, aprobate pe 13 martie 2012, care stabilea sumele la care ocupanţii plătitori de chirie la Primărie îşi puteau cumpăra locuinţele. 

=Apartamentele 1 şi 4 (2 camere, 59,13 mp), etajul 1, respectiv 2 – 66.738 lei (15.000 euro);  

=Apartamentele 7 şi 10 (2 camere, 59,13 mp), etajul 3, respectiv 4 – 62.691 lei (14.400 euro);

=Apartamentele 2 şi 5 (3 camere, 72,25 mp), etajul 1, respectiv 2 – 92.935 lei (21.300 euro);  

=Apartamentele 8 şi 11 (3 camere, 72,25 mp), etajul 3, respectiv 4 – 85.854 lei (20.000 euro);

=Apartamentele 3 şi 6 (4 camere, 85,46 mp), etajul 1, respectiv 2 – 102.808 lei (24.000 euro);  

=Apartamentele 9 şi 12 (4 camere, 85,46 mp), etajul 3, respectiv 4 – 100.684 lei (23.100 euro).

În ceea ce priveşte garsonierele de la mansardă, una de 60,52 mp, cealaltă de 55,62 mp, expertul a stabilit următoarele preţuri de vânzare: 55.512 lei (13.000 euro), respectiv 50.665 lei (12.000 euro). 

Dar, cum am precizat înainte, evaluarea din primăvara lui 2012, contestată în instanţă de chiriaşul Florian Popescu (dar numai în ceea ce-l priveşte pe el), urmează să fie refăcută pentru toată lumea, luându-se ca model preţul fixat acestuia de Tribunalul Argeş. Mai precis, 48.000 lei, în loc de 92.935 lei, cât stabilise expertul pentru apartamentul cu trei camere de la etajul 

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!