2 C
Campulung Muscel
29/11/2023

Primăria Câmpulung şi Consiliul Judeţean pregătesc un proiect pentru microbuze electrice destinate elevilor, finanţat prin PNRR

454 de elevi câmpulungeni ar putea merge la şcoală cu microbuze electrice, destinate numai lor, dacă proiectul pe care Consiliul Judeţean Argeş îl depune în colaborare cu Primăria Câmpulung va fi acceptat la finanţare prin PNRR. Săptămâna trecută, consilierii câmpulungeni au fost de acord cu încheierea acestui parteneriat, o dovadă firavă că autorităţile locale şi judeţene pot să şi colaboreze în beneficiul cetăţenilor, nu doar să se „împungă” din raţiuni politice. Copiii beneficiari de transport asigurat de acasă către şcoală şi de la şcoală către casă provin de la Colegiul Tehnic Câmpulung, Liceul Tehnologic Auto Câmpulung, Şcoala Gimnazială „C.D. Aricescu” şi Şcoala Gimnazială „Theodor Aman”. De ce au fost alese aceste şcoli? Pentru că sunt amplasate în zone considerate defavorizate, criteriu care „cântăreşte” la punctajul acordat solicitantului de finanţare nerambursabilă.

  • Câmpulungul va suporta costurile generate de funcţionarea microbuzelor electrice

Săptămâna trecută, aleşii municipali au fost convocaţi la o şedinţă extraordinară pentru a aproba un proiect derulat în comun cu autorităţile judeţene. Municipalitatea câmpulungeană încheie un acord de parteneriat cu Judeţul Argeş, prin Consiliul Judeţean, pentru a depune şi implementa proiectul „Achiziţionarea de microbuze electrice pentru transportul elevilor din judeţul Argeş”. Finanţarea se va realiza cu fonduri europene, prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C15 – Educaţie.

Care sunt obligaţiile asumate de administraţia câmpulungeană, prin hotărârea de Consiliu Local adoptată pe 8 iunie 2023? Primăria Câmpulung se angajează să asigure, timp de cel puţin patru ani, şoferii, costurile de reparaţii şi întreţinere a microbuzelor, plus costurile de alimentare. Tot din bugetul local vor fi suportate eventualele cheltuieli neeligibile sau conexe corespunzătoare investiţiilor, care nu pot fi finanţate din bugetul de proiect şi fără de care proiectul nu poate fi implementat.

La dezbaterea de joia trecută, consilierii câmpulungeni au delegat dreptul de depunere a cererii de finanţare Consiliului Judeţean. În hotărârea de Consiliu Local este prevăzut şi numărul de elevi care vor beneficia de transport cu microbuzele electrice cumpărate prin acest program: 454.

  • 4 zone de tip ghetou cu blocuri – Grui, Vişoi 1, Vişoi 2 şi Zona ARO, plus o zonă de tip mahala cu adăposturi improvizate – zona Apa Sărata – Pescăreasa

Potrivit documentaţiei pregătite pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local din 8 iunie 2023, „Ministerul Educaţiei a lansat apelul de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi”, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă – Componenta C15: Educaţie, Investiţia 10. Dezvoltarea reţelei de şcoli verzi şi achiziţionarea de microbuze verzi. În cadrul acestui apel, prin intermediul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene, şcolile vor fi dotate cu microbuze electrice, graţie finanţării prin PNRR.”

Apelul vizează achiziţionarea de microbuze electrice pentru transportul elevilor, prin intermediul Consiliilor Judeţene, în calitate de solicitanţi eligibili.

Programul de finanţare urmăreşte o distribuţie echitabilă a microbuzelor electrice pe teritoriul României. De aceea, numărul total de microbuze electrice achiziţionate se repartizează în funcţie de îndeplinirea de către solicitanţii de finanţare a următoarelor criterii de prioritizare precizate în Ghidul solicitantului:

Pentru criteriul inaccesibilităţii la transport şcolar, valoarea maximă este de 40 de puncte şi rezultă din:

  • numărul de elevi care fac naveta din localitatea care a cerut microbuz electric: maximum 15 punte (0-100 elevi: 5 puncte; 101-200 elevi: 10 puncte; peste 201 elevi: 15 puncte.

Pentru criteriul inexistenţei mijloacelor de transport şcolar în localitate, se acordă maximum 10 puncte (se acordă 10 puncte dacă localitatea beneficiară nu deţine în prezent de microbuz şcolar funcţional cu o vechime mai mică de 7 ani);

Pentru criteriul distanţei totale (dus-întors) zilnice pe care se realizează transportul şcolar, se acordă maximum 15 puncte (0-100 km: 5 puncte; 101-200 km: 10 puncte; peste 201 km: 15 puncte).

Amplasarea unităţii de învățământ preuniversitar în mediul rural / urban, izolat sau într-o zonă defavorizată din perspectiva geografică sau socio-demografică contează foarte mult, acordându-se maximum 50 de puncte pentru atingerea acestui criteriu. „Conform Atlasului zonelor urbane marginalizate din România, Municipiul Câmpulung are 4 zone de tip ghetou cu blocuri – Grui, Vişoi 1, Vişoi 2 şi Zona ARO şi o zonă de tip mahala cu adăposturi improvizate – zona Apa Sărată – Pescăreasa, unde îşi desfăşoară activitatea patru unităţi de învăţământ: Colegiul Tehnic Câmpulung, Liceul Tehnologic Auto Câmpulung, Şcoala Gimnazială „C.D. Aricescu” şi Şcoala Gimnazială „Theodor Aman”. De asemenea, Municipiul Câmpulung se regăseşte nominalizat atât în Anexa 13 – Lista localităţilor eligibile pentru a beneficia de microbuze electrice, cât şi în Anexa 15 – Lista localităţilor din zone defavorizate.”

La cele patru unităţi de învățământ învaţă, în total, 454 de elevi care fac naveta pe o distanţă cumulată (dus-întors), zilnică, de 382 km.

Un ultim criteriu luat în considerare când se calculează punctajul întrunit de Consiliile Judeţene solicitante de fonduri UE este existenţa staţiilor de încărcare, pentru care se acordă 10 puncte. UAT care îşi asumă, prin hotărâre a Consiliului Local, amplasarea unei staţii de încărcare, nu mai târziu de 31 decembrie 2024, este răsplătit cu 5 puncte.

  • Necesarul de microbuze electrice şcolare la Câmpulung este de 19. Proiectul se va limita, însă, la 6   

Primăria Câmpulung a primit din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş o solicitare de a transmite necesarul de microbuze electrice şcolare, stabilit pe baza informaţiilor primite de la şcolile din municipiu. Potrivit celor comunicate de directorii instituţiilor de învăţământ, este nevoie de 19 microbuze electrice şcolare la Câmpulung. „În urma reevaluării solicitărilor primite şi în concordanţă cu criteriile de prioritizare stabilite prin Ghidul de finanţare, s-a ajuns la un necesar de 6 microbuze şcolare de 16+1 locuri.”, precizează documentaţia de şedinţă.

CJ Argeş poate depune un singur proiect prin care să obţină finanţare pentru dotarea şcolilor din judeţ cu microbuze electrice. „La finalizarea perioadei de implementare a proiectului, solicitantul eligibil, care a preluat delegarea depunerii proiectului (n.r. Consiliul Judeţean Argeş), va transfera dreptul de proprietate asupra bunurilor achiziţionate către UAT beneficiar, care a delegat dreptul de depunere a proiectului, în conformitate cu legislaţia în vigoare la data realizării. Perioada de implementare a proiectului se încheie după finalizarea tuturor achiziţiilor, efectuarea recepţiilor şi punerea în funcţiune a microbuzelor electrice, conform prevederilor contractelor de achiziţie, care nu poate depăşi data de 31 decembrie 2024.”, sunt alte prevederi ale materialelor care explică necesitatea adoptării hotărârii de Consiliu Local.

Alocarea financiară per proiect este de maximum 6.097.560,97 euro, fără TVA, respectiv 30.172.560 lei, fără TVA.

Magda BĂNCESCU

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!