21.9 C
Campulung Muscel
23/07/2024

11 ianuarie, prima zi când se pot plăti taxele şi impozitele la Câmpulung

De săptămâna viitoare, câmpulungenii îşi pot achita taxele şi impozitele locale către bugetul local, atât în numerar cât şi prin virament bancar.

Plata în numerar se poate face la casieria Primăriei, de la subsolul clădirii, care este deschisă în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 8.15 şi 14.00, iar joia, programul continuă şi de la ora 15.00 la 17.00. Pentru virament bancar, pe site-ul şi la avizierul Primăriei sunt specificate trei conturi IBAN, unul pentru persoane fizice, altul pentru cele juridice şi unul unic, pentru sumele încasate pentru bugetul local în curs de distribuire – amenzi contravenţionale. Contribuabilii mai pot efectua plata impozitelor, taxelor, amenzilor, chiriilor şi accesoriilor acestora şi on-line, accesând site-ul www.ghiseul.ro.

Impozitele pe clădiri, terenuri şi auto să plătesc trimestrial. Primul trimestru până la 30 iunie şi în al doilea până la 30 septembrie. Dacă la un tip de impozit suma de plată nu depăşeşte 50 de lei, termenul de plată este unul singur şi anume 30 iunie. Contribuabilii care achită integral impozitul pe clădiri, teren şi mijloace de transport, înainte de 30 iunie, beneficiază de o reducere a sumei cu 10%.

Valoarea taxelor şi impozitelor pentru anul 2021 a fost adoptată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 83 din 30 iulie 2020.  În continuare, începem un serial în care vă detaliem valorile impozabile, impozitele şi taxe locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile de Municipiul Câmpulung în anul 2021.

Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri

Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,085% asupra valorii impozabile a clădirii.

Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp. 

=Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic:

-cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative): 1.100 lei/mp;

-fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire: 660 lei/mp;

=Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic:

-cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative): 330 lei/mp;

-fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire: 220 lei/mp;

=Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic:

-cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative): 220 lei/mp;

-fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire: 192 lei/mp;

=Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament şi/sau chimic:

-cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative): 138 lei/mp;

-fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire: 82 lei/mp;

=În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute mai înainte:

-cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative): 75% din suma care s-ar aplica clădirii;

-fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire: 75% din suma care s-ar aplica clădirii; 

=În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri:

-cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative): 50% din suma care s-ar aplica clădirii;

-fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire: 50% din suma care s-ar aplica clădirii.

Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,25% asupra valorii, care poate fi:

=valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

=valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

=valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor primului alineat, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile.

Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice

=În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial.

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!