4.6 C
Campulung Muscel
07/12/2022

ADEVĂRUL CREŞTIN

Sfârşitul este aproape. „Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape” (1 Petru 4.7). Care lucruri? Toate! Şi se sfârşesc prin venirea Domnului Isus Hristos. Puterea lui Dumnezeu lucrează cu tărie în lume, dar şi puterea celui rău lucrează. Ce vedem acum va lua sfârşit. Într-un înţeles mai depărtat, Dumnezeu a fost lepădat de poporul evreu chiar când poporul l-a ales împărat pe Saul.

Samuel s-a împotrivit acestui lucru, dar poporul evreu a cerut să aibă şi el un împărat, cum au toate celelalte popoare. Ei au arătat că nu sunt mulţumiţi de felul cum îi conduce Dumnezeu şi că vor un împărat, vor ceva văzut.

-Voi sunteţi un popor deosebit, un popor ales. Cum doriţi să fiţi ca celelalte popoare? Ele să se ia după voi, nu voi după ele… Pornirea de atunci s-a accentuat cu vremea tot mai mult, până L-au lepădat pe Domnul Isus. Ne găsim acum în timpul când neamurile, de la Nebucadneţar încoace, stăpânesc peste evrei, nu Dumnezeu. În Cuvânt avem patru împărăţii mari, iar ultima este împărăţia romană. Domnul Isus va veni şi va pune capăt la toate. Când va fi aceasta, nu ştim.

Sfârşiturile veacurilor. Un veac este un secol, deci o sută de ani. În Scriptură însă, prin veac se înţelege o epocă, adică un timp, mai lung sau mai scurt. Sunt mai multe epoci (veacuri), dar, ca timp, nu-s deloc egale între ele. Peste noi au venit sfârşiturile veacurilor! (1 Corinteni 10.11). De ce? Pentru că vine Domnul Isus şi pune capăt tuturor timpurilor care au fost până acum şi va începe o epocă nouă, a împărăţiei de o mie de ani. Suntem în preajma arătării Domnului Hristos şi la sfârşitul epocilor de până acum.

Mântuirea pe care o va vedea pământul când va veni Domnul Isus. La 1 Petru 1.5 se spune de „mântuirea gata să fie descoperită în timpul de la urmă”. Aici este vorba de mântuirea pe care o va vedea pământul când va veni Domnul Isus. Ca unor credincioşi dintre evrei, apostolul Petru le spune că va veni timpul când toate vor fi puse sub stăpânirea Domnului Hristos. Însăşi natura, care suspină şi aşteaptă să vadă slava copiilor lui Dumnezeu, chiar şi ea va fi schimbată într-un fel cum nici nu ne poate trece prin minte. Mântuirea aceasta de la urmă va fi arătată când Domnul Isus Hristos Se va descoperi ca Soarele neprihănirii şi va aduce tămăduirea sub aripile Lui (Maleahi 4.2).

Împărăţia de o mie de ani aşezată prin judecată şi dreptate. În Epistola către Evrei 12.26 se spune despre glasul lui Dumnezeu că „a clătinat atunci pământul“, când s-a dat legea (Exod 19). A fost un eveniment mare din istoria poporului evreu, fiindcă a adus o schimbare prin lege. Iar acum a făgăduit: „Voi mai clătina încă o dată nu numai pământul, ci şi cerul”. Cuvintele acestea, „încă o dată”, arată schimbarea lucrurilor clătinate, ca a unor lucruri făcute, pentru a rămâne ceea ce nu se clatină (versetul 27). Vorbeşte aici ca de un eveniment viitor, iar citatul este din prorocul Hagai 2.6: „Voi clătina încă o dată cerurile şi pământul, marea şi uscatul”. Prorocul vorbeşte de nişte timpuri fericite, în care poporul evreu va avea parte de toate binecuvântările lui Dumnezeu. Împărăţia de o mie de ani se aşează pe clătinarea lucrurilor de pe pământ şi din cer. Este ca pomul scuturat ca să cadă de pe el fructele putrede.

Împărăţia de o mie de ani se va aşeza prin judecată şi dreptate; atunci vor fi judecaţi toţi locuitorii lumii, cum spune în Matei 25 despre judecata celor vii. Cei care n-au iubit pe Dumnezeu şi pe „fraţii“ Domnului Isus (evreii) vor fi scuturaţi şi omorâţi; cei care au iubit pe Domnul şi pe fraţii Lui, aceia rămân în timpul împărăţiei. Aceasta este clătinarea pământului: judecata de la începutul împărăţiei de o mie de ani, judecată despre care prorocul Ioel (3.2,12) spune că va fi în Valea lui Iosafat. Şi nu numai pământul, ci şi cerul va fi scuturat prin alungarea lui Satan şi legarea lui pentru o mie de ani.

Domnul Isus glorificat şi pe pământ. Domnul Isus va fi pentru multe popoare o pricină de bucurie, cum spune Isaia 52.13- 15. Când şi unde? Pe pământ, acum şi în viitor. În împărăţia de o mie de ani, cei mari „îşi vor închide gura, căci vor vedea ce nu li se mai istorisise şi vor auzi ce nu mai auziseră” (Isaia 52.15). Ce anume? Evanghelia împărăţiei şi slava Domnului Hristos, care se va întinde pe tot pământul. Atunci se va spune ceea ce stă scris în Psalmul 2: „Slujiţi Domnului cu frică şi bucuraţi vă tremurând. Sărutaţi pe Fiul, ca să nu Se mânie şi să nu pieriţi pe calea voastră”. Mântuitorul nostru, după ce a venit din slava cerească pe acest pământ şi a suferit,

S-a întors iarăşi în slavă. Dar slava Lui se va întinde tot mai mult şi pe pământ. Despre slava cerească nu putem vorbi, pentru că nu suntem în stare s-o pricepem. Dar Domnul nostru va fi slăvit şi pe pământ. Poate că va spune cineva: „Lumea de acum se leapădă de credinţă; trăim în timpul lepădării de credinţă!” Nu ne temem de vorba aceasta. Ştim de ce se leapădă oamenii: de unele forme, dar formele acelea nu înseamnă credinţă. Credincioşii adevăraţi din vremea prigoanelor au murit, dar de credinţa lor, de credinţa în Domnul Isus Hristos nu s-au lepădat. În Apocalipsa 2.10, Domnul spune: „Fii credincios până la moarte şi îţi voi da cununa vieţii!” Trăim în timpul lepădării de formele religioase, ceea ce nu este numaidecât o pagubă. Prin împlinirea acestor forme, nimeni nu va deveni vreodată cu adevărat credincios. Dar ce ştim noi cum lucrează Domnul Isus pe faţa întregului pământ?! Unde s-ar părea că întunericul este mai adânc, tocmai acolo poate să se facă lucrarea Lui minunată. Noi ne bucurăm de lucrările pe care Domnul le face cu multă înţelepciune, deşi nu le putem cuprinde în întregul lor. Aceasta ne face să-L adorăm şi să ne bucurăm de viitorul Lui strălucit, atât în cer, cât şi aici, pe pământ.

Adunarea Creştină Betel Câmpulung, 

strada Matei Drăghiceanu, nr. 3, Câmpulung Muscel. 

Telefon contact: 0745.021.424

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!