6.9 C
Campulung Muscel
01/12/2023

Toţi asfaltatorii lui Ţâroiu, fără deosebire, plătiţi nelegal, pentru lucrări pe care nu le-au făcut

Timp de o lună şi o săptămână, între 5 septembrie – 13 octombrie 2016, doi auditori publici externi în cadrul Camerei de Conturi Argeş au verificat cheltuielile Primăriei Câmpulung în anul 2015, găsind o grămadă de nereguli, de la premiile acordate elevilor, de Zilele Municipiului, până la contractele de lucrări, de asfaltare în special, toate “soldate” cu plăţi nelegale făcute de autorităţi constructorilor câştigători ai licitaţiilor. Cum a fost posibil să se plătească bani necuveniţi tuturor firmelor asfaltatoare, fără discriminare, nu doar uneia sau la două? Unele plătite nelegal de două ori! A fost, din cauza „neîndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor de serviciu de către persoanele responsabile din cadrul entităţii, cu atribuţii referitoare la verificarea realităţii situaţiilor de lucrări acceptate la plată, pe de o parte, şi nefuncţionarea necorespunzătoare a sistemului de control intern/managerial, pe de altă parte.”, notează angajaţii Curţii de Conturi, filiala Argeş. Adică cei de la Investiţii, care urmăresc derularea lucrărilor şi le recepţionează, nu-şi fac treaba, după cum nu şi-o face nici cel care trebuie să-i controleze pe ei, pe linie ierarhică. Ce surprinde este că toţi asfaltatorii, care au lucrat anul trecut şi în acest an, în temeiul unor contracte semnate în vara lui 2015, când Câmpulungul era condus de Liviu Ţâroiu (cu excepţia a două, încheiate cu două luni înainte de plecarea forţată din funcţie a lui Călin Andrei), au fost plătiţi suplimentar şi nelegal, prin „acceptarea şi decontarea unor cantităţi de lucrări mai mari decât cele real executate”. „Consecinţa economico-financiară a abaterii constă în prejudicierea bugetului local al Unităţii Administrativ-Teritoriale Câmpulung, prin efectuarea unor plăţi nejustificate pentru lucrări neexecutate.”, mai notează raportul echipei de audit. După principiul „greşeala recunoscută este pe jumătate iertată”, abaterile au fost însuşite de reprezentanţii legali ai Primăriei. Prejudiciile, aflăm din informarea auditorilor, au fost recuperate integral, prin înregistrarea facturilor de storno emise de constructor, diminuându-se în contabilitatea proprie valoarea lucrărilor. Era de dorit ca primarul să comunice comunităţii locale şi cum au fost sancţionaţi neglijenţii – ca să nu-i acuzăm de o faptă intenţionată – care au verificat cu atâta superficialitate ce au prestat constructorii, majoritatea piteşteni, pe fundăturile câmpulungene. Per total, plăţile nelegale descoperite de cei de la Curtea de Conturi depăşesc 865 de milioane de lei vechi.  

Două plăţi nelegale făcute către Florimar Construct Total, pentru ambele lucrări de asfaltare

Una dintre plăţile nelegale descoperite de auditorii Camerei de Conturi în hârtiile Primăriei a fost făcută către firma Florimar Construct Total SRL Piteşti. De fapt, două plăţi nelegale s-au efectuat către această societate care a prins un contract pe finalul mandatului încheiat forţat al lui Călin Andrei, în decembrie 2014, dar şi un contract la o jumătate de an distanţă, când Câmpulungul era condus de interimarul Liviu Ţâroiu. Ambele „soldate” cu sume achitate pentru lucrări pe care constructorul nu le-a executat în realitate.  

Serviciile asfaltatorului lotului de străzi format din Petre Zamfirescu, Carpaţi şi Măgurii, atribuit acestuia ca urmare a câştigării licitaţiei, printr-un contract din 23 decembrie 2014, au fost onorate cu 8.991 de lei mai mult decât trebuia. Colaboratorului Primăriei, în special al lui Liviu Ţâroiu, fiindcă el era cel care preluase ştafeta de la Călin Andrei în timpul în care Florimar Construct Total se desfăşura, cu forţe de lucru, pe uliţele câmpulungene, i-au fost acceptate şi decontate cantităţi de lucrări mai mari decât cele executate pe teren. 

Auditorii care au fost în control la Primărie, în această toamnă, nu şi-au limitat verificările la documentele justificative ce au stat la baza plăţilor, ci au întreprins o inspecţie la faţa locului, împreună cu o comisie formată din personal de specialitate, subalterni ai lui Liviu Ţâroiu. Iată ce au descoperit pe strada Carpaţi: „În situaţiile de lucrări din lunile iunie şi august 2015, s-au decontat cu 7 bucăţi de tub din beton, sferă circulară, de acces pe proprietăţi, mai mult decât sunt pe teren; cu 139 metri pătraţi la categoria de lucrări 004-Casetă lărgire şi cu 17 bucăţi de tuburi pentru evacuarea vaporilor de apă din hidroizolaţie la trotuar. În situaţia de lucrări din luna februarie 2016, la articolul „DF16B1 marcaje rutiere longitudinale simple, duble, cu întreruperi sau continue, executate mecanic, cu vopsea emailată, fără microperle din sticlă”, s-a constatat o diferenţă de 470 de metri.” La prejudiciul de 8.991 lei s-au calculat majorări de întârziere de 719 lei.   

Transport de pământ, de 100 de milioane, plătit de Primărie, deşi nu există acte 

Florimar Construct Total SRL Piteşti figurează de două ori în raportul Camerei de Conturi Argeş. Prin a doua plată nelegală, de 10.019 lei, firmei i s-a decontat contravaloarea unui transport rutier de pământ excavat, operaţiune pentru care beneficiarul lucrării, Primăria Câmpulung, n-a putut să le prezinte documente celor veniţi în control. S-a întâmplat la al doilea contract câştigat în mai puţin de un an de acest asfaltator, semnat, pe 20 august 2015, cu Liviu Ţâroiu, viceprimar cu atribuţii de primar la acel moment, pentru grupul de străzi format din Mirea, Baloleanu, Stănescu şi Dragalina Veche. În chestiunea pământului excavat şi transportat, auditorii au constatat că nu există documente justificative, din care să rezulte efectuarea acestei operaţiuni a cărei contravaloare a fost suportată de Primărie. 

„Conform situaţiilor de lucrări prezentate, rezultă faptul că executantul a transportat cantitatea de 962,9 tone de pământ excavat, la o distanţă de 20 de kilometri, valoarea totală a articolului de deviz, facturat şi decontat integral fiind în sumă de 10.019 lei, inclusiv TVA. Transportul deşeurilor nepericuloase este reglementat de H.G. nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor, care (…) arată că: „Transportul deşeurilor nepericuloase se efectuează pe baza formularului de încărcare-descărcare a deşeurilor nepericuloase (…). Fiecare transport de deşeuri nepericuloase trebuie să fie însoţit de un formular de încărcare-descărcare a deşeurilor nepericuloase.” De asemenea, (…) se menţionează modalitatea de completare a formularului, obligaţiile expeditorului, transportatorului şi ale destinatarului. Menţionăm că (…) pământul rezultat din excavaţii este deşeu nepericulos. Având în vedere cele precizate mai sus şi cunoscând faptul că destinatarul (…) este UATM Câmpulung (n.r. Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Câmpulung), echipa de audit a solicitat compartimentului de specialitate din cadrul entităţii documentele legale care să confirme cantităţile, distanţele şi locul de depozitare a pământului transportat, documente pe care entitatea nu le-a prezentat până la data finalizării auditului.”, redăm din raportul Curţii de Conturi. Şi în această situaţie, prejudiciul este purtător de penalităţi, calculate la suma de 601 lei.     

Tot două plăţi nelegale şi către General Trust Argeş, care a asfaltat două loturi de străzi 

Continuăm cu General Trust Argeş SRL Piteşti, alt asfaltator care şi-a făcut simţită prezenţa în mai multe dintre „satele” câmpulungene. Un prim snop de artere înfundate în noroaie, primăvara, toamna şi iarna, încredinţate printr-un contract din 19 august 2015, tot în timpul lui Liviu Ţâroiu, viceprimar purtător de prerogative de primar, a fost compus din Valea Româneştilor, Ion Giurculescu şi Calea Pietroasă.        

Şi în conturile acestei firme a intrat necuvenit suma de 8.062 lei, din acelaşi motiv ca în cazurile precedente: lucrări acceptate la plată de oamenii Primăriei, deşi ele nu au fost întreprinse în realitate. Din confruntarea hârtiilor cu situaţia din teren, inspectată de comisia primarului, împreună cu musafirii de la Piteşti, au reieşit următoarele nereguli: 

„Pe strada Ion Giurculescu, din situaţia de lucrări pe luna aprilie 2016, s-a constatat decontarea a 1,75 kilometri de marcaje longitudinale simple, duble, cu întreruperi sau continue, executate mecanic, cu vopsea emailată, fără microperle din sticlă, şi 65,8 tone transport rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta, pe distanţa de 60 kilometri, care nu s-au realizat. 

Pe strada Valea Româneştilor, din situaţia de lucrări pe luna aprilie 2016, s-a constatat decontarea a 0,8 kilometri marcaje longitudinale simple, duble, cu întreruperi sau continue, executate mecanic, cu vopsea emailată, fără microperle din sticlă, şi a unei bucăţi ridicare la nivel a CV fără placă, ce nu s-au realizat.” Prejudiciu: 8.062 lei, la care s-au calculat majorări de întârziere de 484 lei. 

Tot la General Trust Argeş SRL Piteşti a ajuns un „mărunţiş” suplimentar de 1.150 lei, la o altă lucrare, pentru care a încheiat contractul cu Primăria Câmpulung, pe 20 august 2015. Adică a doua zi după celălalt contract despre care am relatat înainte. Al doilea lot executat de constructorul plătit în plus a reunit străzile Gheorghe Mitu, Ion Giurculescu şi Mihai Tican Rumano. Probleme s-au depistat pe Ion Giurculescu, unde „în situaţia de lucrări pe luna octombrie 2015, s-au decontat „suprafeţe de beton asfaltic, parte carosabilă”, mai mult cu 20 de metri pătraţi, cantităţi care în realitate nu s-au realizat.” 

Beton care n-a ajuns pe străzile câştigate la licitaţie, plătit firmei Wins Construct Project

Şi Wins Construct Project SA Bucureşti a lucrat mai mult în hârtii decât pe teren, decontându-i-se nelegal suma de 8.636 lei. Compania din Capitală a fost câştigătoarea unui pachet cu patru străzi – Oituz, Democraţiei, Valea Unchiaşului şi Walter Mărăcineanu – pentru a căror asfaltare a semnat contractul cu Primăria pe 20 august 2015. „Pe strada Oituz, s-a constatat în situaţia de lucrări, la luna octombrie 2015, decontarea unei cantităţi de beton clasa 30/37 mai mare cu 27,4 metri cubi decât în realitate.”, explică raportul Curţii de Conturi “suplimentul” necuvenit acordat acestui constructor, purtător de majorări de întârziere de 432 lei.    

Selca, firma după reparaţiile căreia s-a rupt drumul, plătită în plus cu 460 de milioane! 

„Bomboana pe colivă”: plata nelegală întreprinsă către Selca SA, în sumă de 45.998 de lei, în contul unor lucrări care au existat doar în imaginaţia subalternilor primarului, însărcinaţi cu verificarea pe teren a ceea ce a prestat constructorul contractat pentru reabilitarea străzilor Godeni, Drăceşti şi Richard. Contractul semnat pe 23 decembrie 2014, pentru mănunchiul de drumuri, niciunul fără probleme la controlul documentelor, comparativ cu situaţia de la faţa locului, de către trimişii Camerei de Conturi Argeş, va avea şi o prelungire. Mai exact, după ce constructorul piteştean şi-a strâns şantierul de pe Richard, s-a rupt drumul. A fost voia Domnului, nu a domnilor de la Selca, menţionează un proces-verbal, care a încadrat incidentul la „forţă majoră”, pentru a-l exonera de răspundere pe cel care a „deranjat” natura. Prelungirea constă într-un alt contract încredinţat unei firme din Lunguleţu-Dâmboviţa, pentru remedierea tronsonului fragmentat de alunecarea solului. Adică alţi bani, altă distracţie. 

Lucrarea picată în mâinile auditorilor Camerei de Conturi, care au întors-o pe toate părţile, a creat Primăriei un prejudiciu de aproximativ 460 de milioane de lei vechi, cu majorările de întârziere aferente, de 13,8 milioane de lei vechi (1.380 lei).           

„Pe strada Godeni, din situaţia de lucrări, la luna decembrie 2015, s-a constatat decontarea a 75 metri pătraţi „Casetă lărgire”, care nu s-au realizat; în situaţia de lucrări, în luna mai 2016, s-a constatat decontarea a 15,6 metri pătraţi „pereu plăci B2000 turnat în câmpuri 2M şi 6 mp beton asfaltic Accese proprietăţi”, care nu s-au executat; 

Pe strada Drăceşti, din situaţia de lucrări pe luna mai 2016, s-a constatat că nu s-au pus în operă 11 metri pătraţi „îmbrăcăminte beton asfaltic drum lateral”; 240 ml „marcaje rutiere longitudinale simple, duble, cu întreruperi sau continue” şi nu s-a realizat categoria de lucrări „trotuar”, în valoare de 37.834,33 lei, fără TVA, decontat în lunile iulie 2015 şi mai 2016; 

Pe strada Richard, s-a constatat în situaţiile de lucrări din lunile iunie, iulie şi octombrie 2015, la art. „DE10A1 borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20×25 cm, pe fundaţie din beton 30×15 cm”, o diferenţă de 30,5 metri nepuşi în operă; în situaţia de lucrări din luna mai 2016, s-a constatat o cantitate de 724 metri „marcaje rutiere longitudinale simple, duble, cu întreruperi sau continue” decontată în plus, 4 bucăţi „stâlpi pentru indicatoare, 4 bucăţi „indicatoare de circulaţie rutieră”, iar în cazul a 14 bucăţi „tub beton FI 3000 – Accese proprietăţi”, s-a constatat acceptarea la plată la preţul de 388 lei/buc., deşi, în oferta iniţială, preţul a fost de 225 lei/buc.”

Aşa stând lucrurile, cât a fost întâmplare în povestea banilor plătiţi în plus tuturor asfaltatorilor, care, dacă n-ar fi fost descoperiţi de Curtea de Conturi, erau sigur pierduţi? “E.M.”  

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!