11 C
Campulung Muscel
23/05/2024

Aceleaşi nereguli ca peste tot si la Bughea de Sus

Primăria Bughea de Sus a fost în atenţia auditorilor de la Camera de Conturi Argeş în perioada 2 iunie – 29 iunie 2015, în urma verificărilor fiind consemnate abateri de natura veniturilor suplimentare, în sumă de 7.000 de lei, prejudicii 32.000 lei şi abateri financiar contabile 3.000 de lei. Toate sumele sunt din activitatea proprie a Primăriei.

S-au stabilit venituri suplimentare provenite din recalcularea impozitului pe terenuri

    La verificarea modului de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul şi la termenele stabilite de lege, inspectorii fiscali au scos în evidenţă următoarele:
    Nu au fost respectate prevederile legale privind impozitarea terenului intravilan, urmare a încadrării greşite a terenului deţinut de persoanele juridice în intravilanul comunei Bughea de Sus la categoria de folosinţă „teren agricol”, fiind estimate, pentru perioada 2012 – 2014, venituri suplimentare în valoare totală de 2.552 lei (1.802 lei, debite, şi 750 lei, accesorii aferente).
    Nu a fost stabilit, evidenţiat şi încasat impozitul pe terenurile intravilane şi extravilane, conform prevederilor legale în materie, deoarece nu s-a ţinut seama de zonarea legală a acestora, fiind stabilite, pentru anul 2012, venituri suplimentare în sumă totală de 4.211 lei (diferenţa de impozit pe teren pentru persoanele juridice s-a ridicat la 137 lei, iar la cele fizice, la 4.074 lei).
    Personalul de specialitate al Primăriei Bughea de Sus nu a procedat, prin activităţi de inspecţie fiscală, la verificarea concordanţei dintre datele din declaraţiile fiscale cu cele din evidenţa contabilă a contribuabilului, potrivit competenţelor conferite de reglementările legale în vigoare. Pentru a îndrepta neregula, în Primărie s-a luat măsura organizării activităţii de inspecţie fiscală, fiind întocmit „Programul de control pe anul 2015”.
    Nu au fost aplicate în totalitate, gradual şi la termenele prevăzute de Codul de procedură fiscală, măsurile de executare silită, situaţie ce a generat înregistrarea unor creanţe neîncasate la 31 decembrie 2014, în sumă totală de 1.204.565 lei.

S-au plătit nelegal patru sume pentru tot atâtea lucrări

    Plăţile nelegale pentru lucrări nerecepţionate au reieşit în urma controlului economico-financiar care s-a întins pe o perioadă de o lună la Bughea de Sus. S-au evidenţiat şi, în acelaşi timp, remediat, patru situaţii:
    S-a plătit nelegal suma estimată de 9.649 lei, reprezentând contravaloarea cheltuielilor de capital efectuate fără contracompensaţie, respectiv lucrări nerecepţionate în cantitatea facturată şi plătită, pentru investiţia: „Modernizare drum comunal DC 15, comuna Bughea de Sus, judeţul Argeş”, pentru care au fost calculate majorări de întârziere de 1.930 lei. Abaterea a fost reparată prin recuperarea sumei.
    S-a achitat incorect suma de 8.814 lei, valoarea cheltuielilor de capital efectuate fără contracompensaţie, respectiv lucrări nerecepţionate în cantitatea facturată şi plătită la obiectivul: „Modernizare şi reabilitare Grădiniţa Centru, comuna Bughea de Sus, judeţul Argeş”, pentru care au fost calculate majorări de întârziere de 1.234 lei. Toată valoarea prejudiciului a fost redobândită, greşeala fiind îndreptată.
    S-a plătit ilegal suma estimată de 3.671 lei, majorarea necuvenită lucrărilor decontate prin aplicarea cotelor de cheltuieli indirecte şi profit asupra valorii materialelor aprovizionate şi plătite de Primărie în luna februarie 2013 şi puse în operă de constructor în luna iunie 2013, la obiectivul de investiţii: „Grădiniţa Grui, comuna Bughea de Sus, judeţul Argeş”, pentru care au fost calculate majorări de întârziere de 1.575 lei. În timpul controlului s-a stabilit întinderea prejudiciului, iar angajaţii Primăriei au făcut demersurile de recuperare al lui.
    S-a plătit nelegal suma estimată de 3.488 lei, contravaloarea cheltuielilor de capital efectuate fără contraprestaţie, respectiv lucrări nerecepţionate în cantitatea facturată şi plătită la investiţia: „Extindere cu o sală de clasă a Şcolii Bughiţa, comuna Bughea de Sus, judeţul Argeş”, pentru care au fost calculate majorări de întârziere de 1.626 lei. După descoperirea neregulii, personalul de la Contabilitatea Primăriei a început procedura de recuperare integrală a prejudiciului.

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!