-2.6 C
Campulung Muscel
05/12/2023

Aproape o treime din elevii de clasa a VIII-a fie au rămas repetenţi, fie au abandonat şcoala

La finalul vacanţei de vară, aleşii de la Schitu Goleşti au beneficiat de o informare realizată în comun de directoarea Dana Proca şi viceprimarul Iulian Duţă, atât pe subiectul infrastructurii şcolare, cât şi al rezultatelor obţinute de copiii din comună la Evaluarea Naţională din 2019. Secundul primarului Tudorel Vasile Miriţă a avut, ca responsabilitate, monitorizarea lucrărilor de reparaţie şi întreţinere conţinute de lista înaintată, la sfârşitul anului şcolar 2018-2019, de managerul unităţilor de învăţământ de pe teritoriul localităţii. 

Viceprimarul, responsabil de reparaţiile întreprinse în şcoli, pe perioada vacanţei 

Sarcinile Primăriei, legate de şcoli, pe perioada vacanţei de vară, au fost prezentate de vicele Duţă în plenul şedinţei Consiliului Local din 27 august 2019. Raportul său, în rezumat, conţine următoarele intervenţii cerute pentru ameliorarea condiţiilor de funcţionare: 

=La Şcoala Gimnazială nr.1 Schitu Goleşti: reparaţii ale tocurilor uşilor interioare; sudarea băncilor şi scaunelor; demolarea sobei şi scoaterea gardului viu; 

=La Şcoala Gimnazială Lăzăreşti: montarea balustradei şi modificarea scărilor la grădiniţă; montarea balustradei de acces al elevilor în şcoală; reparaţii ale tocurilor uşilor interioare; reparaţia duşumelei în sălile de clasă; reparaţia faţadei şi scoaterea gardului viu; 

=La Grădiniţa cu program normal Valea Pechii: reparaţii ale peretelui din spate al şcolii; reparaţia acoperişului la magazia şcolii; 

=La Şcoala Primară Rudărie: lucrări de reparaţie a faţadei; sudarea băncilor şi a scaunelor. 

Viceprimarul şi-a anunţat colegii că la data informării, produse cu aproape trei săptămâni înaintea deschiderii anului şcolar 2019-2020, nu erau finalizate toate operaţiunile solicitate de conducerea instituţiilor de învăţământ. Şi anume nu fusese încă pusă la punct balustrada scărilor de acces al preşcolarilor la Şcoala Gimnazială nr.1, nu fusese scos gardul viu la unitatea din Lăzăreşti şi nu fusese reparat peretele din spatele clădirii la Grădiniţa Valea Pechii. Dar, potrivit asigurărilor date colegilor consilieri, până la revenirea elevilor în bancă, „restanţele” erau rezolvate. 

Suplimentar cerinţelor directoarei şcolii, însuşite şi puse în practică de viceprimar, în calitate de coordonator al echipelor de lucru ale Primăriei, la dezbaterea de la sfârşitul lunii august, fostul vice Ion Tudor a plusat cu montarea câtorva plăci de policarbonat pe gardul grădiniţei din Valea Pechii, pe latura dinspre magazinul alimentar. Conform lui Iulian Duţă, în urmă cu doi ani, a fost montată tablă pe toată lungimea gardului, dând de înţeles că n-ar mai fi nevoie de intervenţia solicitată de predecesorul său. 

Per ansamblu, comuna condusă de Tudorel Vasile Miriţă nu întâmpină probleme din punct de vedere al amenajărilor şi dotărilor unităţilor şcolare, care să le împiedice să obţină autorizaţia de funcţionare. De altfel, directoarea Dana Proca a confirmat lipsa impedimentelor în demersul de procurare a documentaţiei necesare desfăşurării în siguranţă a actului de învăţământ.

Din 29 de copii de-a VIII-a, 8 au fost admişi la liceu şi 12, la şcoala profesională    

La solicitarea finanţatorilor infrastructurii şcolare, directoarea Dana Proca a prezentat în faţa Consiliului Local un raport general privind starea şi calitatea învăţământului în anul 2018-2019. Despre activitatea managerială, aceasta a făcut următoarele menţiuni, pe care vi le prezentăm aşa cum au fost consemnate în actul ce rezumă discuţiile în plen. „Echipa managerială din şcoală s-a implicat activ şi cu profesionalism în proiectarea, organizarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii instructiv-educative, precum şi în folosirea eficientă a resurselor umane şi materiale. Membrii echipei au conştientizat importanţa muncii lor şi şi-au dezvoltat abilităţile manageriale, au întărit rolul şcolii în cadrul comunităţii şi au îmbunătăţit imaginea acesteia. S-a acordat o atenţie deosebită diseminării informaţiilor referitoare la noutăţile care privesc asigurarea calităţii cadrelor didactice, elevilor, părinţilor şi partenerilor sociali, prin derularea unor acţiuni care să îmbunătăţească procesul instructiv-educativ.”, a precizat directoarea Proca despre colegii împreună cu care asigură conducerea unităţilor din comună. 

Cât priveşte instituţiile şcolare de la Schitu Goleşti, în subordinea şcolii centrale, care are personalitate juridică, funcţionează trei structuri de învăţământ. „Prin sprijinul Primăriei şi al Consiliului Local Schitu Goleşti au fost montate centrale termice pe gaz la toate şcolile şi grădiniţele şi s-au finalizat lucrările de anvelopare a Şcolii Gimnaziale Schitu Goleşti. S-au efectuat permanent lucrări de întreţinere a imobilelor şi a curţilor şcolilor şi grădiniţelor. Primăria a alocat suma de 5.000 lei necesară achiziţionării unui număr de cinci kit-uri interactive (table interactive, videoproiectoare şi laptop-uri). Conform hotărârii Consiliului de Administraţie, acestea au fost distribuite astfel: trei kit-uri la Şcoala Schitu Goleşti, un kit la Şcoala Lăzăreşti, un kit la Şcoala Rudărie. Tot cu sprijinul autorităţii locale au fost achiziţionate şapte laptop-uri pentru dotarea celor două Laboratoare de Informatică.”, a continuat prezentarea invitatei la întrunirea aleşilor. 

Pe partea de resurse umane, „este asigurat numărul de personal cu pregătire de specialitate, la nivelul unităţilor şcolare din comună. Din bugetul şcolii s-au efectuat plăţile necesare pentru cursuri de perfecţionare, pentru categoriile de personal care nu au acumulat numărul de 90 de credite în ultimii cinci ani.”

Cu siguranţă, deznodământul Evaluării Naţionale, în 2019, nu a stârnit aplauze în forul legislativ al localităţii. Potrivit raportului directorului, 20 de absolvenţi de clasa a VIII-a, din cei 29 de înscrişi – 14 la Şcoala Schitu Goleşti şi 15 la Şcoala Lăzăreşti -, au optat pentru continuarea pregătirii şcolare. 8 la liceu, iar 12, la şcoala profesională. Din păcate, 9 copii fie au rămas repetenţi, fie au abandonat şcoala. 

Raportul Danei Proca se încheie cu activităţile extracurriculare în care au fost implicaţi copiii, 21 la număr, plus două proiecte antreprenoriale. „Elevii au participat la 35 de concursuri şi simpozioane şi au desfăşurat mai multe activităţi de voluntariat. 18 elevi din clasele a V-a – VIII-a au participat la olimpiadele şcolare organizate la nivel judeţean. Suplimentar, s-au organizat la nivelul şcolilor cursuri de pregătire la Limba şi Literatura Română şi la Matematică, venind astfel în sprijinul elevilor care susţin examenul de evaluare naţională.”, a conchis Dana Proca. „E.M.”

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!