4.6 C
Campulung Muscel
07/12/2022

Deşi nu erau prevăzuţi în buget, s-au găsit bani pentru voucherele de vacanţă ale bugetarilor de la Schitu Goleşti

Una dintre hotărârile recent aprobate de Consiliul Local Schitu Goleşti, care îi interesează pe bugetarii din administraţia publică, are ca subiect voucherele de vacanţă. Pentru acordarea lor s-a găsit rapid sursa de finanţare, deşi banii n-au fost prevăzuţi în bugetul local, şi, în plus, a fost adoptat şi un regulament intern, pentru ca salariaţii Primăriei să beneficieze de concediile plătite de stat. Potrivit proaspătului ansamblu de reguli votate la şedinţa din 31 iulie 2018, beneficiarii acestei facilităţi deloc de lepădat, dacă ne gândim la suma aprobată per cap de bugetar, sunt toţi salariaţii Primăriei, fie ei funcţionari publici, fie ei personal contractual, aflaţi în plată. Recompensa li se cuvine, zice textul regulamentului „călduţ”, „în scopul recuperării şi întreţinerii capacităţii de muncă, precum şi a motivării personalului”. Primesc vouchere de vacanţă angajaţii Primăriei care „beneficiază de concediu de odihnă, concediu pentru incapacitate temporară de muncă, concediu de maternitate, concediu de risc maternal şi concediu pentru îngrijirea copilului bolnav, considerate perioade de activitate prestată”, conform Codului Muncii. 

N-au voie să le vândă şi nici să primească rest în bani, dacă vacanţa este mai ieftină   

Nu primesc aceste tichete cei care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, şi nici salariaţii care au activitatea suspendată, care sunt, între 1 iulie 2017 – 30 noiembrie 2018, în concediu pentru creşterea copilului de până la doi ani, respectiv până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap, sau în concediu fără plată. În perioada amintită, se acordă o singură indemnizaţie de vacanţă, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei, pentru un salariat, în limita sumelor prevăzute în buget, alocate cu această destinaţie. Regulamentul mai stabileşte că se aplică impozit pe venit, 10% din valoarea voucherelor de vacanţă acordate. 

Termenul până la care pot fi acordate este 30 noiembrie 2018, iar perioada de valabilitate este de un an de la data emiterii. „În situaţia angajării în cursul perioadei, reîntoarcerii din concediul pentru creşterea copilului, etc., voucherele de vacanţă se vor acorda proporţional cu timpul efectiv lucrat, după următorul mod de calcul: 29 (numărul maxim de vouchere) se înmulţeşte cu raportul dintre numărul de zile de activitate prestată în perioada 1 iulie 2017 – 30 noiembrie 2018/356 (numărul de zile lucrătoare în perioada 1 iulie 2017 – 30 noiembrie 2018). În situaţia încetării raporturilor de muncă sau de serviciu în cursul perioadei, o parte din voucherele de vacanţă pe suport de hârtie distribuite beneficiarului vor fi restituite angajatorului, după ce a fost stabilită valoarea cuvenită proporţional cu timpul efectiv lucrat”, după modul de calcul arătat mai înainte. „Stabilirea numărului de vouchere de vacanţă la care are dreptul salariatul se realizează prin rotunjire la cel mai apropiat număr.”, redăm din regulamentul votat la sfârşitul lunii iulie. 

Aleşii au mai stabilit că beneficiarii se pot servi de ele, pe baza actului de identitate, numai pentru achiziţionarea de servicii turistice de la unităţile afiliate. Titularii lor sunt singurele persoane îndreptăţite să le folosească în intervalul menţionat pe tichetele respective şi „în exclusivitate pentru achitarea pachetului de servicii turistice contractat, care poate cuprinde servicii de cazare, alimentaţie publică, transport, tratament balnear, agrement.” „Utilizarea de către beneficiari a voucherelor de vacanţă pentru achiziţionarea altor servicii decât cele prevăzute mai sus constituie contravenţie şi se sancţionează cu 2 până la 6 puncte – amendă. Un punct amendă reprezintă contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe ţară, garantat în plată, stabilit în condiţiile legii. Se interzice salariaţilor, beneficiari de vouchere de vacanţă, primirea unui rest de bani la voucherul de vacanţă, în cazul în care suma corespunzătoare solicitată este mai mică decât valoarea nominală a voucherului de vacanţă, precum şi comercializarea lor în schimbul unor sume de bani şi/sau al altor bunuri şi/sau servicii.”

Alte prevederi ale regulamentului îi privesc pe angajaţii care şi-au încheiat activitatea în cadrul Primăriei înainte de data acordării tichetelor, pe care le pierd, deoarece nu se mai poate reţine impozitul de 10%. „Beneficiarul are obligaţia de a restitui angajatorului voucherele de vacanţă pe suport de hârtie acordate pentru anul în curs şi neutilizate sau necuvenite, potrivit prevederilor legale, la data încetării raporturilor de muncă/de serviciu sau la sfârşitul perioadei de valabilitate.”, redăm din normele adoptate în aceeaşi şedinţă în care s-au aprobat şi sumele necesare susţinerii acestei forme de recompensare a bugetărimii din Primărie. 

Mai precis, Consiliul Local şi-a dat acordul ca Executivul să consume 1.500 de lei din fondul de rezervă bugetară pentru tipărirea acestor bilete despre care regulamentul prevede că vor fi pe suport de hârtie, cu o valoare nominală de 50 de lei. În momentul în care primesc tichetele, salariaţii trebuie să fie instruiţi cu privire la toate aceste prevederi şi la unităţile afiliate la care le pot folosi.

În momentul votului, consilierul Nicolae Dorinel Oprescu a remarcat că trebuie acordată o astfel de facilitate şi asistenţilor personali, la fel ca în cazul celorlalţi salariaţi. „Banii pentru vouchere – a precizat primarul Vasile Tudorel Miriţă – nu au fost prevăzuţi iniţial în bugetul local. Am găsit o soluţie legală pentru salariaţii Primăriei în număr de 20 de persoane. Printr-o rectificare bugetară ulterioară, în luna august, vom acorda vouchere şi pentru asistenţii personali.” 

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!