20 C
Campulung Muscel
18/07/2024

Anunţ de participare la licitaţia publică deschisă pentru concesionare „Imobil Piaţa Vişoi, teren şi construcţii”

1.Denumire concendent: Municipiul Câmpulung

Cod fiscal: 4122361, strada Negru Vodă, nr. 127, cod 115100, Câmpulung Muscel, judeţul Argeş, telefon: 0248.511.034, fax: 0248.511.036, email: campulung@muscel.ro

2.a)Procedura aplicată: licitaţie publică deschisă 

3.b)Tipul contractului: contract de concesiune

c)Obiectul concesiunii: „Imobil Piaţa Vişoi, teren şi construcţii”

d)Durata de concesionare: 15 ani

4.a)Amplasamentul: Câmpulung, judeţul Argeş, strada I.C. Brătianu, nr. 93A

b)Natura şi cerinţele de execuţie: Comerţ, birouri, activităţi recreative, alimentaţie publică, producţie

5.a)Documentaţia pentru elaborarea ofertei se ridică de la Primăria municipiului Câmpulung, strada Negru 

Vodă, nr.127, Compartiment Investiţii, telefon 0248.510.410

b)Data limită pentru depunerea ofertelor: 10.07.2017, ora 12.00

c)Adresa unde se depun ofertele: Primăria Câmpulung, strada Negru Vodă, nr. 127, cod 115100, judeţul 

Argeş, Registratură

d)Oferta trebuie redactată în limba română

6.a)Persoanele admise să asiste la deschiderea ofertelor: delegat autorizat

b)Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 10.07.2017, ora 13.00, Primăria Câmpulung, strada Negru Vodă, nr. 127, judeţul Argeş

7.Garanţia pentru participare: 8.096 RON, se va constitui prin depunere la Casieria Primăriei Câmpulung, sau prin virament bancar

8.Documentele solicitate ofertantului:

a)certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat (formulare tip, eliberate de autorităţile competente), valabile la data desfăşurării licitaţiei

b)documente care dovedesc înregistrarea:

-pentru persoane juridice române: Certificat emis de Registrul Comerţului de pe lângă Camera de 

Comerţ şi Industrie a României

-pentru persoane juridice străine, documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident

c)documente care dovedesc capacitatea economico-financiară:

-bilanţul contabil la data 31.12.2016, vizat şi înregistrat de organele competente, sau după caz rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea băncilor sau a unor societăţi recunoscute de audit financiar şi contabil, precum şi orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul îşi poate dovedi capacitatea economico-financiară

-fişa de informaţii generale – formular anexa 1

-declaraţie de participare – formular anexa 2

-acte doveditoare privind intrarea în posesie a caietului de sarcini

9.Perioada de valabilitate: 60 zile

10.Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de concesiune: „cel mai mare nivel al redevenţei”

11.Documentele de participare şi alte informaţii suplimentare se pot obţine de la Primăria Municipiului Câmpulung, Compartiment Investiţii Achiziţii, persoana de contact ing. Roxana Tătulescu, telefon 0248.511.034; 0248.510.410

Primar, Ioan Liviu Ţâroiu

 

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!