1.3 C
Campulung Muscel
07/12/2023

Căminele Culturale Schitu Goleşti şi Lăzăreşti fac obiectul unor investiţii de 743.000 de euro

Dacă pentru Căminul Cultural din satul Schitu Goleşti se speră că vor fi salvate resursele locale, prin accesarea finanţării necesare reabilitării clădirii, cel din satul Lăzăreşti figurează pe lista de investiţii a acestui an, care vor fi susţinute din bugetul localităţii. Recent, primarul Vasile Tudorel Miriţă a afişat pe pagina sa de socializare calendarul lucrărilor care vor fi întreprinse, cu titlu de investiţie, pe parcursul acestui an, multe dintre ele fiind deziderate luate în discuţie anii trecuţi, dar nepuse în practică. „Lista lui Miriţă”, ca să parafrazăm un celebru titlu, a stârnit numaidecât curiozitatea plătitorilor de taxe şi impozite, care au şi lansat primele aprecieri, sugestii, revendicări în mediul online, dar şi felicitări pentru transparenţă. Un petent din Lăzăreşti, care susţine că se luptă cu cei de la Drumuri Naţionale de doi ani, din pricina proiectelor greşite, doreşte ca lumea să fie ajutată cu căile de acces în curte. Altcineva vrea loc de joacă pentru copii în satul Valea Pechii. Altul, loc de joacă la şcoala din „rudărie”. „Dacă reuşiţi să realizaţi şi canalizarea menajeră pentru Schitu Goleşti ar fi super! Spor la treabă!”, îi transmite o contribuabilă, punctând corect, poate, cea mai înaltă ţintă a autorităţilor locale. La fel de îndrăzneţe sunt şi cele două obiective, ale căror proiecte, în linii mari, le vom aborda în acest articol: Căminele Culturale din satele Schitu Goleşti şi Lăzăreşti.                       

Căminul Cultural Schitu Goleşti – 2.773.041 lei

Paşii premergători investiţiei de reabilitare a Căminului Cultural Schitu Goleşti, din satul cu acelaşi nume, s-au făcut înainte de aprobarea bugetului pe anul 2017. Cele mai recente aprobări pe marginea documentaţiei s-au produs la şedinţa ordinară a Consiliului Local din 28 februarie 2017, când pe ordinea de zi au figurat documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie şi indicatorii tehnico-economici ai lucrării lăsate în aşteptare nu cu anii, cu mandatele. „În urma lucrărilor propuse – prevede hotărârea adoptată luna trecută -, reabilitare, modernizare şi dotare, vor rezulta următoarele spaţii funcţionale noi: =grupuri sanitare pentru public; =grup sanitar pentru artişti; =casa scării (prin care se va accesa corespunzător camera de proiecţii video); =camera centralei termice. Construcţia va fi dotată cu o centrală termică pe gaz. Camera centralei termice va fi prevăzută cu uşă metalică. Utilizarea clădirii se va face după cum urmează: =public în număr de până la 100 de persoane; =4-6 artişti; =2 până la 5, personal de întreţinere.” 

Specialiştii autori ai proiectelor prezentate Legislativului de la Schitu Goleşti, care şi-a dat acceptul asupra viziunii acestora de transformare a unui imobil reprezentativ pentru localitate, au următoarele propuneri în materie de caracteristici ale construcţiei: =dimensiunea maximă propusă: 32,95 m x 18,80 m (faţă de 32,65 m x 18,50 m); =regimul de înălţime rămâne acelaşi: P+1 parţial; =înălţimea maximă a streaşinii (propusă): 6,70 m (faţă de 4,88 m); =înălţimea minimă a streaşinii (propusă): 4,88 m; =înălţimea maximă a coamei rămâne aceeaşi: 10,33 m; =înălţimea minimă a coamei (propusă): 8,25 m; =suprafaţă construită propusă: 620 mp (faţă de 607 mp); =suprafaţă desfăşurată propusă: 656 mp (faţă de 633 mp); =suprafaţă utilă propusă: 554 mp (faţă de 565,40 mp).  

Parterul Căminului Cultural va cuprinde următoarele spaţii: =hol – 17,65 mp; =garderobă – 16,80 mp; =grup sanitar public – 35,84 mp; =casa scării – 3,60 mp; =sală de spectacole – 315,30 mp; =scenă – 86,62 mp; =cameră artişti – 13,22 mp; =grup sanitar artişti – 2,15 mp; =depozitare decoruri – 15,42 mp; =depozitare scaune – 13,68 mp; =centrală termică – 12,57 mp. În total, 532,78 mp. Funcţiunea etajului va fi aceea de cameră de proiecţii video (17,62 mp) şi casa scării (3,60 mp), în total, 21,22 mp.

Totalul investiţiei se ridică la 2.773.041 lei, echivalentul a 614.184 euro, din care construcţii+montaj – 2.143.326 lei, echivalentul a 474.712 euro. Sumele precizate conţin TVA. 

În cadrul şedinţei prezidate de Florian Pătraşcu a fost adoptată încă o hotărâre legată de aceeaşi investiţie aflată pe agenda anului 2017. Mai exact, aleşii au aprobat necesitatea şi oportunitatea proiectului de investiţii „Reabilitare Cămin Cultural în comuna Schitu Goleşti, satul Schitu Goleşti, judeţul Argeş.” Articolul 2 al hotărârii face referire la finanţarea obiectivului: „Cheltuielile aferente proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiţiei, în cazul obţinerii finanţării prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, potrivit legii.” „Autorităţile administraţiei publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanţă a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi în cadrul proiectului.”, precizează articolul 3. 

În conţinutul hotărârii aprobate pe 28 februarie 2017 sunt enumerate activităţile culturale desfăşurate în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii cererii de finanţare: =participarea Ansamblului Folcloric „Hora” şi a unui solist popular din Schitu Goleşti la Festivalul „Brâul” de la Boteni, pe 7 august 2016; =program artistic prezentat de acelaşi ansamblu al Căminelor Culturale Schitu Goleşti la Ziua Comunei Schitu Goleşti, pe 23 octombrie 2016; =prezentarea programului de datini şi obiceiuri de iarnă, pe 20 decembrie 2016 de către Ansamblul Folcloric „Hora”. Este menţionată şi activitatea socială întreprinsă în aceeaşi incintă, constând în acordarea de consultaţie medicală gratuită la Căminul Cultural Schitu Goleşti, pe 21 octombrie 2016, de către SC Beju Optic SRL. 

Căminul Cultural Lăzăreşti – 577.800 lei

Ordinea de zi a aceleiaşi întruniri a Consiliului Local a inclus şi o hotărâre având ca obiect Căminul Cultural din satul Lăzăreşti, şi el aflat în planurile de reabilitare ale autorităţilor locale. În ultima zi a lunii februarie, componenţii forului decizional din localitatea vecină au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul amintit. Din devizul general întocmit de proiectantul SC Nova Building SRL, avându-l ca şef de proiect pe inginerul Silviu Vlădescu, extragem câteva repere privind cheltuielile necesare realizării lucrărilor.

 

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului            

=Instalaţii de alimentare cu apă – canalizare: 5.530 lei (1.230 euro);

 

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

=Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii: 4.680 lei (1.040 euro);

=Proiectare şi engineering: 29.750 lei (6.610 euro); 

=Asistenţă tehnică: 2.330 lei (0.520 euro); 

=Asistenţă tehnică (diriginte şantier): 4.680 lei (1.040 euro);

Total: 41.440 lei (9.210 euro).

 

Cheltuieli pentru investiţia de bază

=Reabilitarea Căminului Cultural: 452.430 lei (100.540 lei);

=Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj: 44.030 lei (9.780 lei);

Total: 496.460 lei (110.320 euro).  

 

Alte cheltuieli

=Organizare de şantier: 12.020 lei (2.670 lei):

-lucrări de construcţii: 10.820 lei (2.400 lei);

-cheltuieli conexe organizării şantierului: 1.200 lei (0.270 lei);

=Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului: 6.070 lei (1.350 lei); 

=Cheltuieli diverse şi neprevăzute: 16.290 lei (3.620 lei);

Total: 34.380 lei (7.640 euro). 

Total general: 577.800 lei (128.400 euro), din care

C+M: 468.780 lei (104.170 euro).

Ce cuprinde lista de investiţii pe 2017 a Primăriei Schitu Goleşti 

8Branşament de gaze şi centrală termică la Primărie: 20.000 lei;  

8Documentaţie tehnică pentru execuţia unei anexe – atelier Primărie: 5.000 lei; 

8Achiziţionarea unei autoutilitare: 70.000 lei; 

8Achiziţionarea unui teren (Şcoala Lăzăreşti): 10.000 lei; 

8Dotări la atelierul Primăriei: 10.000 lei; 

8Sistem de supraveghere video: 30.000 lei; 

8Execuţia instalaţiei de încălzire şi apă caldă menajeră la Grădiniţa Valea Pechii: 13.000 lei; 

8Execuţia instalaţiei de încălzire şi apă caldă menajeră la Grădiniţa Lăzăreşti: 13.300 lei; 

8Anveloparea Şcolii Gimnaziale Schitu Goleşti: 110.000 lei; 

8Dotarea unor săli de clasă cu table interactive: 50.000 lei;

8Documentaţia tehnică pentru Grădiniţa cu program prelungit în comuna Schitu Goleşti: 20.000 lei; 

8Reabilitarea Căminului Cultural Lăzăreşti: 580.000 lei; 

8Proiectarea şi execuţia terenului sintetic de sport la Şcoala veche Lăzăreşti: 170.000 lei; 

8Documentaţia tehnică pentru Sala de Sport a Şcolii Gimnaziale Lăzăreşti: 20.000 lei; 

8Implementarea proiectului Căminului Cultural Schitu Goleşti: 70.000 lei; 

8Extinderea reţelei de alimentare cu gaze: 520.000 lei; 

8Extinderea reţelei de iluminat public: 30.000 lei; 

8Canalizare menajeră în comuna Schitu Goleşti (satele Schitu Goleşti şi Lăzăreşti): 315.000 lei;

8Documentaţie tehnică pentru canalizare menajeră în satele Loturi şi Valea Pechii: 50.000 lei; 

8Modernizarea drumurilor comunale: 1.338.000 lei; 

8Podeţ peste Râul Târgului, în punctul Burneşti: 240.000 lei; 

8Proiectare poduri în punctul Valea Pechii şi punctul Costea: 50.000 lei; 

8Documentaţia tehnică şi execuţia şanţului de preluare a apelor pluviale în satul Loturi: 10.000 lei;

8Documentaţia tehnică şi execuţia de staţii de călători pentru mijloacele de transport în comun: 80.000 lei;

Valoarea totală estimată a investiţiilor programate pentru acest an de noua conducere a administraţiei publice locale de la Schitu Goleşti se cifrează la 3.824.300 lei.

 

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!