-2.6 C
Campulung Muscel
05/12/2023

Director nou şi proprietar nou la TBC

Odată cu instalarea oficială a unui nou director, în persoana Ionelei Costinela Dună, câştigătoarea unui concurs care a pus capăt conducerilor interimare, Spitalul TBC are şi un nou proprietar. Este adevărat că procedura n-a fost finalizată, dar stadiul transferului este unul avansat, parafându-se protocolul de transmitere a complexului medical de la Consiliul Judeţean Argeş către Consiliul Local Câmpulung. Mai mult decât atât, în ultima zi a lunii ianuarie, în prima şedinţă din 2017 a Legislativului municipal, a fost adoptată hotărârea care confirmă preluarea de către Câmpulung a unui patrimoniu arhitectural valoros. După apariţia hotărârii de Guvern, autorităţile vor purcede la efectuarea cadastrului, unde, sunt siguri opozanţii lui Liviu Ţâroiu, vor apărea surprize, din cauza „ciupirii” a mai bine de un hectar din pământurile TBC-ului de către Cimitirul Grui.                     

Transferul început în primăvara lui 2011 a fost dus la capăt abia în toamna lui 2016 

La capătul unei proceduri care a durat mai bine de cinci ani, între preşedintele Consiliului Judeţean Argeş, Dan Manu, şi primarul Liviu Ţâroiu s-a semnat, toamna trecută, protocolul de predare-primire ca urmare a transmiterii imobilului „Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung” din domeniul public al Judeţului Argeş în domeniul public al Municipiului Câmpulung. Reamintim pe scurt că, printr-o hotărâre de Guvern din anul 2002, complexul medical, alcătuit din teren, mai multe pavilioane şi anexe, a trecut din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, în domeniul public al judeţului Argeş şi în administrarea CJ Argeş. 

Ca urmare a întocmirii documentaţiilor cadastrale, în vederea derulării operaţiunilor de publicitate imobiliară, aleşii judeţeni au aprobat, pe 29 noiembrie 2009, modificarea şi completarea suprafeţelor bunurilor imobile aparţinând domeniului public al Argeşului. Pe listă figurează şi cele cinci clădiri, cu terenul aferent, transmise de stat judeţului: 

=Pavilionul Stătescu şi Pavilionul Drăghiceanu (strada Lascăr Catargiu, nr.38): suprafaţă de teren – 28.000 mp, din care suprafaţă construită – 625 mp (potrivit celor două hotărâri de Guvern din 2002); suprafaţă de teren – 96.668 mp, din care suprafaţă construită – 1.208 mp (suprafaţa rezultată din măsurători);

=Pavilionul Grandt şi Pavilionul Administrativ (strada Lascăr Catargiu, nr.38): suprafaţă de teren – 21.000 mp, din care suprafaţă construită – 238 mp (potrivit celor două hotărâri de Guvern din 2002); suprafaţă de teren – 5.090 mp, din care suprafaţă construită – 291 mp (suprafaţa rezultată din măsurători);  

=Pavilionul Farmacie Laborator (strada Revoluţia din Decembrie, nr.30): suprafaţă de teren – 1.000 mp, din care suprafaţă construită – 72 mp (potrivit celor două hotărâri de Guvern din 2002); suprafaţă de teren – 549 mp, din care suprafaţă construită – 151 mp (suprafaţa rezultată din măsurători). 

Pe 12 octombrie 2011, Consiliul Local Câmpulung a aprobat trecerea imobilelor enumerate – construcţii şi terenuri cu suprafeţele rezultate din măsurători – din domeniul şi din administrarea autorităţilor judeţene către cele municipale. Înainte de acest moment, Consiliul Judeţean îşi manifestase acceptul, printr-o hotărâre din 30 mai 2011, de a da în administrarea Legislativului câmpulungean Spitalul TBC. Cu acea ocazie, se transfera şi managementul asistenţei medicale a instituţiei de sănătate publică de la CJ Argeş la CL Câmpulung. 

Transferul nu a fost finalizat, invocându-se pentru întreruperea procedurii un blocaj la Ministerul Sănătăţii şi Ministerul de Justiţie, cauzat, se pare, de o încurcătură în documente pricinuită de denumirea TBC-ului. Pe 2 februarie 2016, autorităţile câmpulungene s-au adresat din nou Piteştiului, pentru reluarea discuţiilor pe acest subiect. În aceeaşi lună, pe 25 februarie 2016, mai precis, aleşii judeţeni au aprobat din nou ceea ce aprobaseră cu cinci ani înainte: TBC-ul să fie al Câmpulungului. 

O jumătate de an mai târziu, s-a semnat protocolul de predare-primire a patrimoniului unităţii medicale, fiind desemnate în acest sens două comisii responsabile cu derularea procedurii. Printr-o dispoziţie din 15 aprilie 2016, preşedintele CJ Argeş i-a nominalizat în comisia din partea judeţului pe Rodica Dumitrescu, consilier, Mihai Barbu, inspector, şi Alin Călinescu Raboj, inspector, toţi de la Direcţia Tehnică, Compartimentul Evidenţa şi Administrarea Patrimoniului. Pe 11 aprilie 2016, a numit şi Liviu Ţâroiu o comisie formată din Roxana Bragă, şeful Serviciului Buget-Contabilitate (preşedinte), Liliana Aghiniţei, consilier juridic, Cristina Chirvasiu, inspector la Serviciul Tehnic, Gabriel Vişoiu, manager interimar al Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung, şi Georgeta Popa, contabilul şef al TBC-ului, toţi aceştia având calitatea de membri. Până la finalizarea transferului, Roxana Bragă şi Liliana Aghiniţei, agreate de conducerea liberală a municipiului, au fost înlocuite de Liviu Ţâroiu cu Violeta Iarca şi Mihaela Filipescu.        

Comisiile au procedat la predarea, respectiv primirea complexului medical, urmând ca cele două instituţii să efectueze operaţiunile necesare în evidenţele contabile, după cum prevede procesul verbal înregistrat la Consiliul Judeţean pe 21 septembrie 2016, iar la Primăria Câmpulung, pe 29 noiembrie 2016.  

TBC-ul a pierdut teren, după ce s-a servit din averea sa Cimitirul Grui

Rezultatul discuţiilor purtate între primăvara – toamna anului 2016 a luat forma unui proiect de hotărâre, supus atenţiei aleşilor câmpulungeni în prima şedinţă ordinară a lui 2017. Prima şi cam singura reţinere a aparţinut liberalului Bogdan David, care, după ce a consultat schiţele cadastrale, realizate în 2005, a cerut să fie informat dacă ceea ce figurează pe hârtie se regăseşte pe teren, cu aceleaşi suprafeţe. „Schiţele sunt, într-adevăr, de atunci – a precizat primarul Liviu Ţâroiu – dar noi preluăm exact ce se regăseşte pe teren.” În prezent, cadastrul nu este întocmit. „Nu este încă înregistrat la O.C.P.I.”, a adăugat acesta. 

Medicul Silviu Mănescu a dirijat discuţia către trecutul în care averea imobiliară impresionantă a făcut obiectul donaţiei în scop medical, fiind interesat să afle dacă municipalitatea preia aceleaşi pământuri lăsate de donator. Adică ce a fost înainte de 1950, când a luat fiinţă TBC-ul în Vila „Drăghiceanu” (pavilionul de sus). Nu interesează terenul donat, i s-a răspuns din partea Executivului, nemaiavând relevanţă pentru ceea ce se întâmplă în prezent ce şi cât s-a donat. Asta pentru că autorităţile locale preiau ce are în evidenţe Consiliul Judeţean. Au existat, însă, opinii în Consiliul Local, potrivit cărora suprafaţa actuală este mai mică decât ceea ce a lăsat filantropul în scop public. „Nu trebuie să facem o menţiune referitoare la ceea ce s-a întâmplat cu diferenţa?”, a insistat medicul Silviu Mănescu. „Deocamdată, luăm de bază schiţele, a replicat Liviu Ţâroiu, în momentul în care David şi-a exprimat îndoiala că acestea concordă cu realitatea. Noi n-am făcut măsurătoarea. Luăm înapoi ce am dat Consiliului Judeţean.” Evident că Primăria habar nu are ce este de făcut în caz că se constată o diferenţă între acte şi situaţia de fapt şi, cel mai probabil, nu va face nimic în privinţa pierderilor înregistrate pe traseu. „A fugit terenul.”, au şuşotit unii dintre aleşi, care au identificat o posibilă cauză a pierderii unor parcele. 

Bogdan David s-a oferit să-i arate lui Liviu Ţâroiu unde hârtia nu concordă cu terenul. „A mai luat cimitirul.”, a afirmat în surdină preşedintele de şedinţă, Sergiu Cicu, membru al Consiliului de Administraţie al Spitalului Municipal. „Cimitirul a luat clar!”, a intervenit în discuţie Ionel State, susţinut de colegul David: „Sigur!” „Cimitirul a luat peste un hectar acolo.”, a continuat ideea Ionel State. 

Primarul Ţâroiu a anunţat că va face o verificare cadastrală a situaţiei sesizate de liberali, însă avântul de a descâlci misterul „intrării la apă” a avutului funciar al TBC-ului i-a fost retezat de secretarul Nicolae Ghinea, potrivit căruia Executivul n-are ce verifica. Motivul: „Ce-a fost înregistrat în hotărârea de Guvern, aia ni s-a transmis. Ce s-a întâmplat în perioada cealaltă este treaba altora care l-au deţinut. Nu este treaba noastră să ne apucăm să căutăm. În primul rând, în actele de proprietate, când s-au transmis, s-au transmis clădirile. Nu s-a spus în actul de donaţie cât teren există. Asta vă spun sigur. S-au transmis vilele „Grandt”, „Drăghiceanu” şi „Stătescu”, cu terenul lor. Era şi parcul, dar nu s-a specificat niciodată ce suprafaţă are. L-au preluat comuniştii şi, după ei, cine l-a mai preluat. Noi acum preluăm ce a fost în patrimoniul Consiliului Judeţean. După ce va ieşi hotărârea de Guvern, atunci ne apucăm şi facem cadastrul definitiv, exact pe situaţia conturului existent.” 

Potrivit secretarului Nicolae Ghinea, este exclus să se ivească diferenţe între ce a dat Câmpulungului Consiliul Judeţean şi ce va rezulta la măsurătorile întreprinse de autorităţile noastre, deoarece: „Din schiţa cadastrală pusă pe calculator ne-a ieşit exact suprafaţa. A fost verificată de către cadastrişti. Nu putem inventa ceva ce a fost cu zeci de ani în urmă. Nu preluăm de la Drăghiceanu, Stătescu şi Grandt. Preluăm ce a fost scris în hotărârea de Guvern, care a atestat patrimoniul Consiliului Judeţean.”

În momentul votării hotărârii dezbătute la şedinţa din 31 ianuarie 2017 au existat şi cinci abţineri exprimate de consilierii liberali Ionel State, Bogdan David, Cristi Creţu şi Silviu Mănescu şi de PSD-ista Estera Ambruş, de teama unei incompatibilităţi sau conflict de interese, întrucât face parte din Consiliul de Administraţie al TBC-ului. Potrivit secretarului Nicolae Ghinea, aceasta putea vota, fiindcă nu exista la mijloc un interes patrimonial al Esterei Ambruş. „Am început să ne ferim de toate.”, a justificat gestul colegei de partid primarul Liviu Ţâroiu. 

Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung

=Gheţărie: 15 septembrie 1955 (data intrării); 1 octombrie 1955 (data începerii calculului amortizării); 1 ianuarie 1990 (data reevaluării); 12,00 lei (valoare reevaluată); =Magazie de lemne (suprafaţă – 106 mp): 15 septembrie 1955 (data intrării); 1 octombrie 1955 (data începerii calculului amortizării); 1 ianuarie 1990 (data reevaluării); 0,76 lei (valoare reevaluată); =Administrativ: 15 septembrie 1999 (data intrării); 1 octombrie 1999 (data începerii calculului amortizării); 1 decembrie 2012 (data reevaluării); 36.800,00 lei (valoare reevaluată); =Bucătărie: 15 septembrie 1999 (data intrării); 1 octombrie 1999 (data începerii calculului amortizării); 1 decembrie 2012 (data reevaluării); 23.100,00 lei (valoare reevaluată); =Pavilion Grandt (suprafaţă – 238 mp): 15 septembrie 1999 (data intrării); 1 octombrie 1999 (data începerii calculului amortizării); 1 decembrie 2012 (data reevaluării); 452.600,00 lei (valoare reevaluată); =Pavilion Drăghiceanu (suprafaţă – 357 mp): 15 septembrie 1999 (data intrării); 1 octombrie 1999 (data începerii calculului amortizării); 1 decembrie 2012 (data reevaluării); 633.600,00 lei (valoare reevaluată); =Pavilion Laborator Farmacie: 15 septembrie 1999 (data intrării); 1 octombrie 1999 (data începerii calculului amortizării); 1 decembrie 2012 (data reevaluării); 387.400,00 lei (valoare reevaluată); =Pavilion Stătescu – Secţie Medicală (suprafaţă – 90 mp): 15 septembrie 1999 (data intrării); 1 octombrie 1999 (data începerii calculului amortizării); 1 decembrie 2012 (data reevaluării); 98.500,00 lei (valoare reevaluată); =Birou Internări: 15 septembrie 1955 (data intrării); 1 octombrie 1955 (data începerii calculului amortizării); 1 ianuarie 1990 (data reevaluării); 20.784,20 lei (valoare reevaluată); =Clădire anexă (56 mp): 15 septembrie 1955 (data intrării); 1 octombrie 1955 (data începerii calculului amortizării); 1 ianuarie 1990 (data reevaluării); 8.428,71 lei (valoare reevaluată); =Spălătorie Atelier (151 mp): 15 septembrie 1955 (data intrării); 1 octombrie 1955 (data începerii calculului amortizării); 1 ianuarie 1990 (data reevaluării); 9,78 lei (valoare reevaluată); =Depozit de carburanţi (suprafaţă – 27 mp): 15 septembrie 1955 (data intrării); 1 octombrie 1955 (data începerii calculului amortizării); 1 ianuarie 1990 (data reevaluării); 0,25 lei (valoare reevaluată); =Grajd de animale (67 mp): 15 septembrie 1955 (data intrării); 1 octombrie 1955 (data începerii calculului amortizării); 1 ianuarie 1990 (data reevaluării); 2,80 lei (valoare reevaluată); =Puţ: 15 septembrie 1955 (data intrării); 1 octombrie 1955 (data începerii calculului amortizării); 1 ianuarie 1990 (data reevaluării); 0,10 lei (valoare reevaluată); =Canal evacuare ape: 15 septembrie 1999 (data intrării); 1 octombrie 1999 (data începerii calculului amortizării); 1 decembrie 2012 (data reevaluării); 29,17 lei (valoare reevaluată); =Rezervor anexă (44 mp): 15 septembrie 1955 (data intrării); 1 octombrie 1955 (data începerii calculului amortizării); 1 ianuarie 1990 (data reevaluării); 0,09 lei (valoare reevaluată); =Staţie de pompare: 15 septembrie 1955 (data intrării); 1 octombrie 1955 (data începerii calculului amortizării); 1 ianuarie 1990 (data reevaluării); 2.379,87 lei (valoare reevaluată); =Cisternă Comb anexă (suprafaţă – 24 mp): 15 septembrie 1955 (data intrării); 1 octombrie 1955 (data începerii calculului amortizării); 1 ianuarie 1990 (data reevaluării); 0,77 lei (valoare reevaluată); =Şopron auto (suprafaţă – 46 mp): 15 septembrie 1955 (data intrării); 1 octombrie 1955 (data începerii calculului amortizării); 1 ianuarie 1990 (data reevaluării); 0,35 lei (valoare reevaluată); =Sera (suprafaţă – 77 mp): 15 septembrie 1955 (data intrării); 1 octombrie 1955 (data începerii calculului amortizării); 1 ianuarie 1990 (data reevaluării); 0,17 lei (valoare reevaluată); =Terenul Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung (suprafaţă – 549 mp): 16 august 2002 (data intrării); 1 septembrie 2002 (data începerii calculului amortizării); 1 decembrie 2012 (data reevaluării); 47.300,00 lei (valoare reevaluată); =Terenul Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung (suprafaţă – 5.090 mp): 16 august 2002 (data intrării); 1 septembrie 2002 (data începerii calculului amortizării); 1 decembrie 2012 (data reevaluării); 403.700,00 lei (valoare reevaluată); =Terenul Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung (suprafaţă – 96.668 mp): 16 august 2002 (data intrării); 1 septembrie 2002 (data începerii calculului amortizării); 1 decembrie 2012 (data reevaluării); 5.552.200,00 lei (valoare reevaluată).

 

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!