1.9 C
Campulung Muscel
29/11/2023

ARO, Fabrica de Matriţe şi Centrul de Comercializare, prejudiciate cu 6 miliarde de un furnizor de tablă

Cazul firmei din Galaţi, care a aprovizionat cu tablă ARO şi Fabrica de Matriţe, a ajuns, în anul 2002, la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Argeş

În luna martie a anului 2003, Serviciul Control Financiar de Gestiune întocmea o informare, la capătul unor verificări întreprinse la societatea ARO. Materialul semnat de şeful Serviciului C.F.G. tratează mai multe subiecte, printre care achiziţionarea de scule de la Lazăr Internaţional Company de către Fabrica de Piese şi Subansamble Auto, achiziţionarea de scule de către ARO de la FPSA, cumpărarea vaccinului antigripal. Câte un exemplar al notelor de constatare a faptelor pe care le vom prezenta pe larg a fost înaintat IPJ Argeş – Poliţiei Municipiului Câmpulung. La Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Argeş a ajuns, pentru „analiză, verificare şi cercetare”, şi cazul prejudiciului creat pe platforma ARO de către SC Aldin Impex SRL, o firmă din Galaţi, care a aprovizionat cu tablă ARO şi Fabrica de Matriţe. Redăm în continuare câteva fragmente din „Informarea privind verificările efectuate de către Serviciul C.F.G., conform dispoziţiei scrise a directorului general al SC ARO SA Câmpulung, în baza Hotărârii Consiliului de Administraţie nr.23/22.11.2002”.

1.1.Achiziţionarea de scule aşchietoare de către SC ARO SA a unui necesar de aproximativ 7 miliarde lei de la SC FPSA ARO SA Câmpulung

A. S-au achiziţionat scule de la SC FPSA ARO SA în valoare totală de 4.852.153.915 lei cu TVA, din care 4.077.440.265 lei fără TVA. 

Efectuarea operaţiunii de aprovizionare a avut la bază referatul de necesitate întocmit de derulatorul de contract din cadrul Serviciului Aprovizionare-Cooperare, ing.Ungureanu Octavian, pentru un necesar stabilit în raport cu fluxul de fabricaţie şi consumul valabil trimestrului IV 2002 şi trimestrului I 2003. Referatul de necesitate a fost avizat de şeful Serviciului Aprovizionare-Cooperare, după care a fost prezentat conducerii societăţii pentru aprobare, care a fost dată de: =director general; =director de producţie şi vânzări; =director tehnic şi asigurarea calităţii; =pentru director economic, înlocuitorul acestuia. 

În baza referatului aprobat se promovează către furnizorul SC FPSA ARO SA comanda fermă de aprovizionare fără a avea avizarea controlului financiar preventiv. Aprovizionarea sculelor de la SC FPSA ARO SA s-a făcut în perioada 29.07.2002 – 04.09.2002, neînsoţite de certificat de calitate, acesta fiind transmis la SC ARO SA, în data de 30.09.2002. 

Recepţia sculelor livrate de SC FPSA ARO SA a fost făcută în două etape: 

a) Recepţie cantitativă, în urma căreia, constatându-se diferenţe, facturile iniţiale au fost anulate, refacturându-se, în perioada 04.09.2002-01.10.2002, conform cantităţilor constatate în SC ARO SA.

b) Recepţie calitativă, care s-a desfăşurat după cea cantitativă, în perioada 04.09.2002-01.10.2002, fiind acceptate doar facturile 1482649, 1482803, 1482807, în valoare totală, inclusiv TVA, de 1.016.004.583 lei, iar restul facturilor, în valoare de 3.836.149.331 lei cu TVA, au fost acceptate calitativ la data de 12.12.2002.

B. Din totalul sculelor aprovizionate, în urma analizelor de stoc, s-a oprit numai necesarul consumat pentru luna octombrie, restul fiind propuse pentru valorificare la terţi. Astfel: 

-s-au reţinut pentru producţie scule în valoare de 879.380.579 lei cu TVA, din care 738.975.292 lei fără TVA.

-s-au vândut scule în valoare de 4.290.698.000 lei cu TVA, din care 3.605.628.569 lei fără TVA, iar 267.083.596 lei reprezintă adaos faţă de preţul achiziţionat de 8%, cumpărătorii acceptând livrarea fără certificat de calitate. Menţionăm că vânzarea către terţi a avut loc în perioada 02.10.2002-18.10.2002.

  C. Modalitatea de plată pentru sculele achiziţionate de la SC FPSA ARO SA a fost „plată în compensare”. Până la data de 31.01.2003, a fost compensată suma de 4.143.833.047 lei, rămânând în sold suma de 708.320.868 lei. 

Pentru sculele vândute la terţi, modalitatea de plată a fost tot „plata în compensare”, stabilită de conducătorul legal-împuternicit, respectiv directorul de producţie şi vânzări, iar, până la data de 31.01.2003, întreaga sumă de 4.290.698.000 lei aflându-se în sold. 

Se menţionează că SC ARO SA, în baza actului adiţional la contractul de societate încheiat la data de 10.05.2002, conform articolului 6, are în obiectul de activitate operaţiuni de comerţ, cu valorificarea pe piaţa internă sau externă a mărfurilor, indiferent de provenienţa acestora

Abateri reţinute de organele de control din nerespectarea normelor proprii ARO privind procedurile de lucru în vigoare

1.Referatul de necesitate supus spre aprobare conducerii societăţii, pe baza căruia s-a derulat operaţiunea de aprovizionare, a depăşit necesarul secţiilor pentru execuţia producţiei în perioada respectivă.   

2.Promovarea comenzii de aprovizionare, respectiv anexa la aceasta, fără viza Controlului Financiar Preventiv. 

3.Comercializarea sculelor aşchietoare s-a efectuat anterior revenirii la procesele-verbale de respingere. 

Toate cele trei defecţiuni s-au produs prin nerespectarea procedurii de lucru privind „Contractarea produsului aprovizionat”. 

Aprobările au fost date de (pentru punctul 1): =director general; =director de producţie şi vânzări; =director tehnic şi asigurarea calităţii; =pentru director economic, înlocuitorul acestuia; (pentru punctul 2): =director de producţie şi vânzări; =pentru director economic, înlocuitorul acestuia; =şeful Serviciului Aprovizionare-Cooperare; (pentru punctul 3): şef Serviciu Depozite. 

1.2.Sculele aşchietoare aprovizionate de la 

SC FPSA ARO SA au ca furnizor pentru acestea firma Lazăr Internaţional Company SRL Piteşti, cu certificat de calitate producător Râşnov SA

SC FPSA ARO SA a achiziţionat aceste scule pe bază de contract de vânzare-cumpărare, încheiat la data de 22.07.2002, având ca modalitate de plată compensare cu produse ARO şi FPSA după revânzarea acestora, perioada de aprovizionare fiind 25.07-06.08.2002. Menţionăm că şi SC FPSA ARO SA are în contractul de societate, ca obiect de activitate, comercializarea produselor din producţia proprie sau de la terţi. Pentru produsele ARO şi FPSA vândute către Lazăr Internaţional Company SRL Piteşti s-a încasat un comision de 4%. 

Din valoarea totală a sculelor facturate de la Lazăr Internaţional Company SRL Piteşti către SC FPSA ARO SA, de 8.580.435.405 lei, până la data de 31.01.2003, a rămas necompensată o valoare de 2.700.000.000 lei. Lazăr Internaţional Company SRL Piteşti nu se află pe lista furnizorilor evaluaţi pe anul 2002 de către SC ARO SA.  

CGC ARO a livrat, în compensare, firmei gălăţene Aldin Impex 10 autoturisme ARO 324 TDX şi un ARO 10 Spartana

3.Derularea ultimelor relaţii comerciale între societăţile de pe platforma SC ARO SA (CGCA, FSM şi ARO) şi firma SC Aldin SRL Galaţi 

 

I. SC ARO SA a achiziţionat tabla de la SC Aldin Impex SRL, în baza Contractului de colaborare nr.20/25.02.2002 şi actului adiţional nr.51/13.05.2002, care stipulează expres modalitatea de plată – „plata produselor comandate de către SC ARO SA se va face 50% în compensare cu produse ARO, respectiv 50% cu BO, cu scadenţă la 60 de zile de la data facturării. Livrările de produse ARO către furnizor se vor face direct prin SC CGC ARO SA, respectiv SC Sporting ARO, întrucât furnizorul are şi calitatea de dealer ARO”.           

Contractul încheiat cu SC Aldin Impex SRL a fost necesar, deoarece, la data respectivă, livrările de tablă de la furnizorul Ispat Galaţi erau sistate în urma unor litigii contractuale pe rol din anul 2001. Menţionăm că deblocarea livrărilor de materiale de către Ispat s-a realizat începând cu luna octombrie 2002, în urma obţinerii Deciziei Civile 460 favorabilă ARO. 

Datorită necesităţii de tablă în producţie şi asigurării aprovizionării cu acest material, s-au emis 4 BO în data de 18.06.2002 către SC Aldin Impex SRL, în valoarea totală de 800.000.000 lei, aprobate de conducătorii legal împuterniciţi, respectiv: =director economic; =director de producţie de vânzări. 

Din această sumă, SC ARO SA a primit marfa în valoare parţială de 142.386.620 lei. 

Prin nerespectarea contractului încheiat de către furnizor, diferenţa de 657.613.380 lei, constatată în momentul apariţiei blocajului financiar al firmei furnizoare, a fost înregistrată în debitul contului 409 „furnizori şi debitori”.

Se menţionează că SC Aldin Impex SRL se află pe lista furnizorilor evaluaţi şi comunicaţi de către Serviciul Control Conformitate al SC ARO SA. 

II. SC CGC ARO, în baza Contractului de Distribuţie şi Reprezentanţă nr.26/05.04.2002 şi a comenzii nr.319/17.06.2002, aprobată de directorul de producţie şi vânzări din SC ARO SA şi derulator de contracte ing.Lungu Ovidiu, a livrat firmei Aldin Impex SRL 10 autoturisme ARO 324 TDX. În baza comenzii nr.370/25.06.2002 s-a livrat aceleiaşi firme un autoturism ARO 10 Spartana. 

Aprobarea livrării acestor autoturisme a fost efectuată în baza a 7 BO emise de SC Aldin Impex SRL pentru CGC ARO, în valoare totală de 3,5 miliarde lei. BO au fost girate de SC CGC ARO SA către SC ARO SA (pentru plata a diverşi furnizori) şi înaintate cu borderou în 28.06.2002. Furnizorii care au primit aceste BO la data scadenţei au reclamat, prin confirmarea BCR Galaţi, lipsa de disponibil în cont în cazul prezentării acestor documente de plată în termeni legali. 

 

III. SC FSM ARO SA a aprovizionat tabla de la SC Aldin Impex SRL, în baza Contractului de livrare nr.119/24.10.2001. Ca modalitate de plată este stipulat compensare 100% cu produse SC ARO SA, livrate prin CGC ARO. În această situaţie, SC FSM ARO SA a iniţiat Contractul de compensare nr.10/18.06.2002, Proces-verbal de compensare 1919 în valoare de 3 miliarde lei, însuşit prin semnătură şi ştampilă, cu plata în avans pentru suma de 1.828.155.086 lei. Garantarea plăţii în avans a fost efectuată cu 3 file CEC. Se menţionează că o filă CEC nu a fost prezentată organului de control. 

Prin adresa nr.1328/05.12.2002, semnată de conducerea societăţii FSM – director general, director economic, consilier juridic – rezultă că SC Aldin Impex SRL Galaţi nu a respectat clauzele contractuale şi a rămas debitor la SC FSM ARO SA cu suma de 1.828.155.084 lei. 

În concluzie, se reţine faptul că garantarea plăţii prin compensare în avans, în valoare de 1.828.155.084 lei, a fost efectuată de SC Aldin Impex SRL, prin 3 file CEC, din care: 

1. o filă CEC nr.00718070, în valoare de 100 milioane lei, emisă la data 15.03.2002, prezentată la decontare în 13.09.2002, după expirarea termenului valabil, situaţie în care organul de control consideră că nu face obiectul ultimului Contract de compensare; 

2. o filă CEC neprezentată organului de control care acoperă diferenţa până la contravaloarea sumei de 1.828.155.084 lei; 

3. o filă CEC nr.00372748 din 12.09.2002, în valoare de 646.395.166 lei, neintrodusă în bancă pentru decontare. 

Din discuţiile purtate cu directorul general al SC FSM ARO SA, ing. Voinescu Gheorghe, reiese că filele CEC au rămas la directorul economic al SC FSM ARO SA, ec.Trică Tiberiu. 

Din datele prezentate rezultă că SC Aldin Impex SRL Galaţi a creat un prejudiciu pe platforma SC ARO SA în valoare totală de 5.985.786.464 lei, repartizat astfel: 

SC ARO SA – 657.613.380 lei; 

SC CGC ARO SA – 3.500.000.000 lei; 

SC FSM ARO SA – 1.828.155.084 lei. 

Pentru recuperarea acestei sume au fost promovate separat cereri de chemare în judecată a SC Aldin Impex 

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!