15.5 C
Campulung Muscel
16/06/2024

Neregulile găsite la ARO de Autoritatea Naţională de Control (I) – Ministrul Blănculescu: “Au fost presiuni de la nivel local, judeţean, politicieni locali, care n-au privit cu ochi buni această acţiune de control”

Începând din această ediţie, Evenimentul Muscelean vă prezintă, pe parcursul a două episoade, conţinutul raportului întocmit de Autoritatea Naţională de Control în toamna anului 2004, care insistă, printre altele, pe maniera în care a fost vândută Fabrica de Scule şi Matriţe ARO. şeful ANC, la acel moment, era ministrul Ionel Blănculescu, în a cărui subordine se aflau 13 instituţii de control. N-a fost o verificare uşoară cea întreprinsă pe platforma de la Câmpulung, echipa ministerială, din care au făcut parte şi comisari de la Garda Financiară, deoarece au existat presiuni din partea conducerii ARO, din partea admininistraţiei şi din partea politicului. Ionel Blănculescu a povestit pentru episodul „ARO, distrugerea unui simbol” al emisiunii „România, te iubesc!”, difuzate la Pro Tv,  momentul intrării pe platforma ARO. „Am descins cu o echipă destul de complexă, inclusiv comisari de la Garda Financiară, care au propus aceste analize, şi am intrat pe teritoriul acelei companii, chiar dacă era privată, şi vă spun că am avut presiuni de a nu intra în această companie. Erau presiuni şi din partea companiei, din partea administraţiei care nu a privit cu ochi buni intrarea Autorităţii de Control la această acţiune. şi au mai fost, într-adevăr, presiuni de la nivel local, judeţean, politicieni locali, care, bineînţeles, nu au privit cu ochi buni această acţiune de control.”, le-a declarat reporterilor Pro Tv Ionel Blănculescu. Informarea care a rezultat la capătul verificărilor a fost transmisă Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru efectuarea cercetărilor, în vederea „identificării eventualelor acte şi fapte prevăzute de legea penală. A doua propunere a echipei de control: „Sesizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu privire la neregulile constatate, în vederea analizării oportunităţii menţinerii în vigoare a contractului de privatizare a SC ARO SA, încheiat cu firma Cross Lander USA”.

Informare privind situaţia Societăţii Comerciale ARO SA Câmpulung Muscel
Asociaţia „Salvaţi Muscelul”, reprezentată de un grup de acţionari ai SC ARO SA, Sindicatul Independent FSM ARO şi Sindicatul CESAR ARO, au depus la Autoritatea Naţională de Control mai multe memorii în care prezintă situaţia economico-financiară dificilă a SC ARO SA Câmpulung, precum şi a salariaţilor din cadrul acestei societăţi comerciale.
În urma analizării aspectelor sesizate şi a verificărilor efectuate de Autoritatea Naţională de Control, Garda Financiară şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, s-au constatat următoarele:

I.Aspecte sesizate
=Activitatea SC ARO SA este în continuare întreruptă, fără a se cunoaşte cu certitudine dacă şi când va fi reluată;
=Lipsa de încredere în promisiunile, până acum, nematerializate ale unuia dintre acţionari, respectiv firma CROSS LANDER USA, care se erijează în acţionar majoritar al SC ARO SA, fără să fi dobândit această calitate în mod legal;
=Reprezentanţii firmei CROSS LANDER USA sfidează autorităţile statului şi, în special, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, prin neexecutarea obligaţiilor asumate prin contractul de privatizare;
=Reprezentanţii firmei CROSS LANDER USA au înstrăinat prin vânzare active aparţinând SC ARO SA, pentru care aveau interdicţie de vânzare, conform clauzelor cuprinse în contractul de privatizare (în special, vânzarea Fabricii de Scule şi Matriţe).
Aceste operaţiuni de vânzare a bunurilor din patrimoniul societăţii comerciale trebuie sancţionate, conform clauzelor cuprinse în contractul de privatizare, prin plata unor penalităţi substanţiale.
=Reprezentanţii firmei CROSS LANDER USA nu şi-au îndeplinit, în mod legal, obligaţia de a înregistra firma ca acţionar la SC ARO SA.
Potrivit clauzelor contractuale, acţionarul avea obligaţia să se înregistreze în Registrul Acţionarilor condus de SC ARO SA, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a contractului.
=Contractul de garanţie reală mobiliară, prin care s-a constituit garanţie pachetul de acţiuni achiziţionat de firma CROSS LANDER USA de la APAPS, nu a fost înregistrat în Registrul Acţionarilor condus de societatea comercială.

II.Date generale privind
SC ARO SA Câmpulung
=SC ARO SA s-a constituit în baza Legii nr. 15/1990 şi H.G. nr. 1224/1990, prin reorganizarea Întreprinderii de Automobile ARO Câmpulung Muscel şi preluarea integrală a patrimoniului acesteia.
=Obiectul principal de activitate al SC ARO SA este proiectarea, producerea şi comercializarea în ţară şi străinătate a automobilelor, componentelor auto, pieselor de schimb, etc.
=La data privatizării, 26.09.2003, SC ARO SA avea un capital social de 264 miliarde lei, structura acţionariatului fiind următoarea: 68,70% – APAPS; 22,63% – SIF Oltenia; 6,79% – PPM; 2% – alţi acţionari.
În prezent, potrivit datelor comunicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, SC ARO SA are un capital social de 319,9 miliarde lei, structura acţionariatului fiind următoarea: 56,70% – Cross Lander; 19,53% – SIF Oltenia; 14,16% – Electrica Oltenia; 3,85% – PPM; 3,31% – Distrigaz Sud; 2,45% – alţi acţionari.
=Referitor la reorganizarea fabricilor existente pe platforma ARO
În anul 1997, în cadrul SC ARO SA, pe baza Hotărârii AGA de aprobare a programului de restructurare, prin reorganizarea fabricilor existente pe platforma ARO, s-au înfiinţat societăţi comerciale pe acţiuni, cu personalitate juridică.
Au fost înfiinţate patru societăţi comerciale, la care SC ARO SA a subscris sume în numerar la capitalul social al acestora, astfel:
1.Centrul General de Comercializare ARO SA (SC CGC ARO SA): 90% (aport la capitalul social adus de SC ARO SA)
2.Fabrica de Piese şi Subansamble Auto ARO SA (SC FPSA ARO SA): 91% (aport la capitalul social adus de SC ARO SA)
3.Fabrica de Scule şi Matriţe ARO SA (SC FSM ARO SA): 91% (aport la capitalul social adus de SC ARO SA)
4.Centrul de Experimentări şi Studii pentru Automobile Româneşti SA (SC CESAR SA)
Referitor la SC CESAR SA, urmare a OUG nr. 114/2003, a fost întocmit Actul de cesiune nr. 85/11.03.2004, prin care pachetul de acţiuni deţinut de SC ARO SA la această societate a fost cesionat către AVAS, contra sumei de 50 milioane lei.
Înscrierea AVAS, ca acţionar la SC CESAR SA, nu s-a efectuat până în prezent, întrucât Tribunalul Argeş, prin sentinţele nr. 397 şi 398/2004, a dispus suspendarea hotărârii de cesiune, până la soluţionarea litigiului cu acţionarul Ciobanu Mihai Mărţişor (General Manager la SMD Automotive Group Inc. USA), care a atacat în instanţă aceste hotărâri.
=Situaţia datoriilor societăţii la momentul privatizării
La data privatizării, SC ARO SA înregistra datorii în sumă de 1.663 miliarde lei (circa 50  milioane USD), către:
Creditori bugetari: 1.271 miliarde lei (39,1 milioane USD);
Furnizori de utilităţi: 72 miliarde lei (2,2 milioane USD);
Furnizori de materii prime şi materiale: 170 miliarde lei (5,2 milioane USD);
Creditori bancari: 40 miliarde lei (1,2 milioane USD);
Salarii restante: circa 2 milioane USD.

III.Privatizarea SC ARO SA
SC ARO SA a fost cuprinsă în Programul PSAL în anul 2000, program derulat cu Banca Mondială, fără a se indentifica niciun potenţial investitor interesat de achiziţionarea pachetului de acţiuni.
SC ARO SA a fost lansată la privatizare în anul 2002 de trei ori, dar procesul de privatizare a eşuat, nefiind înregistrată nicio ofertă de cumpărare.
SC ARO SA a fost privatizată în anul 2003, procedurile de privatizare derulându-se astfel:
=APAPS a întocmit dosarul de prezentare privind vânzarea pachetului de acţiuni reprezentând 68,703% din capitalul social al SC ARO SA Câmpulung şi a publicat anunţurile de vânzare în ziarele Adevărul şi Argeşul (în data de 11.07.2003) şi Wall Street Journal şi Nine O’clock (în data de 14.07.2003),  precum şi pe internet;
=La negocieri s-a prezentat un singur ofertant, respectiv firma CROSS LANDER USA, cu care s-a negociat vânzarea pachetului de acţiuni deţinut de APAPS la SC ARO SA, în următoarele condiţii:
Preţul pachetului de acţiuni: 150.213 USD, respectiv 0,0207 USD/acţiune;
Efectuarea de investiţii pe o perioadă de 5 ani în sumă de 15.500.000 USD, astfel:
-Capital de lucru – 3.000.000 USD
-Investiţii tehnologice – 11.900.000 USD
-Investiţii de mediu – 600.000 USD
=Cumpărătorul îşi asumă datorii şi credite comerciale în valoare de 11,4 milioane USD, astfel:
-Datorii comerciale şi credite SC ARO SA către bănci şi furnizori, în valoare de circa 6,3 milioane USD;
-Credite bancare contractate de societăţile comerciale desprinse din SC ARO SA, în sumă de circa 3,1 milioane USD;
-Rezolvarea situaţiei litigioase a salariilor restante, în sumă de circa 2 mil. USD.
În această situaţie, efortul financiar asumat de cumpărător la privatizarea SC ARO SA a fost de circa 27 milioane USD.
=În şedinţa de Guvern, din data de 25.09.2003, s-a aprobat Memorandumul privind aprobarea privatizării prin lege specială a SC ARO SA Câmpulung.
=În data de 26.09.2003 s-a încheiat contractul de privatizare a SC ARO SA, între APAPS şi firma CROSS LANDER USA, reprezentată de John Perez.

IV.Înlesniri la plată
În baza OUG nr. 114/2003, SC ARO SA a beneficiat de următoarele înlesniri la plată:
IV.1.Înlesniri la plata obligaţiilor bugetare:
a) scutirea la plată a obligaţiilor bugetare restante, datorate şi neachitate la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor deţinute de stat, inclusiv a obligaţiilor bugetare din luna în care se realizează transferul dreptului de proprietate, în situaţia în care transferul are loc după data de 15 a lunii, şi care au scandenţa ulterioară acestei date, reprezentând impozite, taxe, contribuţii, inclusiv contribuţiile individuale ale salariaţilor şi orice alte venituri bugetare, precum şi cele reprezentând totalitatea creanţelor proprii şi cele provenite din credite bugetare gestionate de Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, denumită în continuare APAPS.
Perioadele pentru care obligaţiile bugetare sunt scutite la plată constituie stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor pentru şomaj, respectiv în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.
b) scutirea la plată a dobânzilor şi a penalităţilor de orice fel aferente obligaţiilor restante prevăzute la lit. a), calculate până la data scutirii acestora.

IV.2.Stingerea prin conversia în acţiuni a obligaţiilor societăţii către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” S.A. – Filiala Electrica Oltenia, datorate şi neachitate de societate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor deţinute de stat;

IV.3.Stingerea prin conversia în acţiuni a obligaţiilor societăţii către Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale „Distrigaz Sud” S.A., datorate şi neachitate de societate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor.

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!