20 C
Campulung Muscel
18/07/2024

La Stâlpeni, este în derulare licitaţia pentru reţeaua de canalizare în satele Livezeni şi Dealul Frumos. Firma piteşteană Valah Construct Grup este singura înscrisă

Autorităţile locale din Stâlpeni au primit o singură ofertă la licitaţia pentru desemnarea constructorului investiţiei „Prima înfiinţare a reţelei de canalizare şi staţie de epurare în satele Livezeni şi Dealul Frumos”. Executantul interesat de punerea în operă a contractului în valoare de 12.938.118,87 lei este firma piteşteană Valah Construct Grup SRL, participantă la licitaţie alături de proiectant şi un subcontractant.

  • În ce constă investiţia

Primarul Gabi Şerbănoiu şi cei implicaţi în organizarea procedurii de achiziţie au demarat formalităţile specifice pe 13 mai 2024, când a fost publicată pe portalul de specialitate invitaţia de înscriere a constructorilor lucrării de canalizare în două sate ale comunei, lipsite de această utilitate. Este vorba despre înfiinţarea reţelei, obiectiv care prevede şi staţie de epurare. Pachetul solicitat ofertanţilor include proiectare şi execuţie. Criteriul celui mai mic preţ, care urma să-i departajeze pe ofertanţi, nu se mai aplică, deoarece până la termenul limită, 28 mai 2024, nu şi-a manifestat intenţia decât o singură asociere de firme condusă de Valah Construct Grup SRL (reprezentant Viorel Olteanu), din care mai fac parte ofertantul Sega Proiect 2008 SRL (reprezentant Gabriela Şerban), din Piteşti – autoarea studiului de fezabilitate care stă la baza achiziţiei despre care relatăm -, şi subcontractantul Development Future Solution SRL (reprezentant Bogdan Constantin Popescu), din Piteşti.

Potrivit informaţiilor oferite de autoritatea contractantă, „în prezent, locuitorii satelor Livezeni şi Dealu Frumos din comuna Stâlpeni nu au acces la servicii de canalizare în sistem centralizat. Existenţa sistemului de colectare a apelor uzate menajere duce la dezvoltarea economică şi socială a zonei, având ca rezultat final îmbunătăţirea calităţii vieţii, în scopul atingerii cerinţelor de dezvoltare europene în spaţiul rural.”

Caracteristicile principale ale construcţiilor prevăzute din cadrul obiectivului sunt: 1.Reţea de canalizare: 8.361 m; 2.Staţie de epurare cu treaptă mecanică dimensionată pentru un debit Qu zi med = 165 m3/zi, Qu zi max = 214,50 m3/zi şi treaptă biologică dimensionată pentru un debit Qu zi med = 82,50 m3/zi, Qu zi max = 107,25 m3/zi; 3.Racorduri de canalizare: 390 buc.

Lucrarea este finanţată din bugetul de stat.

Totalul investiţiei, 12.938.118,87 lei, este împărţit astfel pe capitole: documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor – 293.930 lei; proiect tehnic şi detalii de execuţie – 199.206 lei; asistenţa tehnică din partea proiectantului – 54.026 lei; construcţii şi instalaţii – 10.934.767,20 lei; lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier – 109.347,67 lei.

  • Zonele şi satele care au canalizare şi cele lipsite de această utilitate

În privinţa infrastructurii de apă uzată, lucrurile se prezintă astfel la Stâlpeni. Comuna are trei sisteme publice de canalizare şi epurare a apelor uzate: zona „Blocuri noi” şi uliţele Cotoreni, Cicu-Preoteasa; zona „Blocuri vechi”; satul Rădeşti. În satele Livezeni şi Dealul Frumos nu există sistem de canalizare şi epurare a apelor uzate. „Astfel, evacuarea apelor menajere din gospodăriile localnicilor se face necontrolat, fie în fose tip hazna, fie în rigole sau în firele de vale existente, poluându-se în acest fel emisarii naturali şi pânza freatică. Aceste modalităţi de evacuare a apelor uzate conduc la infestarea solului. Colectarea şi evacuarea apelor uzate menajere direct în emisar, Râul Târgului, contribuie la creşterea acestuia în poluanţi peste limitele admise, precum şi la compromiterea acestuia ca mediu de viaţă pentru fauna acvatică, dar şi ca folosinţă de apă pentru localităţile din aval.

De aceea se doreşte eliminarea acestor neajunsuri, pentru a asigura o viaţă civilizată, în condiţii igienico-sanitare normale şi pentru a feri populaţia de eventuale îmbolnăviri, precum şi neacceptarea sub nicio formă sau motiv a deversării neorganizate şi necontrolate a apelor uzate în mediul natural.

Se impune înfiinţarea reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare în satele Livezeni şi Dealu Frumos din comuna Stâlpeni, în vederea racordării tuturor locuitorilor, instituţiilor şi agenţilor economici la reţeaua de canalizare proiectată. Prin aceste măsuri, va creşte confortul edilitar al localităţii şi se va proteja calitatea apelor subterane şi de suprafaţă. Totodată, existenţa sistemului de alimentare cu apă este un argument în plus în favoarea realizării sistemului de canalizare”, de care vor beneficia locuitorii din Livezeni şi Dealu Frumos, societăţile comerciale din cele două sate, şcoala, grădiniţa, unitatea sanitară şi unităţile de deservire publică.

Reţeaua de canalizare menajeră va avea diametrul de 250 mm, se va realiza din tuburi de PVC, SN4, şi va avea o lungime totală de 8.361 metri.

  • Străzile pe care se introduce reţeaua de canalizare

Sistemul de canalizare propus a se realiza a fost proiectat astfel încât să poată prelua întreaga cantitate de apă menajeră prin intermediul racordurilor de la fiecare locuinţă, instituţie publică, societate comercială şi dirija spre staţia de epurare. Reţeaua se va poza pe ambele părţi ale drumului naţional DN 73 şi pe o parte a străzilor: Primăriei, Castanului, Brazilor, Pieţei, Perilor, Principala (satul Dealul Frumos), Petuniilor, Orhideei, şcolii, Crinului. De la reţeaua de canalizare se vor executa racorduri până la limita de proprietate.

Lungimea reţelei de canalizare pe străzi se prezintă astfel: DN73 – 3.931 metri; subtraversare DN73 – 64 metri; strada Primăriei – 587 metri;  subtraversare strada Primăriei – 7 metri; strada Castanului – 279 metri; strada Brazilor – 572 metri; subtraversare strada Pieţei – 7 metri; strada Pieţei – 620 metri; strada Perilor – 86 metri; subtraversare strada Pieţei – 10 metri; strada Principală – 333 metri; strada Petuniilor – 216 metri; subtraversare strada Principală – 7 metri; strada Orhideei – 165 metri; strada Şcolii – 867 metri; DC83 (strada Bratului) – 38 metri; subtraversare DC83 (strada Bratului + şanţ) – 11 metri; strada Crinului – 286 metri; drum spre SE – 275 metri.

Subtraversarea DN 3, a căii ferate, a străzilor asfaltate se va executa numai prin foraj orizontal, iar conducta de canalizare se va introduce în conductă metalică de protecţie. După pozarea conductelor de canalizare şi executarea căminelor de vizitare, terenul se va aduce la starea iniţială. Staţia de epurare se amplasează la 112 metri de malul stâng al Râului Târgului.

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!