1.3 C
Campulung Muscel
07/12/2023

ADEVĂRUL CREŞTIN

Păcatul, o catastrofă pentru cel credincios

Va zice cineva: „Credincios, credincios, dar nu mai greşeşti?”. În timp ce, la ceilalţi, păcatul domneşte, iar ei nu-i simt gravitatea şi urâciunea înaintea lui Dumnezeu, la cel credincios, păcatul, chiar dacă se mai strecoară, este ca hoţul care sare pe fereastră, şi atunci strigi: „Hoţii!”. Pe când ceilalţi nu se sperie, n-au groază de păcat, la cei credincioşi păcatul este o catastrofă aducătoare de amărăciune, în care ei nu pot să rămână. La cei necredincioşi, păcatul este ceva obişnuit; ei nu-i simt apăsarea şi urâciunea. Pe cei credincioşi, păcatul îi doare cumplit, cum spune într-un psalm: „Mă doare de păcatul meu!”. Biruim noi păcatul? Unul zice: „Ne silim să biruim, dar nu izbutim totdeauna; ne hotărâm să biruim, dar nu ne ţinem totdeauna de hotărârea luată, căci avem parte de încercări care ne încovoaie la pământ. Câteodată biruim, altădată nu…” Să-l întrebăm însă pe apostolul Pavel: Este biruinţă împotriva ispitei şi a păcatului? Răspunsul este: „Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care totdeauna ne dă biruinţa prin Isus Hristos”. Şi tot el mai zice: „În toate acestea suntem mai mult decât biruitori prin Cel ce ne-a iubit” (Romani 8.37). Putem noi să biruim toate ispitele, toate păcatele? La întrebarea aceasta este bine să răspundem şi cu experienţa şi cu Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vei pleca cu gândul: „Ce să fac…? om sunt; m-am silit, dar n-am putut”, să ştii că un astfel de gând este ieşit dintr-o cugetare uşuratică. Cel care este serios pe cale zice: Mai bine să mor decât să păcătuiesc! Astfel sunt „împăraţii” (1 Petru 2.9), adică cei credincioşi. Ei nu stăpânesc peste ceilalţi, stăpânesc însă peste ispită şi păcat, ca să nu mai fie robi ai păcatului şi să nu mai cadă în ispită; iar biruinţa aceasta o au prin puterea Domnului Isus, la care privesc necurmat; şi au astfel parte de puterea Lui, care-i ţine deasupra valurilor şi a vânturilor din lumea aceasta. Păcatul apare la început întâmplător, dar, după ce s-a săvârşit şi a tăiat legătura cu Dumnezeu, are ca urmare multă amărăciune. Când a păcătuit, Petru a ieşit afară şi a plâns cu amar, căci şi-a dat seama de păcatul pe care l-a făcut, că s-a lepădat de Domnul Isus. Păcatul se războieşte cu sufletul celui credincios. „Înarmaţi-vă şi voi cu aceeaşi gândire” care era în Hristos (1 Petru 4.1), ascultând în totul de Tatăl din cer; în toate să gândiţi ca Domnul Isus. Cine a intrat în legătură personală cu Domnul Isus capătă felul Lui de a gândi şi de a vieţui şi de a înţelege lucrurile; bineînţeles, nu în măsura dumnezeiască, ci în măsura noastră. Când Îl cunosc pe El şi ce a făcut El pentru mine, când vieţuiesc cu El, vorbesc cu El, toate acestea fac să se formeze în sufletul meu felul Lui de a gândi. Cuvântul Lui îmi ia gândurile mele şi pune în loc gândurile şi cuvintele Lui. Şi, fiind călăuzit de Duhul Sfânt, ajungi să cunoşti tot mai bine Persoana şi lucrarea Domnului Isus Hristos. Aşa lucrează Dumnezeu ca să ne dea şi nouă felul de a gândi al Domnului Hristos. „Dacă zicem că avem părtăşie cu El şi umblăm în întuneric, minţim şi nu trăim adevărul” (1 Ioan 1.6). Dar se poate să stai într-o strânsă legătură de iubire cu Dumnezeu şi să trăieşti totuşi într-un păcat cunoscut ca păcat? Nu se poate. Un astfel de om se amăgeşte şi nu trăieşte adevărul. Cineva poate să spună: „Cred în Domnul Isus, Îl iubesc, dar nu-L ascult”. Aceasta nu este credinţă; o astfel de credinţă întâlneşti şi în iad. O însuşire deosebită a celui credincios este ascultarea; dacă nu este ascultare, nu este credinţă. Toţi câţi sunt în legătură cu Dumnezeu prin Domnul Isus au parte de lumină. Aşa se dovedeşte părtăşia cu Tatăl şi cu Fiul: pentru că Dumnezeu este Lumină, atunci orice lucru din viaţa celui credincios trebuie pus în lumina sfinţeniei Lui. „Izbăveşte-mă”, spune psalmistul (Psalmul 39.5), „de toate fărădelegile mele”; scapă-mă deci de păcat; şi nu numai de un păcat sau de altul, ci de toate. Să fiu fără vină înaintea Ta, aceasta îmi este grija mea cea mare. Numai Tu mă poţi scăpa de păcat… Deci nu cere să fie scăpat de suferinţă, de necaz şi de amărăciune, ci de păcat. „Nu mă face de ruşine celui nebun”, celui fără Dumnezeu. Omul fără Dumnezeu îl urmăreşte aprig pe cel credincios, ca să-i descopere greşelile şi să scoată din ele o îndreptăţire pentru purtarea lui şi să-l încarce pe cel credincios cu batjocură. Păcatul şi ruşinea merg împreună; adeseori păcatul se şterge, dar ruşinea rămâne. „Stau mut, nu deschid gura, căci Tu ai făcut aceasta” (Psalmul 39.9). Tu m-ai adus în situaţia în care mă găsesc, o situaţie grea pentru mine, în care totuşi doresc un singur lucru şi îl doresc fierbinte: să nu păcătuiesc. „Tu ai făcut aceasta.” Poate că din vina lui ajunsese în situaţia aceasta disperată, totuşi o pune pe seama lui Dumnezeu. Noi punem pe seama lui Dumnezeu pe cele bune; dar pe cele rele? Iată însă că şi pe cele rele. Cum? De la Dumnezeu să pornească răul? Nu; dar poate să pornească lovitura, care distruge nu pe om, ci păcatul. Îndrumările pentru viaţă date în epistole nu sunt pentru toţi oamenii, ci numai pentru cei credincioşi. Credinciosul a trăit o minune, anume învierea sufletului la o viaţă nouă; a trăit naşterea din nou. Celui ce n-a trăit această minune nu i se poate cere să se poarte după îndemnurile acestea. Dumnezeu nu obişnuieşte să ceară de la oameni, dacă n-a dat mai întâi. Domnul Isus nu seceră unde n-a semănat şi nu culege smochine din mărăcini decât numai după ce a schimbat mărăcinele în smochin. Până n-a intrat cineva pe poarta cea strâmtă, ca să apuce pe drumul îngust care duce la cer, Dumnezeu nu-i cere să se poarte într-un chip vrednic de El. Dumnezeu nu cere o viaţă sfântă de la cel pe care nu l-a făcut El mai întâi sfânt. El mai întâi îţi dă şi pe urmă Îi dai şi tu din ce ţi-a dat El. Ceilalţi să se pocăiască şi să creadă în jertfa de pe Golgota, să-L primească pe Domnul Isus şi să-L urmeze. Până n-or face pasul acesta, astfel de lucruri scumpe şi înalte nu sunt cerute de la ei. Adunarea Creştină Betel Câmpulung, strada Matei Drăghiceanu, nr. 3, Câmpulung Muscel

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!