13 C
Campulung Muscel
02/12/2023

Primăria subvenţionează cu aproape 160.000 lei taxa de gunoi pentru cei 1.960 de câmpulungeni scutiţi

La sfârşitul anului, autorităţile locale au clarificat şi chestiunea sumei pe care o va suporta bugetul local al Câmpulungului în contul persoanelor scutite de la plata taxei de gunoi. Potrivit hotărârii adoptate pe 20 decembrie 2022, din banii comunităţii vor fi subvenţionaţi 157.982 lei, reprezentând scutirile de la plata obligaţiei de salubritate în intervalul 18 decembrie 2021 – 12 decembrie 2022. Beneficiarii acestei facilităţi sunt persoanele fizice stabilite în baza regulamentului aprobat printr-o hotărâre a Consiliului Local din 31 ianuarie 2019.

Persoanele scutite potrivit legii: veteranii de război, văduvele de război, persecutaţii politic şi persoanele cu handicap

Potrivit Regulamentului privind încasarea taxei speciale de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere, anumite categorii de persoane pot beneficia de scutire de la plată, dacă acestea dovedesc calitatea de scutit. Norma în vigoare prevede că: „Taxa specială de colectare, transport şi depozitare a gunoiului menajer nu se aplică categoriilor de persoane fizice prevăzute la articolul 485 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal:

a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

b) persoanele prevăzute la art.1 al Decretului-lege nr.118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

c) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate.”

Intră sub incidenţa Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, persoana care:

 • a) a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracţiuni politice;
 • b) a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune;
 • c) a fost internată în spitale de psihiatrie;
 • d) a avut stabilit domiciliu obligatoriu;
 • e) a fost strămutată într-o altă localitate.

Iar Ordonanţa Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940, până la 6 martie 1945, din motive etnice, se referă la persoana, cetăţean român, care:

 • a) a fost deportată în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate;
 • b) a fost privată de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de concentrare;
 • c) a fost refugiată, expulzată sau strămutată în altă localitate;
 • d) a făcut parte din detaşamentele de muncă forţată;
 • e) a fost supravieţuitoare a trenului morţii;
 • f) este soţul sau soţia persoanei asasinate ori executate din motive etnice sau în urma masacrelor îndreptate împotriva populaţiei minoritare, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;
 • g) a fost evacuată din locuinţa pe care o deţinea.

Primăria a încasat cu 474.399 lei mai puţin faţă de ceea ce datorau câmpulungenii pentru anul 2022  

Potrivit unui document al Primăriei întocmit de Direcţia Economică, în evidenţele instituţiei sunt înscrise 25.749 de persoane fizice care au domiciliul şi deţin proprietăţi în Câmpulung, pentru care, în anul 2022, a fost stabilit un cuantum total al taxei de salubrizare de 2.849.962 lei. Tot în anul 2022, a fost stabilita taxa de salubrizare în sumă de 50.328 lei pentru 948 de locuinţe declarate case de vacanţă, ai căror proprietari au domiciliul în alte localităţi.

Până la data de 12 decembrie 2022, Primăria a reuşit să încaseze suma de 2.660.609 lei, din care 2.375.563 lei reprezintă încasări aferente drepturilor constatate în 2022. Aşadar, lăsând la o parte restanţele anilor trecuţi şi raportându-ne strict la ceea ce datorau câmpulungenii în 2022, rezultă o încasare totală cu 474.399 lei mai mică faţă de cât ar fi trebuit să colecteze Primăria de la abonaţi.

„Ca urmare a încadrării în una dintre categoriile de persoane ce pot fi scutite conform regulamentului, din numărul total de 25.749 persoane, au fost scutite de la plata taxei 1.960 persoane fizice care au domiciliul în municipiul Câmpulung şi pentru care au fost acordate scutiri în anul 2022 în sumă totală de 157.850 lei. De asemenea, după adoptarea Hotărârii Consiliului Local nr.231/2021 privind subvenţionarea taxei de salubrizare pentru anul 2021, au mai fost acordate scutiri în perioada cuprinsă între 18 decembrie 2021 şi 31 decembrie 2021 în suma de 132 lei, suma ce urmează a fi adăugată la propunerea de subvenţionare de taxă aferentă scutirilor acordate în anul 2022.”, precizează raportul directoarei economice Violeta Iarca.

Cei 157.982 lei, scutirile acordate pentru un an, din decembrie 2021, până în decembrie 2022, acoperă plata unei părţi din suma datorată operatorului economic de salubritate Financiar Urban. M.B.

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!