27.1 C
Campulung Muscel
24/07/2024

Consilierii municipali vor dezbate joi propunerea Executivului de a contracta împrumutul de 55 de milioane de lei

Cel mai comentat subiect – în sens negativ -, contractarea unui împrumut de către administraţia publică locală, figurează pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local de joi, 20 octombrie 2022. Executivul Primăriei cere votul Legislativului municipal pentru contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 55 milioane de lei, cu o maturitate de 15 ani, din care trei ani perioada de graţie. Documentaţia pregătită pentru dezbaterea de la mijlocul acestei săptămâni prevede că suma precizată este contractată pentru „realizarea investiţiilor de interes public local”, prevăzute într-o listă care face parte din hotărârea de Consiliu. Investiţiile enumerate sunt aceleaşi care au fost prezentate pe site-ul Primăriei şi care au stârnit controverse aprinse, deşi era vorba că va fi întocmită altă enumerare de obiective în ton cu ţintele de dezvoltare ale comunităţii. Proiectul de hotărâre mai precizează că din bugetul local al Câmpulungului se asigură integral plata: serviciului anual al datoriei publice locale; a oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii publice de interes local; altor cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile.

Primăria se împrumută fiindcă nu are bani pentru nimic

Executivul îşi motivează astfel nevoia de a apela la un împrumut. „Reabilitarea străzilor, extinderea sistemului de canalizare, realizarea unei pieţe agroalimentare moderne, asigurarea de spaţii de parcare sunt principalele priorităţi pe care autoritatea locală şi le-a propus a le realiza în următoarea perioadă prin documentaţiile tehnico-economice întocmite pentru realizarea unor investiţii de interes public local.
Proiectele de investiţii de interes public local propuse a fi finanţate din împrumuturi interne vor conduce la îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor oraşului, asigurarea unei infrastructuri şi servicii adaptate nevoilor comunităţii locale. Realizarea investiţiilor reprezintă un angajament al administraţiei publice locale cu efect multiplicator şi aport direct la dezvoltarea oraşului. În acest context, activitatea financiară şi managementul resurselor ocupă un loc prioritar.

În prezent, Municipiul Câmpulung are în derulare un singur contract de credit la Banca Comercială Română SA, contractat în anul 2006, cu termen de rambursare martie 2031, având un sold la 31 mai 2022 în sumă de 2.199.400 lei, pentru care, în anul 2022, gradul maxim de îndatorare este de 1,19%, iar serviciul datoriei publice pe întreaga perioadă de rambursare, respectiv 2022-2031, este de 3.283.000 lei.

Prin contractarea creditului de investiţii în sumă de 55 milioane de lei, se va atinge în anul 2026 un grad maxim de îndatorare de 24,61% care, în perioada următoare, până la aprobare, funcţie de evoluţia ROBOR la trei luni, se poate apropia de limita maximă de îndatorare prevăzută de lege de 30%, care arată dimensionarea corespunzătoare a creditului din punct de vedere al capacităţii de rambursare, al riscului de credit, iar serviciul total al datoriei publice în perioada 2022-2036 va fi de 99.588.000 lei.

Principalul obiectiv al Municipiului Câmpulung este utilizarea eficientă a fondurilor proprii şi realizarea de proiecte de investiţii de interes public local în vederea creşterii calităţii vieţii locuitorilor oraşului. Analizând veniturile şi cheltuielile bugetului local s-a stabilit că veniturile, după deducerea cheltuielilor, sunt insuficiente pentru acoperirea sumelor necesare de finanţare.

Evoluţiile pieţei financiare din anul 2021 şi prognozele pe 2022 au condus la necesitatea luării unor măsuri:
8Contractarea cât mai curând posibil a unui nou credit de 55 milioane de lei pentru proiecte de investiţii de interes public local, având în vedere, în primul rând, faptul că plafoanele disponibile pentru contractare/tragere, pe anul în curs şi anii următori, se diminuează în ritm alert, semn că şi alte unităţi administrativ-teritoriale au accelerat finalizarea investiţiilor propuse.
8Odată semnat contractul de credit, marja băncii rămâne fixă pe toată perioada de creditare.
Deoarece principalul obiectiv al Municipiului Câmpulung este utilizarea eficientă a fondurilor proprii şi dezvoltarea oraşului, se consideră oportună în acest moment contractarea unui credit care să permită Primăriei realizarea proiectelor de investiţii.

Varianta de finanţare aleasă o reprezintă un credit rambursabil de piaţă internă în valoare de 55 milioane de lei, contractat de la o bancă comercială. Din analiza exhaustivă a acestei soluţii de finanţare, conform tuturor informaţiilor prezentate în raportul de analiză economico-financiară a Municipiului Câmpulung, întocmit de SC Public Financiar SRL, a rezultat faptul că, în momentul de faţă, Municipiul Câmpulung poate accesa un împrumut bancar în următoarele condiţii:
1.Valoarea împrumutului: 55.000.000 lei;
2.Perioada de creditare: 15 ani;
3.Perioada de graţie: 3 ani (pentru plata ratelor de principal);
4.Perioada de rambursare: 12 ani;
5.Plata ratelor de credit: lunar;
6.Plata dobânzilor: lunară, pe tot parcursul derulării creditului de investiţii;
7.Dobânda maximă estimată: ROBOR 3M + 2%. Indicele de referinţă ROBOR la 3 luni luat în calcul: 6,44% (din 30 iunie 2022).
8.Alte costuri estimate: 0.

Împrumutul bancar, în varianta propusă, satisface atât rigorile instituţiilor de credit, cât şi nevoile actuale ale oraşului, menţinând cu succes serviciul datoriei publice locale sub plafonul reglementat de Legea 273/2006 privind finanţele publice locale.

Coroborarea proiectelor de investiţii avute în vedere a fi realizate în următoarea perioadă cu volumul resurselor financiare este o constantă a mandatului încredinţat de alegători. Consilierii locali sunt chemaţi să decidă în cadrul şedinţei Consiliului Local aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 55 milioane de lei, în vederea finanţării proiectelor de investiţii de interes public local.”, am extras din documentaţia de şedinţă motivarea uşor stângace realizată de subordonatele Elenei Lasconi.

Vă amintim care sunt propunerile de lucrări care, teoretic, vor fi realizate cu bani împrumutaţi:

  • Reabilitarea străzii Nedeleşti: valoare totală – 2.711.392,07 lei; valoare propusă pentru finanţare din credit: 2.248.122,93 lei;
  • Reabilitarea străzii Rujoi: valoare totală – 1.078.732,81 lei; valoare propusă pentru finanţare din credit: 894.420,26 lei;
  • Reabilitarea străzii Mărcuş-Boboc: valoare totală – 3.510.247,53 lei; valoare propusă pentru finanţare din credit: 2.910.485,74 lei;
  • Reabilitarea străzii Livadiei: valoare totală – 3.077.101,50 lei; valoare propusă pentru finanţare din credit: 2.551.347,16 lei;
  • Reabilitarea străzii Leculeşti: valoare totală – 42.474.518,51 lei; valoare propusă pentru finanţare din credit: 21.006.536,86 lei;
  • Construirea halei Pieţei Centrale: valoare totală – 19.966.732,66 lei; valoare propusă pentru finanţare din credit: 608.880,50 lei;
  • Extinderea sistemului de canalizare pe străzile Grigore Alexandrescu, Valea Bărbuşii, Leculeşti şi Pârşenilor din Zona Urbană Marginalizată Cazărmilor: valoare totală – 3.423.151,11 lei; valoare propusă pentru finanţare din credit: 2.007.093,09 lei;
  • Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbuşii, Pârşenilor şi Leculeşti din ZUM Cazărmilor: valoare totală – 12.511.361,71 lei; valoare propusă pentru finanţare din credit: 10.299.538,46 lei;
  • Amenajarea parcării supraetajate pe strada Fraţii Goleşti: valoare totală – 11.079.784 lei; valoare propusă pentru finanţare din credit: 11.008.384 lei;
  • Extinderea reţelelor de canalizare în municipiul Câmpulung – 3.391.641 lei; valoare propusă pentru finanţare din credit: 1.465.191 lei.

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!